ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ต้องทำทุกปีงบประมาณ

541
0

ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ต้องทำทุกปีงบประมาณ

คลิปการสอน ใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
PA หรือ ข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องทำทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นการ “คงวิทยฐานะ”

4 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA

สิ่งที่เข้าใจ ผิด

ต้องทำคลิปทุกปี
เปลี่ยนประเด็นท้าทาย ระหว่างเทอมไม่ได้
1 ตัวชี้วัด = 1 ชิ้นงาน
ถ้าไม่อยากเลื่อนวิทยฐานะ ก็ไม่ต้องทำ PA


สิ่งที่ถูกต้อง

สิ่งที่ถูกต้อง
ทำคลิป เมื่อต้องการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

  1. มีระยะดำรงตำแหน่งตามที่กำหนด
  2. ผ่านเกณฑ์การประเมิน PA ย้อนหลัง 3 รอบ
  3. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

เปลี่ยนได้ หากปัญหาของนักเรียน (กลุ่มเป้าหมาย) มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ต้องมีการพูดคุยกับผู้อำนวยการเพื่อทำข้อตกลงใหม่

ไม่จำเป็น ครูสามารถออกแบบให้ 1 ชิ้นงานบูรณาการตอบโจทย์หลายตัวชี้วัดได้
แต่ต้องอธิบายให้คณะกรรมการเข้าใจได้ว่าเป็นผลลัพธ์ของตัวชี้วัดใด

ต้องทำ วPA ข้อตกองพัฒนางานร่วมกับ ผอ. ทุกปีงบประมาณ เพื่อคงวิทยฐานะ
ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตำแหน่งและวิทยฐานะ (ห้ามต่ำกว่าตำแหน่งวิทยฐานะที่ดำรงอยู่)

อ้างอิง
https://www.facebook.com/OTEPCofficial

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่