หลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. อัพเดทใหม่ปี 2566

676
0

หลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. อัพเดทใหม่ปี 2566

วิทยาลัยข้าราชการพลเรือน สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนท่านที่ต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง เข้าร่วมรับอาหารเสริมทางปัญญากับการพัฒนาทางไกล ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD Learning)

แนะนำบทเรียน

วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยมี ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพื่อเพิ่มโอกาสให้ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง ตลอดเวลา และทันสถานการณ์ ตามนโยบายการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นโยบาย e-Learning ของรัฐบาล พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน และยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐมีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้ มี e-Mail Address เป็นของตนเองและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร/วิชา ศึกษาได้ที่ “หลักเกณฑ์และเงื่อนไข”

การสมัครสมาชิกหลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. อัพเดทใหม่ปี 2566
หลักสูตรฝึกอบรม ข้าราชการของ สำนักงาน ก.พ. อัพเดทใหม่ปี 2566

อ้างอิง https://ocsc.chulaonline.net

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่