อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ลงทะเบียนที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

453
0

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ dlt-elearning ลงทะเบียนได้ที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนลงทะเบียน อบรมใบขับขี่ออนไลน์  www.dlt-elearning.com

1. เปิด Browser เข้าไปยังเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อเข้าอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน” (กรณีเคยลงทะเบียนไว้แล้ว เลือกเข้าสู่ระบบโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนและวันเดือนปีเกิด)

2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ถูกต้อง

3. เลือก “แบบทดสอบก่อนอบรม”

4. ตอบแบบทดสอบตามความเข้าใจ (ระบบอนุญาตให้ตอบผิดได้)

5. ชมวิดีโออบรมใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลเป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

6. ทำแบบทดสอบหลังอบรม (หากตอบผิด ระบบจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้)

7. ขึ้นหน้าต่าง “ท่านผ่านการอบรมแล้ว” จากนั้นเลือก “ตกลง”

8. ระบบจะแสดงผลการผ่านการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นจึงจองคิวเพื่อเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งต่อไป

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2566 ลงทะเบียนที่นี่ ง่ายๆ เสร็จใน 1 ชั่วโมง

เอกสารต่อใบขับขี่ 2566 ใช้อะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ ชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็น 5 ปี  ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

1. บัตรประชาชนฉบับจริง

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน 

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่ ชนิด 5 ปี เป็น 5 ปี  ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

1. บัตรประชาชนฉบับจริง 

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่า ผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่งมีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด แต่ต้องออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

อบรมใบขับขี่ออนไลน์  www.dlt-elearning.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ปี 2565 – 2568
บทความถัดไปกำหนดการสอบ TGAT-TPAT A-Level วิชาสามัญ ปีการศึกษา2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่