ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ เตรียมตัวยื่น DPA อย่างไร?

38
0

“ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ เตรียมตัวอย่างไร?”

ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ยื่นอะไรเข้า DPA?

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
1. แผนการจัดการเรียนรู้ (ไฟล์ pdf ไม่จำกัดหน้า) 1 ไฟล์
2. คลิปการสอน ความยาวไม่เกิน 60 นาที (mp4 ตัดต่อไม่ได้) 1 ไฟล์
3. คลิปแรงบันดาลใจ ความยาวไม่เกิน 10 นาที (mp4) 1 ไฟล์ saihua simmara

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เลือกส่งได้ ไม่เกิน 3 ไฟล์
1. ไฟล์วีดิทัศน์ผลลัพธ์ ความยาวไม่เกิน 10 นาที (ตัดต่อได้) 1 ไฟล์
2. ไฟล์ pdf ไม่เกิน 10 หน้า 1 ไฟล์
3. ไฟล์รูปภาพ pdf ไม่เกิน 10 หน้า 1 หน้า A4 เรียงภาพไม่เกิน 6 ภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพ 1 ไฟล์ กรณียืนช่วงเปลี่ยนผ่าน แนบเอกสารแนบผลประเมิน ว17 หรือ ว21 ร่วมด้วย

ครูชำนาญการพิเศษริเริ่มพัฒนา สามารถริเริ่มใช้เทคนิควิธีการสอน หรือรูปแบบการสอนที่ไม่เคยใช้ในห้องเรียนตัวเอง นำมาใช้ และพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้ เช่น การสอนแบบโครงงาน 5E CBL PBL การสอนโดยใช้ปัญหา เป็นฐาน (PBL) KWL 5พาH เป็นต้น

กิจกรรมแนว Active Learning มีหลากหลายเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ คุณครูเลือกใช้ให้เหมาะสมกับ ห้องเรียนของตนเอง หรือสามารถริเริ่มใช้สื่อใหม่ ๆ แอพพูลิเคชัน สร้างสื่อการสอน นวัตกรรมการสอนเล็กๆ น้อยๆ ที่นำมาให้ในห้องเรียนตัวเองได้

เป็นการริเริ่มสิ่งใหม่มาใช้ในห้องเรียน จะทำอย่างไรให้เห็นภาพชัดเจน เขียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน สอนให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับเพื่อนครู ช่วยตรวจแผนการสอน คลิปการสอน คุณครูพัฒนาตัวเองและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ตามเกณฑ์การประเมิน ว23 PA
บทความถัดไปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่