ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ COVID-19 ปีการศึกษา 2564

375
1

แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ COVID-19 ปีการศึกษา 2564

Education in the time of COVID-19 2021

COVID-19 RESPONSE
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
covid19.obec.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การ COVID-19 ปีการศึกษา 2564

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่