ดาวน์โหลดใบลากิจนักเรียน และรายละเอียดในใบลากิจนักเรียน

180
0

ใบลากิจนักเรียนเป็นเอกสารที่นักเรียนหรือผู้ปกครองใช้เพื่อแจ้งโรงเรียนว่านักเรียนมีเหตุสำคัญที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในวันนั้น โดยใบลานี้จะเป็นหลักฐานเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนโดนหักคะแนนความประพฤติหรือมีผลกระทบต่อการเรียนการสอน การลากิจควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน แต่หากมีเหตุสุดวิสัยจำเป็นต้องลาด่วน ควรปรึกษากับคุณครูที่ปรึกษา

รายละเอียดในใบลากิจนักเรียน

  • สถานที่เขียนใบลากิจ
  • วันที่เขียน
  • ชื่อผู้ที่ต้องการแจ้ง
  • ชื่อนักเรียนที่ขอลา
  • เหตุผลการขอลา
  • วันและจำนวนวันที่ขอลา
  • ลายเซ็นของนักเรียนและผู้ปกครอง

ตัวอย่างใบลากิจนักเรียน

ดาวน์โหลดใบลากิจนักเรียน และรายละเอียดในใบลากิจนักเรียน

ดาวน์โหลด ใบลากิจนักเรียน PDF และ WORD (DOC)

Download ใบลากิจนักเรียน .doc

Download ใบลากิจนักเรียน .pdf

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่