ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดปฏิทินการย้ายข้าราชการครู 2567 สังกัด สพฐ. การย้ายกรณีปกติ

ดาวน์โหลดปฏิทินการย้ายข้าราชการครู 2567 สังกัด สพฐ. การย้ายกรณีปกติ

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพฐ.
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ขอนำเสนอ เขียนย้ายครู 2567 สพฐ ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ ประจำปี 2567

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนดปฏิทินการย้าย รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบ ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และแบบคําร้องขอย้าย สําหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3 และการย้ายสับเปลี่ยนให้ใช้แบบคําร้องขอย้ายตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ทั้งนี้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2567 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้จัดทําระบบการย้ายทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงให้ใช้การย้ายตามที่ปฏิบัติอยู่เดิม

เขียนย้ายครู 2567 สพฐ ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 18 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 โดยให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน

การประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ดังนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนด รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กําหนด สําหรับการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

รายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน

ดาวน์โหลดปฏิทินการย้ายข้าราชการครู 2567 สังกัด สพฐ. การย้ายกรณีปกติ
ดาวน์โหลดปฏิทินการย้ายข้าราชการครู 2567 สังกัด สพฐ. การย้ายกรณีปกติ
ดาวน์โหลดปฏิทินการย้ายข้าราชการครู 2567 สังกัด สพฐ. การย้ายกรณีปกติ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 7467 ลว. 27 ธ.ค. 66

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button