การใช้คำในหนังสือราชการ ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

958
0
การใช้คำในหนังสือราชการ ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ

การใช้คำในหนังสือราชการ

การใช้คำในหนังสือราชการ นั้นต้องมีความเป็นมาตรฐาน แนวทางในการเขียนหนังสือราชการ สิ่งที่พึงปฏิบัติ คือ ยึดถือตามระเบียบ ยึดหลักปฏิบัติตามองค์กร (วัฒนธรรมของแต่ละองค์กร) ยึดหลักนโยบายขององค์กร เช่น กรณีการเรียงหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา ให้จัดเรียง หนังสือฉบับจริงขึ้นก่อน ตามด้วยสำเนาคู่ฉบับ

(1) หนังสือราชการนิยมใช้ภาษาราชการ

(2) การเชื่อมคำหรือประโยค ด้วยคำบุพบท หรือคำสันธาน ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน ไม่นิยมใช้คำซ้ำกัน เพราะจะไม่ไพเราะหรืออาจทำให้เข้าใจสับสนได้ จึงนิยมใช้คำให้แตกต่างกัน เช่น “ที่ – ซึ่ง – อัน” เป็นคำที่ใช้แทนกันได้ทั้ง 3 คำ “และ – กับ – รวมทั้ง – ตลอดจน” ทั้ง 4 คำนี้ ใช้แทนกันได้

หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี หลัก 5c นั้น คิดค้นเพื่อการจดจำที่ง่ายขึ้น ได้แก่

1. ถูกต้อง (Correct)
2. ชัดเจน (Clear)
3. รัดกุม (Confirm)
4. กะทัดรัด Concise (Concise)
5. การโน้มนำสู่จุดประสงค์ (Convinc

การใช้คำในหนังสือราชการ

การใช้คำในหนังสือราชการ

อ้างอิง
https://www.nat.go.th/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ประกาศวัน เวลา และ สถานที่สอบ ก.พ. 2565 Paper & Pencil
บทความถัดไปหลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. อัพเดทใหม่ปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่