การประเมินคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือโอน หน่วยงานต้นสังกัดเดิม หน่วยงานต้นสังกัดใหม่

9
0

การยื่นขอวิทยฐานะผ่านระบบ dpa ต้องดำเนินการอย่างไร

ไฟล์ จำนวน 5 รูปแบบดังนี้

1.ผลสรุปคะแนนประเมิน ว17/2552 หรือ ว21/2560 (รายกรณี)
2.คลิปวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจในการการจัดกิจกรรมการสอน (ไฟล์mp4 10 นาที)
3.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ActiveLearning)
4. คลิปวีดีโอ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้(ที่ตรงกับแผนการสอน)
5. รายงานผลลัพธ์ผู้เรียน 3 ไฟล์ (ไฟล์vdo-ไฟล์รูปภาพและรายงาน)

นำข้อมูลเข้าระบบ dpa ผ่านแอดมินระดับสถานศึกษา

การประเมินคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือโอน หน่วยงานต้นสังกัดเดิม หน่วยงานต้นสังกัดใหม่

การประเมินคำขอมีวิทยฐานะชำนาญการและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง หรือโอน หน่วยงานต้นสังกัดเดิม หน่วยงานต้นสังกัดใหม่

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ที่นี่

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(KSP Self-Service)
บทความถัดไปแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่