ค้นหาข้อมูลจาก Google
สอบเรียนต่อ

กำหนดการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2567

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับการประกาศแล้ว โอเน็ตเป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่วัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนในวิชาต่างๆ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทั้งหมดมีมาตรฐานการเรียนรู้จำนวน 51 มาตรฐาน แบ่งเป็น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (เฉพาะมัธยมศึกษาปีที่ 6) และภาษาอังกฤษ

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ป.6

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวิชาต่างๆ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งเวลาการสอบดังนี้

 1. เวลา 09.00 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
 2. เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 3. เวลา 13.30 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 60 นาที
 4. เวลา 15.00 – 16.00 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 60 นาที

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ม.3

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวิชาต่างๆ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โดยแบ่งเวลาการสอบดังนี้

 1. เวลา 08.30 – 10.00 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 2. เวลา 10.30 – 12.00 น. สอบวิชาภาษาไทย (ปรนัยและอัตนัย) ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 3. เวลา 13.00 – 14.30 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 4. เวลา 15.00 – 16.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที

กำหนดการสอบโอเน็ต (O-NET) ม.6

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวิชาต่างๆ ในรอบที่ 1 จะจัดสอบในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 2 จะจัดสอบในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 3 จะจัดสอบในวันที่ 2 มีนาคม 2567 และรอบที่ 4 จะจัดสอบในวันที่ 3 มีนาคม 2567 โดยแบ่งเวลาการสอบดังนี้

 1. เวลา 08.00 – 09.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 2. เวลา 09.45 – 11.15 น. สอบวิชาภาษาไทย ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 3. เวลา 12.15 – 13.45 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 4. เวลา 14.00 – 15.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลาสอบ 90 นาที
 5. เวลา 15.45 – 17.15 น. สอบสังคมศึกษา ระยะเวลาสอบ 90 นาที

การประกาศผลสอบโอเน็ต (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2567 จะมีการประกาศผลในวันที่ 27 มีนาคม 2567 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 28 มีนาคม 2567 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 29 มีนาคม 2567 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ข้อมูลจาก: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button