ครูไทยแลนด์

13/05/2021

การเขียนสะกดคำ เรียนภาษาไทย ไปกับครูนุก

การเขียนคำโดยนำเรียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์ ตามลำดับได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสะกดคำ

ครูไทยแลนด์

13/05/2021
1 2