ครูผู้ช่วยเงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่ ได้กี่บาท มาดูกัน

29
0
ครูผู้ช่วยเงินเดือนเริ่มต้นเท่าไหร่ ได้กี่บาท มาดูกัน

อ้างอิงตาม พ.ร.บ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)

เงินเดือนขั้นต่ำ/ขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปัจจุบัน ดังนี้

ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำ 15,050 บาท ขั้นสูง 24,750 บาท , ครูคศ.1 ขั้นต่ำ 15,440 บาท ขั้นสูง 34,310 บาท, ครูคศ.2 ขั้นต่ำ 16,190 บาท ขั้นสูง 41,620 บาท, ครูคศ.3 ขั้นต่ำ 19,860 บาท ขั้นสูง 58,390 บาท , ครูคศ.4 ขั้นต่ำ 24,400 บาท ขั้นสูง 69,040 บาท , และ ครูคศ.5 ขั้นต่ำ 29,980 บาท ขั้นสูง 76,800 บาท ซึ่งยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและเงินพิเศษอื่นๆ

แบ่งออกเป็น 6 ระดับตามอันดับของครู ตามเงินเดือนข้าราชการครูในโรงเรียนรัฐบาล ได้ดังนี้

เงินเดือนครูผู้ช่วย

ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นสูง 24,750 บาท

เงินเดือนครู คศ.1

ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นสูง 34,310 บาท

เงินเดือนครู คศ.2 (ครูชำนาญการ)

ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท
ㆍฐานเงินเดือนขั้นสูง 41,620 บาท
นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.2 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
ㆍ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการ 3,500 บาท
ดังนั้น ครู คศ.2 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

เงินเดือนครู คศ.3 (ครูชำนาญการพิเศษ)

ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นสูง 58,390 บาท
นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.3 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
ㆍค่าวิทยฐานะ เป็น ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
ㆍค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท
ดังนั้น ครู คศ.3 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 69,590 บาท

เงินเดือนครู คศ.4 (ครูเชี่ยวชาญ)

ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท
ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นสูง 69,040 บาท
นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.4 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
ㆍ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
ㆍ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท
ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 88,840 บาท

เงินเดือนครู คศ.5 (ครูเชี่ยวชาญพิเศษ)

ㆍ ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท
ㆍฐานเงินเดือนขั้นสูง 76,800 บาท
นอกจากนี้ ครูอันดับ คศ.5 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่มนอกจากเงินเดือนครู ได้แก่
ㆍ ค่าวิทยฐานะ เป็น ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
ㆍ ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท
ดังนั้น ครู คศ.4 จะได้รับเงินเดือนสูงสุดรวมค่าวิทยฐานะและค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 108,000 บาท
(*คศ. หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้เตรียมสอบครูผู้ช่วย 2566 ยังไงดี ให้ได้ขึ้นบัญชี
บทความถัดไปใบงาน ภาพวาดระบายสีวันวิสาขบูชา 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่