วันจันทร์, มิถุนายน 14, 2021
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

ข่าวการศึกษา

ศธ.ร่วมมือ สธ.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

ศธ.ร่วมมือ สธ. เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ภายใต้แนวคิด “ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน มุ่งมั่นป้องกันโควิดในสถานศึกษา” เผยข้อมูลครูทั่วประเทศได้รับวัคซีนแล้ว 28,520 คน ไหน(12 มิถุนายน 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและแผนเผชิญเหตุกรณีป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19...

ผลพวงจากโควิด-19 พลิกการศึกษาจากเผชิญหน้าสู่เผชิญจอ

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การศึกษาไทยต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน ทั้งผู้เรียนและผู้สอน จากเผชิญหน้าสู่เผชิญจอ แต่ในอนาคตก็อาจกลายเป็นหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบใหม่ ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดเผยว่า รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ก่อนหน้านี้ ไม่สามารถถ่ายความรู้ได้ชัดเจนนัก จึงทำให้ต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์ประกอบการสอนออนไลน์ให้มากขึ้น เพื่อให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่างชัดเจนที่สุด ทั้งนี้ ตลอดช่วงเวลาที่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ ดร.สินีนาถ ยอมรับว่า มีทั้งผลดี-ผลเสีย กล่าวคือ นักศึกษาสามารถเข้าห้องเรียนตรงเวลา เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย และอาจารย์ผู้สอนสามารถบันทึกวิดีโอระหว่างการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถดูและทบทวนบทเรียนย้อนหลังได้อย่างไรก็ดี มันก็มีข้อเสียในแง่ของการฝึกปฏิบัติ เพราะในบางวิชาไม่สามารถปฏิบัติได้จากที่บ้าน และทำให้นักศึกษาขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน...

รมว.ศธ.ยัน ไม่เลื่อนเปิดเทอม กำหนดเดิม 14 มิ.ย.-“ครู” ฉีดวัคซีนแล้ว 70%

ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ยัน “ไม่เลื่อนเปิดเทอม” ใช้ กำหนดเดิม 14 มิ.ย. แต่ปรับการเรียนการสอน 5 รูปแบบตามเหมาะสม เผย "ครู" ฉีดวัคซีนกันโควิด-19 แล้ว 70% วันที่ 9 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ว่า...

เสมา 1 แจงยิบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ชี้เป็นจุดเปลี่ยนหลายเรื่อง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า ปัจจุบันประเทศไทยใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เสมือนธรรมนูญการศึกษา เป็นกฎหมายกลางของการศึกษา เพื่อดูแลการจัดการศึกษาของประเทศ ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ทั้งจัดโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งต้องยอมรับว่าขณะนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ศธ.จึงได้ปฏิรูปการศึกษาไทยโดยร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ...

สอศ.ซ้อมแนวปฏิบัติเก็บค่าธรรมเนียม ให้สถานศึกษาคืนเงินกิจกรรมที่ไม่ได้จัด

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีหนังสือถึงสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในสังกัดที่ ศธ 0601/3693 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1.ให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2.พิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป 3.ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สอศ.ยังสำรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 994 แห่ง โดยเปิดเรียน เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน...

ครูภาษาไทยใส่ชุดพี่หมีบราวน์ สร้างบรรยากาศการเรียนออนไลน์

มิติใหม่ของการสอนออนไลน์! ครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ลงทุนใส่ชุดมาสคอตพี่หมีบราวน์ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานให้เด็ก ๆ  วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่เรื่องราว ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ผุดเดียใส่ชุดมาสคอต แปลงโฉมเป็นพี่หมีบราวน์ สร้างบรรยากาศการเรียนออนไลน์ เรื่องราวทั้งหมดมีดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน...

ตรีนุช เทียนทอง เผยแก้กฎหมายการศึกษาฉลุย

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...แล้ว หลังจากที่มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมใน 3 ประเด็น ได้แก่ การปรับแก้ไขให้วิชาชีพครู เป็นวิชาชีพชั้นสูง ประเด็นที่สอง แก้ไขคำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษา” และประเด็นที่สาม แก้ไขคำว่า “ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” โดยจากนี้จะนำร่าง...

สำคัญ…ดาวน์โหลดไว้เป็นคู่มือในการดำเนินการ

คลิกดาวน์โหลดที่นี่ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไว้เป็นคู่มือในการดำเนินการ

เอกชน โอดรับภาระหนัก ทะเลาะกับผู้ปกครอง ปมคืนค่าบำรุงการศึกษา

สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ชี้ได้รับผลกระทบหนัก หลัง ศธ.ประกาศ เรื่องคืนค่าบำรุง-ธรรมเนียมการศึกษา ผลักภาระให้มาทะเลาะกับผู้ปกครอง วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ออกประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการเก็บบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้โรงเรียนในสังกัด ศธ. คืนเงิน,...

ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….

โดยกฎหมายฉบับแรก กำหนดให้วิชาชีพครู เป็น “วิชาชีพชั้นสูง” แก้ไขคำว่า “หัวหน้าสถานศึกษา” เป็น “ผู้บริหารสถานศึกษา” และแก้ไขคำว่า “ใบรับรองการประกอบวิชาชีพครู” เป็น “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” ส่วนฉบับหลัง ได้มีการยกสถานะสำนักงาน กศน. ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่ง ศธ.จะต้องดำเนินการขอจัดตั้งส่วนราชการดังกล่าวเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง และสำนักงาน ก.พ.ร.

‘ตรีนุช’ แจง ออกแนวปฏิบัติค่าบำรุงการศึกษาฯ หวัง ร.ร.ช่วยลดภาระผู้ปกครอง

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไป เมื่อเร็วๆนี้นั้น ยืนยันว่าประกาศดังกล่าว เกิดจากความปรารถนาดี ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 จึงอยากช่วยผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อะไรที่ไม่ได้จัดการเรียนการสอนจริง ก็ขอให้คืนกลับให้ผู้ปกครอง โดยจะต้องเป็นความเห็นร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน นายสุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ.กล่าวว่า ศธ.มีโรงเรียนในสังกัดทั้งรัฐและเอกชน ประกาศฉบับนี้เป็นการให้คำแนะนำสถานศึกษา กรณีมีค่าใช้จ่ายใดที่คิดว่า ไม่ได้ให้บริการในช่วงนี้ เช่น ค่าเรียนพิเศษ ค่าว่ายน้ำ ก็อาจจะของดเว้น เพื่อลดภาระให้กับทางผู้ปกครอง โดยจะต้องเป็นความเป็นร่วมกันกับกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง เรื่องนี้ต้องเป็นความเห็นร่วมกันทั้งสองฝ่ายโดยคำนึกถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาสขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.จะสื่อสารไปยังโรงเรียนต่างๆ ให้ดำเนินการจัดการสอนให้สอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติประกาศ ศธ. เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ โดยขอให้พิจารณา การเก็บค่าใช้จ่าย ว่าส่วนใดที่ไม่จำเป็น ก็ควรหาวิธีลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้อยู่ภายใต้บริบทและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ รวมถึงความสมัครใจของผู้ปกครองในแต่ละแห่ง เพราะผู้ปกครองบางพื้นที่ก็พร้อมจ่าย เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเข้าใจว่า ประกาศนี้ให้แต่ละแห่งไปพูดคุย เพื่อหาแนวทางการจัดเก็บที่ลงตัว โดยต้องเป็นความเห็นร่วมกันของสถานศึกษา และผู้ปกครอง ที่มา: https://www.matichon.co.th/education/news_2753146

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาสำคัญ 2 ฉบับ ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการเรียนรู้

ครม. ผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …. ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งสู่ความเป็นเลิศวันที่ 1 มิ.ย. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การศึกษาสำคัญ 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. …....

กลไกสำคัญในการทำงานเพื่อการช่วยเหลือเด็ก นอกระบบการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ

“ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี” จากคำขวัญของจังหวัดชัยภูมิสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดชัยภูมิเป็นดินแดนที่มีแหล่งทรัพยากรทั้งผืนป่าและพื้นน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัญหาที่พบของจังหวัดมีหลายประการด้วยกัน เช่น การมีสารเคมีตกค้างในการทำการเกษตร การอพยพย้ายถิ่นไปทำงานในเมืองทำให้เกิดภาวะครอบครัวแหว่งกลาง และในด้านการศึกษาคือการมีเด็กออกกลางคัน ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติและผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 พบว่าในจังหวัดชัยภูมิมีเด็กนอกระบบการศึกษาที่ออกจากระบบการศึกษากลางคันกว่า 20,500 คน เมื่อออกไปอยู่ในสังคมก็จำต้องหลบซ่อนอยู่หลังเสาหรือหลบซ่อนอยู่ตามซอกหลืบของสังคม คณะทำงานจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน และภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามและหนุนเสริมโครงการ “ตามหาน้องในซอกหลืบ : แสงส่องใจปลอดภัยจาก COVID-19” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา...

“ครูหยุย” หนุน “ตรีนุช” งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา แต่ยังไม่ชัดเพราะยังมีรายจ่ายส่วนอื่นอีก

"ครูหยุย" หนุน "ตรีนุช" งดเก็บค่าบำรุงการศึกษา แต่ยังไม่ชัดเพราะยังมีรายจ่ายส่วนอื่นอีก เมื่อวันที่ 13 พ.ค.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ หรือ “ครูหยุย” ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม กิจการเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา  กล่าวถึงกรณีที่น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา...

ศธ.ออกประกาศแนวปฏิบัติเก็บค่าเทอมลดภาระผู้ปกครองยุคโควิด

“ตรีนุช” ฟังเสียงผู้ปกครอง ประกาศแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ของสถานศึกษาในสังกัด ศธ. สั่งโรงเรียนยึดหลักคืนเงิน-ผ่อนผัน-ช่วยเด็กยากจน-ลดภาระผู้ปกครอง

แนะนำหลักสูตร ‘การสอนเพศวิถีศึกษา’ นำชั่วโมงการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

ครูที่จบหลักสูตรนี้ สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ แนะนำหลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 มาตรา 5 และ 6 และกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2561 ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ครูที่จบหลักสูตรนี้ สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ ผู้สนใจอบรมที่ลิงก์นี้ http://cse-elearning.ops.moe.go.th/ ครูที่จบหลักสูตรนี้ สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้ ผู้สนใจอบรมที่ลิงก์นี้ http://cse-elearning.ops.moe.go.th/

วิกฤตเปิดเทอม ผู้ปกครองแห่ผ่อนชุดนักเรียน

ร้านขายชุดนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมาคึกคัก ขณะที่ผู้ปกครองบางคนขัดสน สั่งซื้อชุดแต่ทยอยมาเอา เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเงิน หลังโควิด-19 ระบาด จนทำให้สถานะทางการเงินติดขัด ร้านขายชุดนักเรียน จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมาคึกคัก ขณะที่ผู้ปกครองบางคนขัดสน สั่งซื้อชุดแต่ทยอยมาเอา เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเงิน หลังโควิด-19 ระบาด จนทำให้สถานะทางการเงินติดขัด บรรยากาศร้านจำหน่ายชุดนักเรียน ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มคึกคัก ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปเลือกซื้อชุดนักเรียนใหม่ เตรียมรับเปิดเทอม 14 มิถุนายนนี้ แต่ร้านส่วนใหญ่ก็มียอดขายลดลงกว่า...

สพฐ.แจงเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน

เลขาธิการกพฐ.แจง เลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน เหตุไม่ได้ต่อสัญญาโครงการ หลังแบกรับงบประมาณการจ้าง 200 ล้านบาท ส่งผลกระทบงบพัฒนาด้านอื่นๆ เผย รมว.ศธ.ห่วง เตรียมหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยา นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีกลุ่มเพื่อนครูในตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,964 คน...

เปิดแล้ว!! โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 เรียนฟรี จบแล้วบรรจุใกล้บ้านทันที

เปิดแล้ว!! โครงการครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่ 3 เรียนฟรี จบแล้วบรรจุใกล้บ้านทันที ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ทุนสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน(Protected School/Standalone) วัตถุประสงค์ ผลิตและพัฒนาครูรุ่นใหม่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนในชุมชนพื้นที่ห่างไกลจำนวน 5 รุ่น ๆ ละ 300 คน (1,500 คน)ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาครู กับหน่วยงานที่ใช้ครูตั้งแต่ต้นทางปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้ตรงกับลักษณะงาน และตามบริบทของโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น สนับสนุนนักเรียนในท้องถิ่นที่มีผลการเรียนดีและรักเป็นครูได้เรียนครูจนจบและกลับไปทำงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการ ปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล โดยมีการฝึกสอนร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนและชุมชนที่จะต้องไปทำงานจริงตั้งแต่เป็นนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและสังคมแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ก่อนเข้าเรียนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมทักษะสำคัญเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิด ร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่น ที่มา...

แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

ธีรรัตน์จ่ออภิปรายรบ. บริหารการศึกษาผิดพลาด คุณภาพตกต่ำ ตามหลังกัมพูชา

น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายด้านสวัสดิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่างบประมาณรายจ่ายปี 2565 มีวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2564 ถึง 1.85 แสนล้านบาท หรือลดลง5.66% ซึ่งแสดงความเสื่อมถอยของประเทศ โดยมีการตัดงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึง 2.45 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 6.75% ซึ่งนับว่าถูกตัดงบสูงมาก ทั้งที่การศึกษาเป็นความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เด็กไทยมีความเฉลียวฉลาดมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับประเทศอื่นได้ในอนาคต แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกนัฐมนตรีกลับตัดงบการศึกษาอย่างมาก ยิ่งตอกย้ำความไม่สามารถแยกแยะความสำคัญในเรื่องต่างๆ ได้เลย ทั้งนี้ ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาคุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ำ อยู่อันดับท้ายๆ ของกลุ่มประเทศในอาเซียนมาตลอดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยไทยตามหลังเวียดนาม ขณะที่ระดับอุดมศึกษาอยู่อันดับ 8 ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่าเราตามหลังกัมพูชาและฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากแต่พล.อ.ประยุทธ์ กลับไม่เคยแก้ไขแถมยังจะมาตัดงบประมาณอีก ซึ่งจะยิ่งทำให้คุณภาพของการศึกษาไทยตกต่ำลงไปอีก ทั้งนี้ หากจำกันได้สมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทย ที่นำโดยอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มีโครงการแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียน ป. 1 ทุกคน ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อที่จะปรับปรุงและปฏิรูปการศึกษา อีกทั้งยังเตรียมพร้อมเด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยพรรคเพื่อไทยได้มีวิสัยทัศน์ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วตอนร่วมกันคิดโครงการนี้ ว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของโลก จะมีขนาดใหญ่โตมากขึ้นในอนาคต ซึ่งปัจจุบันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเศรษฐกิจดิจิทัลได้ขยายตัวและโตอย่างมากตามที่พรรคเพื่อไทยคาดการณ์ไว้ คนที่รวยที่สุดและบริษัทที่รวยที่สุดในโลกต่างก็มาจากเศรษฐกิจดิจิทัลกันทั้งนั้น เช่น นายเจฟฟ์ เบโซส์ ของอเมซอน นายอีลอน มัสก์ ของเทสลา นายมาร์ค ซัคเคอเบิร์ก ของ เฟซบุ๊ค นายแจ๊ก หม่า ของอาลีบาบา นายโพนี่ หม่า ของเทนเซ็นต์ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีการปฏิวัติและไม่มีการยกเลิกโครงการดังกล่าว ป่านนี้การพัฒนาการศึกษาไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย คงไปได้ไกลกว่านี้มาก ประเทศไทยคงมีบริษัทเทคโนโลยีระดับยูนิคอร์นกันหลายบริษัทแล้ว แต่ตอนนี้กลับไม่มีเลย ดังนั้น จึงอยากเสนอให้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยอย่างจริงจัง เพื่อให้เข้ากับอนาคตของโลก และเข้ากับทิศทางการสร้างงานของโลก นักศึกษาจบมาจะต้องมีงานทำและต้องมีรายได้มากๆ เพื่อยกระดับคนชั้นกลาง อย่าให้เป็นเหมือนปัจจุบันที่นักศึกษาจบแล้วไม่มีงานทำ ตกงานกันเป็นแสนเป็นล้านคนแล้ว อีกทั้งรัฐบาลก็ต้องทำให้ประเทศมีอนาคตและน่าอยู่ ไม่ใช่สร้างความรู้สึกให้คนรุ่นใหม่อยากย้ายออกไปอยู่ต่างประเทศกัน เหมือนที่มี แฮชแท็ก #ย้ายประเทศกันเถอะ ที่มีคนเข้าร่วมกว่าล้านคนแล้ว ซึ่งถ้าหากคนเก่งคนฉลาดอยากไปอยู่ประเทศอื่นจริง จะทำให้เกิดสมองไหล ประเทศไทยจะพัฒนาต่อได้ยาก จึงอยากขอเตือนพล.อ.ประยุทธ์ ในเรื่องเหล่านี้ และอยากให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างจริงจัง โดยพรรคเพื่อไทยได้มีแผนในการพัฒนาและการสร้างงานรองรับการศึกษาอย่างครบวงจรแล้ว โดยงบการศึกษาและการบริหารการศึกษาที่ผิดพลาดมาตลอดนี้ จะต้องถูกอภิปรายในญัตติงบประมาณปี 65 ที่เข้าสภาเร็วนี้อย่างแน่นอน ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/940838

ร้อง “ตรีนุช” ตรวจสอบประกันเงินกู้ ช.พ.ค. หวั่นเลือกใช้ 2 บริษัท

นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (ผอ.สกสค.) จังหวัดชัยภูมิ 4 เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาชิกโครงการสวัสดิการเงินกู้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 5-7 จำนวนมากรู้สึกสงสัยถึงการทำหน้าที่ของสำนักงาน สกสค.ในการจัดหาบริษัทประกันเงินกู้ ช.พ.ค. 5-7 ให้กับสมาชิกครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากมีเงื่อนงำไม่ชอบมาพากลอะไรหรือไม่ เพราะมีประเด็นสงสัยว่า ก่อนหน้าที่นายธนพร สมศรี จะได้รับเลือกว่าจ้างเป็นเลขาธิการ สกสค. เมื่อช่วงเดือน ก.ย. 2563 มีกระแสข่าวกล่าวหาว่าสำนักงาน สกสค.ได้อนุมัติให้ปรับขึ้นอัตราเบี้ยประกันเงินกู้ ช.พ.ค.สูงขึ้น...

10 ‘หลักสูตรออนไลน์’ เรียนง่าย เรียนฟรี! ในยุคโควิด

ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบ และต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต การทำงาน การเรียนรู้ ที่แตกต่างไปจากเดิม ‘หลักสูตรออนไลน์’ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งใน ‘ยุคโควิด-19’ วันนี้ ‘กรุงเทพธุรกิจ’ ได้รวบรวม ‘10 หลักสูตรยอดนิยม’ ที่ควรเรียนรู้ใน ‘ยุคโควิด-19’ มาให้ทุกคนได้เลือกสรร แถมบางหลักสูตรมีใบรับรอง ใบประกาศนียบัตร หรือจะเรียนรู้เพื่อนำไปสร้างอาชีพเสริม หารายได้เพิ่มเติมได้อีกด้วย เริ่มด้วยเรื่องหาเงินมาเติมกระเป๋าตัวเองกัน 1.หลักสูตร  ‘ยุคโควิด’ ต้องคิดเรื่องเงินอย่างไร? หากใครกำลังมองหาโอกาสจากวิกฤต คนที่กำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะอยู่ต่อไปอย่างไรกับปัญหาการเงินที่เผชิญอยู่ในภาวะแบบนี้  ‘ยุคโควิด’ ต้องคิดเรื่องเงินอย่างไร? จะเป็นการเสนอผ่านมุมมองของกูรู ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีแนวคิดว่าการลงทุนที่ดีต้องมาจากความเข้าใจในสินทรัพย์นั้นๆ เป็นอย่างดี เพราะการไม่รู้ ไม่เข้าใจอาจนำไปสู่การลงทุนที่มีความเสี่ยงมากไปกว่าเดิม อีกทั้งมีการแชร์วิธีการวางแผนทางการเงินที่จับต้องได้ รวมถึงตัวอย่างของคนที่ผ่านวิกฤติมาแล้วว่าเค้าใช้เครื่องมืออะไรในการจัดการทางการเงิน ซึ่งการเรียนในครั้งนี้ ผู้เข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ...

มติ ‘ส.ค.ศ.ท.’ ต้านพ.ร.บ.ศึกษาฯ ซัดเอื้อเอกชน-ปรับ ‘3ข้อ’ ไม่แก้ปัญหา

นายสมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ใน 3 ประเด็น คือ กำหนดให้วิชาชีพครู เป็น วิชาชีพชั้นสูง แก้ไขคำว่า หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้บริหารสถานศึกษา...

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

มติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) จำนวน 11 คณะ

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) จำนวน 11 คณะ เพื่อทดแทน อ.ก.ค.ศ.ชุดเดิมที่หมดวาระลง ทั้งยังได้เห็นชอบให้ ก.ค.ศ.ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) เพื่อพัฒนาคุณภาพการ ผลิตครูและผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์, การประเมินผู้ขอรับการประเมินวิทยฐานะ, พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะ เชื่อว่าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะทำให้การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

สสวท. ชวนครูเสวนาฟรี โครงการสอนออนไลน์ Project 14 เพิ่มศักยภาพใช้สื่่อเรียนรู้ยุคนิวนอร์มัล

สสวท. ชวนครูเสวนาฟรี โครงการสอนออนไลน์ Project 14 เพิ่มศักยภาพใช้สื่่อเรียนรู้ยุคนิวนอร์มัล

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 311 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การกำหนดระยะเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564

สพฐ. วางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด การกำหนดระยะเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2564 https://www.youtube.com/watch?v=fTRPiZFHLIQ&feature=youtu.be

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2564

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ค.ศ. ครั้งที่ 5/2564

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะรัฐมนตรี รับทราบ ปรับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ประเด็น

คณะรัฐมนตรี รับทราบปรับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ประเด็น นายกฯ หนุนวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง “ตรีนุช” เดินหน้าทำกฎหมายลูก รองรับปฏิรูปการศึกษามีข้อสรุปร่วมกันว่า ให้ปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ใน 3 ประเด็น

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย ออกแถลงการณ์ฉบับล่าสุด

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย ค.อ.ท.ออกแถลงการณ์ฉบับล่าสุด

ครูโอ๊ะ ชวนติดตามรายการ “พูดตรงประเด็น” วันนี้เวลาดี 5 โมง 45 นาที ทาง ททบ.5

ครูโอ๊ะ ชวนติดตามรายการ “พูดตรงประเด็น” วันนี้เวลาดี 5 โมง 45 นาที ทาง ททบ.5 วันนี้ (วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564) เวลา 17.45 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เชิญชวนรับชมการสัมภาษณ์นโยบายการจัดการศึกษา กศน. ในรายการพูดตรงประเด็น ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง...

ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ทำหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ปัญหากรณีร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ทำหนังสือถึง รัฐมนตรี ปัญหากรณีร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะใหม่ 4 สายงาน

ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะใหม่ 4 สายงาน วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและ วิทยฐานะใหม่...

เอกสารการประชุมเตรียมการเปิดเทอม 14 มิ.ย.64

เอกสารการประชุมเตรียมการเปิดเทอม 14 มิ.ย.64

ศธ.ชวนครูฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในโรงเรียน

ปลัดศธ.แจง เลื่อนเปิดเรียนอีกรอบในวันที่ 14 พ.ย.ทั่วประเทศ หากโรงเรียนพื้นที่ควบคุมสูงสุดแดง-ส้ม อยากเปิดก่อน 1 มิ.ย. ให้ไปขอศบค.จังหวัดเป็นผู้พิจารณา และต้องประเมินตามระบบ Thai Stop COVID Plus ด้วย เผย ขอให้ครูเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่… เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...

ศธ.360 องศา..แจ้งข่าวเลื่อนเปิดเทอม(ข่าวชัวร์)

ศบค.ไฟเขียว ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียน 2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.ย. “ตรีนุช” แจงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง สถานศึกษาพื้นที่สีแดง-พื้นที่สีส้ม หากต้องการเปิดก่อนทำได้โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของ สธ. และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ สอนออนไลน์-ออนแอร์เท่านั้น น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่...

ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 4 จังหวัด

ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 4 จังหวัดสีแดงเข้ม เลื่อนเป็น วันที่ 14 มิ.ย.64 จังหวัดสีแดง สีส้ม เปิดตามเกณฑ์เดิม *1 มิ.ย.64*แต่ต้องผ่านเกณฑ์ของ สร.

เลื่อนเปิดเทอม อีกรอบ จากเดิม 1 มิ.ย.64 เป็นวันที่ 14 มิ.ย 64

วิกฤติโควิด-19 ยังไม่คลาย! กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ใหม่อีกรอบ จากเดิม 1 มิ.ย. เป็นวันที่ 14 มิ.ย.64

6 ฟังก์ชั่น เว็บไซต์ ครูพร้อม ดอทคอม ที่ครูต้องรู้

6 ฟังก์ชั่น www. ครูพร้อม .com ที่ครูต้องรู้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดให้บริการเว็บไซต์ www.ครูพร้อม.com เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจากการตรวจสอบเว็บไซต์ครูพร้อมนั้น ด้านในจะประกอบไปด้วย 6 ฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งาน ดังนี้ อยากเรียน ด้านในของฟังก์ชั่นนี้ จะรวบรวมบทเรียนที่น่าสนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ถึง...

การคัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับ ผ่านสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย เรียน เพื่อนร่วมผู้ประกอบวิชาชีพครูที่เคารพทุกท่าน เรื่อง การคัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... (ฉบับ ผ่านสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา)

เปิดใช้งานแล้ว ครูพร้อม ดอทคอม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

ครูพร้อม จัดแคมเปญชวนนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ส่งคลิปร่วมกิจกรรม "ครูพร้อมอยากแชร์ Challenge" สร้างสรรค์คลิปแบ่งปันความรู้ พร้อมติดแฮชแท็ก #ครูพร้อมอยากแชร์ “ตรีนุช” ย้ำไม่บังคับ-ไม่ต้องทำรายงาน-ให้เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

รายงานความเห็นต่อร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ จากการตอบคำถามของครู

คงเพียงพอสำหรับผู้มีอำนาจว่าจะฟังเสียงครูห้าหมื่นคนซึ่งเป็นตัวแทนวิชาชีพครูทั่วประเทศ ใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

กวดวิชาออนไลน์แอทโฮม เปิดห้องเรียนออนไลน์ ให้เด็กประถมฯ – มัธยม ทบทวนความรู้ฟรี!!

กวดวิชาออนไลน์ แอทโฮม เปิดห้องเรียนออนไลน์ ให้เด็กประถมฯ – มัธยม ทบทวนความรู้ฟรี!!

ดาวกระจายเข้มข้น สหพันธ์ครูพะเยายื่นหนังสือรมต.ธรรมมนัส

วันนี้ สหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา นำโดย ผอ.สุรศักดิ์ สมศรี รองประธาน สคน. ผอ.วสัน ดาวศรประศาสน์ ประธานสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา ผอ.ณรงค์ชัย ศรีเมือง นายกฯ อำเภอเมือง รองประธานสหพันธ์ ผอ.อินทอง เชียงทา นายกฯ อำเภอภูซาง รองประธานสหพันธ์ ผอ.สำราญ จันต๊ะ นายกฯ อำเภอเชียงคำ...

สมาคมครูตากเข้มแข็งยื่นคัดค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษา ครั้งที่ 2

วันนี้สมาคมครูจังหวัดตากไปยื่นหนังสือคัดค้าน พรบ.การศึกษาแห่งชาติต่อ สส.ภาคภูมิ บุลย์ประมุข วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก

เครือข่ายครูทั่วประเทศ ค้าน พ.ร.บ.การศึกษา

เครือข่ายครูทั่วประเทศ ค้าน พ.ร.บ.การศึกษา

การอ่านแถลงการณ์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) ฉบับที่ 4/2564 วันที่ 15 พ.ค. 2564

การอ่านแถลงการณ์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง รวมพลังเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย เพื่อปฏิรูปการศึกษา วันที่ 15 พ.ค. 2564

สหพันธ์ครูเชียงราย แถลงการณ์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..

สหพันธ์ครูเชียงราย แถลงการณ์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…… สหพันธ์ครูเชียงราย โดยสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต1,เขต2,เขต3,เขต4สมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอ สมาคมครูผู้สอน 18 อำเภอ ร่วมออกแถลงการณ์คัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) นายระพิพงษ์ ไชยลังกาประธานสหพันธ์ครูเชียงราย อ่านแถลงการณ์ประเด็นคัดค้าน ดังนี้ 1.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิชาชีพทางการศึกษาขั้นสูง 2. ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล 3. ให้มีการจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการต้องมีองค์กรหลักเป็นคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการที่เป็นเอกภาพและสามารถบูรณาการได้ 4....

ครูพร้อม…พัฒนาโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดเทอมใหม่

ผู้บริหาร คุณครู เตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ 1 มิถุนายน 2564 ภาพจากเฟซบุ๊ค ครู น.โน้ต หทัยกาญจน์ โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.แพร่ เขต 2 กำลังร่วมกันเขียนป้าย "คนดี...สำคัญกว่าทุกสิ่ง" มองเห็นรอยยิ้มคุณครู ทำงานเตรียมเปิดเทอมอย่างมีความสุข เหมือนกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีเว็บไซต์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม "ครูพร้อม" มีการประชาสัมพันธ์ kick...

ทำไมครูจึงได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่สูงกว่า ทำไมวิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพชั้นสูง

ทำไมครูจึงได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่สูงกว่าทำไมวิชาชีพครูจึงเป็นวิชาชีพชั้นสูง ทำไม ทำไม ทำไม ทำไม…….. ผมได้รับการบอกเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และมีส่วนร่วมในเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือ ท่านอาจารย์ ดร.ดิเรก พรสีมา นักการศึกษาคุณภาพมือหนึ่งของประเทศ และอดีตเลขาธิการคุรุสภาว่า เมื่อประมาณปี พ.ศ.2537 (ถ้าผิดพลาดต้องขออภัย ดร.ดิเรกฯ)มีนักการธนาคารและนักการเมืองระดับรัฐมนตรีที่ห่วงใยประเทศชาติ ได้ประชุมปรึกษาหารือกันโดยในขณะนั้น ดร.ดิเรกฯเพิ่งกลับจากการเป็นที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ ก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพูดคุยด้วย หัวข้อสนทนาคือคุณภาพการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ทำไมประเทศไทยจึงยังล้าหลังถ้าเทียบกับประเทศสิงค์โปร์ ประเทศญี่ปุ่นฯลฯ จึงได้มีการศึกษาวิเคราะห์กลุ่มประเทศเหล่านั้นและมองประเทศไทย มีข้อค้นพบว่า1. ประเทศไทยไม่มีกฎหมายการศึกษา มีแต่แผนการศึกษาชาติ ซึ่งถ้านักการเมืองไม่พอใจ ก็ใช้อำนาจเปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา...

ฉีดแล้ว..”วัคซีนครู” พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่มกรุงเทพฯ ก่อน

ฉีดแล้ว.."วัคซีนครู" พื้นที่สีแดงเข้ม เริ่มกรุงเทพฯ ก่อน “ตรีนุช” ให้กำลังใจครูฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ย้ำไม่ต้องกังวล เสมา 1 ฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียง กำชับจัดการเรียนรู้ควบคู่ความปลอดภัย มั่นใจ 1 มิ.ย.นี้ ทุกพื้นที่พร้อมเปิดเทอม โดยประเมินได้เองว่าควรจัดการเรียนการสอนรูปแบบใด หรืออาจผสมผสานทั้ง 5 รูปแบบได้ ไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียน เรียนผ่าน DLTV เรียนผ่านแอปฯ เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต...

‘ครูติ๋ว เพื่อไทย’ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่หลังเปิดเทอม จี้เร่งฉีดวัคซีนบุคลากรการศึกษา-นร.ทั่วประเทศ

‘ครูติ๋ว เพื่อไทย’ หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่หลังเปิดเทอม จี้เร่งฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษา-นร.ทั่วประเทศ

ผอ.สพป.ภูเก็ตนำทีมยื่นหนังสือทบทวนปรับปรุงแก้ไขร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

วันศุกร์ ที่ 14 พ.ค. 64 สพป.ภูเก็ต นำโดย ดร.ชุลีกร ทองด้วง นายกิตธิชัย สารรัตน์ นายวิรยุทธ ชัยดินี และตัวแทนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชมรม สมาคมฯ เข้ายื่นหนังสือเพื่อให้มีการทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อ นายนัทธี...

ด่วน ว 7-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 2564 ว 7-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถาน

สพป.น่าน เขต 2 เข้ายื่นหนังสือเพื่อให้มีการทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ต่อ นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.จังหวัดน่าน เขต 3

สพป.น่าน เขต 2 เข้ายื่นหนังสือเพื่อให้มีการทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.... ต่อนายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.จังหวัดน่าน เขต 3

‘อัมพร’สั่งผอ.สพท.ทั่วประเทศ สรุปข้อมูลโรงเรียนและวิธีการเรียนการสอนเปิดเทอม

13พ.ค.64-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้มอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ที่ได้เลื่อนจากเดิม คือ วันที่ 17 พฤษภาคม มาเป็นวันที่...

จังหวัดหนองบัวลำภู คณะสมาคม ชมรมผู้บริหารสถานศึกษายื่นเอกสาร กับท่าน สส.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สส.ในพื้นที่ คัดค้านพรบ.ฯ

รองเจนภพ ชัยวรรณ รองธเนศ ตรีพงษ์ รองศุภกร วิแสง รองรุ่งอรุณ ป้องกัน รุ่นเพชรวังรี จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะสมาคม/ชมรมผู้บริหารสถานศึกษายื่นเอกสาร กับท่าน สส.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สส.ในพื้นที่ คัดค้านพรบ.ฯ และเสนอแนะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านสำนักงานกฤษฎีกา...

‘สุชาติ’รับหนังสือเครือข่ายวิชาชีพครู ค้านร่าง พรบ.การศึกษาฯ พร้อมชงแก้ไข 7 ประเด็น

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยผู้แทน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษา ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อคัดค้าน และเสนอแนะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านสำนักงานกฤษฎีกา

ปิดหมู่บ้านลุยตรวจ ผงะพบครู-นักเรียนติดโควิด พบรับเชื้อจากพยาบาล

ปิดหมู่บ้านลุยตรวจ ผงะพบครู-นักเรียนติดโควิด พบรับเชื้อจากพยาบาล ชุมพรพบติดเชื้อรวม 93 ราย รักษาหายแล้ว 30 ราย ยังอยู่ในรพ.ทั่วจังหวัดชุมพร อีก 63 ราย

ศธ. ยัน “ครูพร้อม” ไม่บังคับใช้ แค่ทางเลือกสำหรับเด็ก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในรายการเป็นเรื่องเป็นข่าว กรณีเว็บไซต์ "ครูพร้อม" ที่จะเปิดให้ในวันที่ 17 พ.ค. นี้ ว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อต้องการเตรียมความพร้อมให้กับครูและนักเรียน ก่อนจะเปิดเรียนในวันที่ 1 มิ.ย.นี้เท่านั้น ยืนยันแล้วแต่ความสมัครใจ ไม่ได้บังคับใช้

ร้อง ตรีนุช ชะลอเกณฑ์จัดอัตราครู บิ๊ก ร.ร. ห่วงครูลด กระทบงานบริหาร

ร้อง’ตรีนุช’ชะลอเกณฑ์จัดอัตราครู โวยฝ่ายวิชาการเพิ่มงานสอน’บิ๊กร.ร.’ กระทบบริหาร-นิเทศก์-ครูต่อห้องลด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในฐานะนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้เข้าพบ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อยื่นหนังสือขอให้ชะลอการบังคับใช้เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ ว23/2563 สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยได้มีการศึกษาผลกระทบ...

พลังครูไทยร่วมปกป้องการศึกษา..ปกป้องวิชาชีพครู

   13 พฤษภาคม 64 นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า “ใครกำลังทำร้ายเด็กไทย?    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนพุทธศักราช 2540 ซึ่งมีกฎหมายลูกอีกสามฉบับคือ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช 2546 ,พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547...

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย 273 องค์กรคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ตามที่ รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ให้นำร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ...

VIDEO สั้นๆ 2 นาที รมว.ศธ.”ตรีนุช เทียนทอง” ่เผยช่วง 11 วันทำการ ก่อนเปิดเทอม 1 มิ.ย.2564

VIDEO สั้นๆ 2 นาที รมว.ศธ."ตรีนุช เทียนทอง" ่เผยช่วง 11 วันทำการ ก่อนเปิดเทอม 1 มิ.ย. ทุกหน่วยงาน/สถานศึกษา ศธ. ต้องเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ในขณะที่การเรียนรู้ไม่ควรหยุดชะงัก เพราะควรมีทางเลือก จึงเตรียมการเรียนรู้ทาง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ เป็นทางเลือก สถานศึกษาเลือกกิจกรรมได้เองเลย ตามความเหมาะสมในพื้นที่...

การเขียนสะกดคำ เรียนภาษาไทย ไปกับครูนุก

การเขียนคำโดยนำเรียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์ ตามลำดับได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสะกดคำ

องค์กรครูภาคเหนือ16 จังหวัด รวมพลัง 70,000 คน คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

องค์กรครูภาคเหนือ16 จังหวัด รวมพลัง 70,000 คน คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายธีระศักดิ์สุวรรณปัญญา รองประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ ประธานชมรมครูจังหวัดลำปาง กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย และสหพันธ์ครูภาคเหนือได้จัดให้มีการประชุมออนไลน์โดยมีดร.วีรบูล เสมาทองประธานสภามนตรีเป็นประธานในที่ประชุมผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการส.ค.ท. นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญา ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ นายมาโนช ห่วงศรี...

เลขาธิการ กพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

เลขาธิการกพฐ.นายอัมพร พินะสา มีหนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขอซักซ้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1.ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานอัตราว่างส่งคืน สพฐ. ห้ามนำไปใช้ทุกกรณี และชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน โดยจะดำเนินการจ้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ สพฐ.จัดสรรอัตราคืนให้เท่านั้น หาก สพฐ.ตรวจสอบภายหลังพบว่า อัตราจ้าง ที่ สพท.รายงานจ้างไม่ใช่บุคคลเดิมที่เป็นการจ้างต่อเนื่องรายเดิมโดยที่สพท.ไม่รายงานส่งคืนอัตราว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณการจ้างที่เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการที่ สพฐ.กำหนด และสพฐ.จะไม่จัดสรรงบประมาณการจ้างใหักับอัตราจ้างดังกล่าว 2. กรณี สพท.มีแผนรวมสถานศึกษา...

ส.บ.ม.ท.ยื่นหนังสือ ชะลอการใช้อัตรากำลังใหม่ ว23

ส.บ.ม.ท.ยื่นหนังสือ ชะลอการใช้อัตรากำลังใหม่ ว23 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ ส.บ.ม.ท. ชุดที่ 25 เข้ายื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือ 1.ขอให้ชะลอการบังคับใช้และขอให้ทบทวนแก้ไขเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 1206.4/ว23 ลงวันที่ 23...

‘ครูพร้อม’ คืออะไร? ระบบ ‘เรียนออนไลน์’ มาใหม่เริ่ม 17 พ.ค.นี้

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมเปิดระบบ "ครูพร้อม" เว็บไซต์กลางที่จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดเทอมจริง 11 วัน (เปิดเทอมวันที่ 1 มิ.ย.) เพื่อเด็กจะได้ "เรียนออนไลน์" ต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ดีเดย์วันแรก 17 พ.ค.นี้ เมื่อกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ผ่านเว็บไซต์ใหม่ป้ายแดง "ครูพร้อม" ที่จะเปิดให้เด็กเข้าใช้งานได้วันแรก 17 พ.ค. 2564 โดยเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 (11 วันก่อนเปิดเทอม)...

ทางสองแพร่งของการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษา

ทางสองแพร่ง ของการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาผมเป็นคนกลางที่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเกี่ยวข้อง ไม่ว่า ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…เวอร์ชั่นไหนจะเข้าวิน หรือจะหลอมรวมกันออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรเมื่อร่างกฎหมายเข้าสภา กรรมาธิการวิสามัญแปรญัตติร่างกฎหมายของรัฐสภาเริ่มเดินเครื่องพิจารณา โดยจะเป็นการพิจารณาร่วมกันของทั้งสองสภา เพราะถือว่าเป็นกฎหมายปฎิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา) ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติไว้ แต่ลึกๆ แล้วผมเองก็ยังเป็นห่วงนิสิต-นักศึกษาครูที่ค้างท่ออยู่ กำลังเรียนอยู่คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และจะจบการศึกษาออกมาเพื่อเป็นครูในอนาคต กำลังสับสนกับข่าว 'วิวาทะ' ขององค์กรครูกลุ่มต่างๆ และความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันของคนในวงการศึกษา...

ความรู้วินัยข้าราชการครู

https://youtu.be/r01R6hZlxFo https://youtu.be/hMqdKkV4qsE

VIDEO การเตรียมเปิดภาคเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564

VIDEO การเตรียมเปิดภาคเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 ที่เปิดในงานแถลงข่าววันนี้ พร้อมเปิดตัว #ครูพร้อม ติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ VIDEO การเตรียมเปิดภาคเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2564 https://www.facebook.com/MOE360degree/videos/748311115833185/

สรุปเลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

สรุปเลขาธิการ กพฐ.ร่วมงานแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1...

สรุปการประชุมออนไลน์ครูทั่วประเทศ

สรุปการประชุมออนไลน์ครูทั่วประเทศ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:30 น. สรุปโดย นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล Surawut Eawsakul ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ---------------------------------------------- นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศธ.มีมาตราการในการเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 64 เนื่องจากความเป็นห่วง และได้เตรียมความพร้อมไว้ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 17...

ดาวน์โหลดเอกสาร ความรู้รับฟัง นโยบายสพฐ. เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

คลิก..ดาวน์โหลดความรู้ได้ที่นี่...การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยท่านเลขาฯ-11.5.64ดาวน์โหลด บรรยายประชุมผอเขต 11 พค 64ดาวน์โหลด info covid สพฐ embed2 แก้ไขดาวน์โหลด รองธนุ ประชุมผอ.สพท. ครั้งที่ 1ดาวน์โหลด #ครูพร้อม #เรารักสพฐ. #นำนโยบายสู่การปฏิบัติขอบคุณ JIRAWAT กลุ่มไลน์ นักพัฒนาการศึกษาครับ

11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ทาง ETV และ OBEC Channel

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. http://www.obectv.tvhttp://www.youtube.com/OBECTVONLINEhttp://www.facebook.com/obectvonline 11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ทาง ETV และ OBEC Channel

ค.อ.ท.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้อเสนอประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

ค.อ.ท.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่อง ข้อเสนอประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์กรครูทั่วประเทศ ได้มีหนังสือนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษา โดยเครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย : Education Thailand Association (E.T.A) ที่ ค.อ.ท. 03/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ข้อเสนอประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. กราบเรียน นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์...

วัคซีนครู ศธ.ขอความร่วมมือ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา รวบรวมจัดทำบัญชีรายชื่อ แยกเป็นรายอำเภอ เพื่อแจ้ง ศบค.จัดสรร เร็ว ๆ นี้

ปลัด ศธ. "สุภัทร จำปาทอง" บันทึกคลิป สื่อสารถึงเพื่อนข้าราชการ ความเคลื่อนไหวของ ศธ. 2 เรื่อง วัคซีนครู ศธ.ขอความร่วมมือ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา รวบรวมจัดทำบัญชีรายชื่อ แยกเป็นรายอำเภอ เพื่อแจ้ง ศบค.จัดสรร เร็ว ๆ นี้ แถลงข่าว ศธ.เตรียมเปิดเทอม ในวันที่ 11...

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ.

11 พ.ค. 2564 เวลา 08.30 น. ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ : ทาง ETV และ OBEC Channel http://www.obectv.tvhttp://www.youtube.com/OBECTVONLINEhttp://www.facebook.com/obectvonline

กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12 – 25 พฤษภาคม 2564

กิจกรรม “เรียนรู้เพื่อการสอน สอนเพื่อการเรียนรู้” ระหว่างวันที่ 12 – 25 พฤษภาคม 2564 ช่วงโควิดของ กระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับฟังฉบับเต็มที่นี่

รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ประชุมเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

"ศธ.เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. เป็นระยะเวลา 11 วันทำการ ด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในระหว่างรอการเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย.2564 ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน" รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมแนวทางการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับจากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่...

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ใช้ระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นสื่อกลางบันทึกข้อมูล

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยกำหนดให้การติดต่อราชการส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ยกเว้นเรื่องลับที่สุด และไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารตามไปอีก จากเดิมที่กำหนดให้การปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นทางเลือก รวมทั้งกำหนดให้ระบบคลาวด์ (Cloud) เป็นสื่อกลางบันทึกข้อมูล มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ...

มติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษา รมช.ศธ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งนายกมล รอดคล้าย เป็นที่ปรึกษา รมช.ศธ. (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) และนางปัทมา วีระวานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในคณะกรรมการสภาการศึกษา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายกมล รอดคล้าย เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม...

‘สพฐ.’ เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 มิ.ย. ให้ ร.ร. จัดการสอนตามบริบทพื้นที่

‘สพฐ.’ เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 มิ.ย. ให้ ร.ร. จัดการสอนตามบริบทพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมร่วมกันประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดย สพฐ. ได้แบ่งพื้นที่โรงเรียนตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดสีของแต่ละพื้นที่ไว้พร้อมกับสำรวจความพร้อมของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ว่าถ้าจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน มีโรงเรียนกี่แห่งสามารถเปิดเรียนปกติได้ และถ้าไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้ แต่ละโรงเรียนจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนกี่วิธี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะต้องยึดฐานความพร้อมของนักเรียนเป็นที่ตั้งด้วย จากที่ สพฐ.ได้กำหนดรูปแบบการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. On Site  2. On Air  3. Online 4. On Demand และ 5. On Hand และให้โรงเรียนไปรวบรวมข้อมูลว่ามีนักเรียนจำนวนเท่าใดที่จะพร้อมเรียนในแต่ละรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ทั้งหมดแล้ว นายอัมพร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้ถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคที่พบในปีที่ผ่านมา ว่าสพฐ.ควรจะสนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนและนักเรียนได้อย่างไร ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤษภาคม สพฐ.จะปรับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโรงเรียน และครูในการสอนออนไลน์โดย สพฐ.จะปรับคลังสื่อทั้งหมดเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำสื่อของสพฐ.ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกับร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มาพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ขณะเดียวกัน น.ส.ตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาพัฒนาครูสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการสอนออนแอร์จะประสาน DLTV เพื่อจัดตารางให้เชื่อมกับตารางเรียนของนักเรียน พร้อมกับหาอุปกรณ์ช่วยนักเรียนสำหรับการเรียนออนแอร์ด้วย “ผมเน้นย้ำการเรียนการสอนไปว่า ถ้าสามารถเรียนในห้องเรียนปกติได้ ก็ให้ใช้โรงเรียนเป็นฐาน แต่ถ้าไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยนำรูปแบบการสอน 5 รูปแบบของสพฐ.มาปรับใช้  เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าบุตรหลานของตนได้เรียนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ สพฐ.จะร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) ให้ครูและนักเรียนชมรายการโทรทัศน์และรับฟังวิทยุของ กศน. ที่มีเนื้อหาตรงกับที่นักเรียนต้องเรียนด้วย ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. หว่งใยนักเรียน เนื่องจากศธ.เลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน เวลาที่ว่างอยู่ สพฐ.ควรจะหากิจกรรมให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเวลาว่าง ซึ่งสพฐ.ได้เตรียมกิจกรรมทางเลือกเสริมทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้ทำตามความสมัครใจด้วย ทั้งนี้โรงเรียนสามารถใช้เวลาก่อนเปิดเทอม เตรียมตัวและซักซ้อมการเรียนการสอนกับนักเรียนได้ เพื่อการเรียนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น“นายอัมพรกล่าว นายอัมพร กล่าวต่อว่า ส่วนความพร้อมในการสอนคะดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 และม.4 ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำมาตรการในการเข้าสอบ เช่น จำกัดจำนวนนักเรียน การเดินทางไปกลับ การจัดมาตราเข้าห้องสอบออกห้องสอบ เป็นต้น ให้ศบค.ชุดเล็กพิจารณา ทั้งนี้ สพฐ.พยายามปรับให้โรงเรียนเข้าใจเรื่องการปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบันปรับตามความเหมาะสม และต้อปรับความชี้วัดโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และปรับตามข้อจำกัดที่มีอยู่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2707416

ตรีนุช ร่วมซีอีโอ ประกาศจุดยืนพัฒนาเยาวชนยุคอัลฟ่า

รมว.ศึกษาธิการ "ตรีนุช เทียนทอง" ร่วมถกวาระอนาคตประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2030 เสริมสร้างสมรรถนะของเยาวชนในยุคอัลฟ่า ไทยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพลิกโฉมระบบการศึกษา ฝ่าวิกฤตโควิด 19 รมว.ศึกษาธิการ “ตรีนุช เทียนทอง” ร่วมถกวาระอนาคตประเทศสมาชิกซีมีโอ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ภายในปี ค.ศ.2030 เสริมสร้างสมรรถนะของเยาวชนในยุคอัลฟ่า ไทยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาพลิกโฉมระบบการศึกษา ฝ่าวิกฤตโควิด 19 น.ส.ตรีนุช...

ปลัด ศธ.เผย นโยบายจัดทำฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ศธ.อยู่ระหว่างการสังคายนาใหม่ หลังพบโครงการเฟสแรกยังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์ระบบรองรับ มั่นใจเสร็จภายใน 5 เดือนนี้แน่

ปลัด ศธ.เผย นโยบายจัดทำฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า ศธ.อยู่ระหว่างการสังคายนาใหม่ หลังพบโครงการเฟสแรกยังไม่ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างซอฟต์แวร์ระบบรองรับ มั่นใจเสร็จภายใน 5 เดือนนี้แน่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้าของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งการจัดทำข้อมูลบิ๊กดาต้าของ ศธ.นั้นถือเป็นหนึ่งใน 7 นโยบายเร่งด่วนของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ...

ยับเยิน! พายุลูกเห็บถล่ม ว.เทคนิคขอนแก่น หลังคา-ห้องคอมพ์เสียหายหนัก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - พายุลูกเห็บพัดถล่มอาคารเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หลังคาถูกพายุพัดปลิว แรงลมอัดผนังห้องพักครูและห้องเรียนคอมพิวเตอร์ รวมมูลค่าเสียหายกว่า 500,000 บาท เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมหลังคาหวั่นฝนตกลงมาซ้ำ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (3 พ.ค.) เกิดพายุลูกเห็บพัดถล่มในเขตตัวเมืองขอนแก่นหลายพื้นที่ เกิดพายุลูกเห็บและฝนตกหนักราว 1 ชั่วโมง ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะที่วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นพายุได้พัดหอบเอาหลังคาอาคารเรียน 8 แผนกวิชาโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ พังเสียหาย แรงลมพัดเอาผนังห้องเรียนคอมพิวเตอร์พังเสียหาย ขณะเดียวกัน ฝ้าเพดานที่ถูกน้ำได้พังลงมาพร้อมกับน้ำฝน ไหลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องพักครูได้รับความเสียหายทั้งหมด...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ขวัญกำลังใจชาว กศน. และผู้เรียน กศน.ทุกท่าน

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ขวัญกำลังใจชาว กศน. และผู้เรียน กศน.ทุกท่าน ในการอดทน เพื่อผ่านวิกฤต #โควิด19 ไปด้วยกัน ที่มา https://www.facebook.com/watch/?v=149487493803169

สพฐ.ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด

สพฐ.ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูจิตอาสา…สู้ภัยโควิด

1 Day with ครูเอกคนสวย ใจดี กับภารกิจสู้ภัยโควิด - 19 เพื่อพี่น้องชาวเชียงกลาง https://www.youtube.com/watch?v=ucNYUOPsA2Y 1 Day with ครูเอก 'คนสวยและใจดี' กับภารกิจสู้ภัยโควิด - 19 เพื่อพี่น้องชาวเชียงกลาง ( 2 พฤษภาคม 2564 ) ท่านใดที่ไว้ใจครูเอก อยากร่วมสนับสนุนทำบุญ...

สมศ.ปลื้มโรงเรียนเข้าใจแห่ประเมินออนไลน์

ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า จากที่ สมศ.ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาระยะที่ 2 ซึ่งตรวจเยี่ยมในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน มี.ค.2564 จนถึงขณะนี้พบว่ามีสถานศึกษายื่นความประสงค์เข้ามาเพิ่มกว่าร้อยละ 20 จากจำนวนที่ผ่านการประเมินรายงานการประเมินตนเอง หรือ SAR ในระยะแรก 3,823 แห่ง ถือว่าน่าพอใจ แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาเข้าใจการประเมินตรวจเยี่ยมออนไลน์มากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาเอกชน...

ประกาศพระราชทานเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวบ 3 ปี ที่ยื่นขอ 2561-2563 รวม 771,730 ราย

ประกาศพระราชทานเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รวบ 3 ปีที่ยื่นขอ 2561-2563 รวม 771,730 ราย ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน บางคนทราบแล้วว่า ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2561-63 ให้ใครบ้าง แต่เพิ่งจะประกาศพระราชทานอย่างเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 1 พ.ค.64 ( ตามระเบียบ จะประดับเครื่องราชฯชั้นต่ำกว่าสายสะพายได้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษานี้แล้ว และสามารถเปลี่ยนแพรแถบย่อที่ประดับหน้าอกเสื้อเครื่องแบบ เช่นเครื่องแบบสีกากี ตามเครื่องราชฯที่ได้รับพระราชทานใหม่ ตัวย่าง พนักงานราชการ-ข้าราชการ...

ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2563 (ประกาศผล 5 พ.ค. 2564)

สทศ.สพฐ.แจ้งกำหนดการสอบ  NT 24 มี.ค. 64 ประกาศผล 5 พ.ค. 64 ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา เปิดเผยทางเพจ วิษณุ ผอ.สทศ. ว่า สทศ.สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการประเมิน NT ชั้น ป.3 (การประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ – การประเมิน NT คือ วันที่ 24...

มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป มาตรการที่สำคัญ คือ ห้ามใช้อาคารสถานที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ให้ใช้ออนไลน์ ยกเลิกหรือเปลี่ยนระยะเวลาหรือกำหนดกิจกรรมอื่นแทนการฝึกงาน สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 20 คน...

Latest news

- Advertisement -spot_img