TCAS ให้คะแนนฟรี หลังพบข้อสอบ PAT3 คำถามไม่สมบูรณ์

23
0

ทปอ. แจ้งมีการปรับคะแนน TCAS พบรายวิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ให้คะแนนฟรี เพราะมีคำถามที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนวิชาสามัญภาษาไทย มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ตัวเลือก

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งผ่านเฟซบุ๊ก Mytcas.com ถึงกรณีระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ Thai University Center Admission System (TCAS) โดยระบุว่า วันนี้ มีการปรับคะแนนรายวิชา PAT3 และ วิชาสามัญภาษาไทย ดังนี้

ตามที่คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ได้พิจารณาแต่งตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทบทวนการเฉลยข้อสอบร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบเรียบร้อยแล้ว พบว่า

  1. รายวิชา PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ มีคำถามที่ไม่สมบูรณ์ทั้งสิ้น 5 ข้อ (ให้คะแนนฟรี) มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ตัวเลือกจำนวน 3 ข้อ และ เปลี่ยนคำตอบของคำถามอัตนัยจำนวน 2 ข้อ
  2. รายวิชาสามัญภาษาไทย มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า 1 ตัวเลือกจำนวน 1 ข้อ

สำหรับรายวิชาสามัญภาษาอังกฤษและรายวิชาสามัญสังคมศึกษามีความถูกต้องทั้งหมด

ก่อนหน้านี้ ทปอ. ได้ออกมาระบุว่า ตามที่ได้มีการร้องเรียนเรื่องการเฉลยคำตอบจำนวน 4 รายวิชา ได้แก่ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา นั้น

คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS ได้พิจารณาแต่งตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อทบทวนการเฉลยข้อสอบร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงคะแนนของผู้เข้าสอบบางคนได้ 

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลคะแนนหลังการทบทวนได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

หากผู้เข้าสอบได้สมัครคัดเลือกในรอบที่ 2 โควตา ไว้แล้ว ขอให้รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมได้จากช่องทางของสถาบันฯ ที่เลือกสมัครไว้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

อ้างอิง
https://www.mytcas.com/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่