ประกาศผลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ. 2566 รอบสอง

3800
0

ประกาศผลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ สพฐ. 2566 รอบสอง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าภาพหลักในการคัดเลือก
ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

 • การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา : International Mathematics
  Competition : Elementary Mathematics International Competition 2023
  (IMC : EMIC 2023) กําหนดแข่งขันเดือนกรกฎาคม 2566 (คัดเลือกนักเรียน จํานวน 16 คน)
 • การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา : International Mathematics
  Competition : World Youth Mathematics Inter-Cities Competition 2023 (IMC :
  WYMIC 2023) กําหนดแข่งขันเดือนกรกฎาคม 2566 (คัดเลือกนักเรียน จํานวน 16 คน)
 • การแข ่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา :
  International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2023
  (IMSO 2023) กําหนดแข่งขันเดือนพฤศจิกายน 2566 คัดเลือกนักเรียน จํานวน 24 คน
  (คณิตศาสตร์ 12 คน /วิทยาศาสตร์ 12 คน)
 • กา รแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติประถมศึกษา : Wizards at Mathematics
  International Competition 2023 (WIZMIC 2023) กําหนดแข่งขันเดือนตุลาคม 2566
  (คัดเลือกนักเรียน จํานวน 16 คน)
การแข่งขันวิชาการนานาชาติ 2566
การแข่งขันวิชาการนานาชาติ 2566

วันที่ 3 เมษายน 2566 สอบแข่งขันวิชาการรอบสอง

วันที่ 30 เมษายน 2566 ประกาศผลการแข่งขันรอบสอง นักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไปพิมพ์เกียรติบัตรรอบสอง นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้ที่ระบบโรงเรียนหรือหน้าเว็บไซต์นี้

ดูผลการแข่งขันได้ที่ https://imso.obec.go.th/web66/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 4 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้สอบสมรรถนะครู สทศ 2566 วันไหน? ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?
บทความถัดไปข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 สังคมเศรษฐกิจการเมืองและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่