วันจันทร์, มิถุนายน 14, 2021
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

วิทยฐานะ

ช่องทางส่งคำถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่

ช่องทางส่งคำถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ ช่องทางส่งคำถาม ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ตามลิงค์นี้นะค๊ะ http://feedback.otepc.go.th และดูรายละเอียด ถาม - ตอบ เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ตามลิงค์นี้นะค๊ะ http://discuss.otepc.go.th โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จะทำการรวบรวมประเด็นคำถามเพื่อนำมาชี้แจงต่อไปนะคะ นอกจากนี้ยังติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่ได้ที่ : https://otepc.go.th/th/inform-services/pa.html

สรุป เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA

ชวนดูสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับการทำวิทยฐานะใหม่หรือเกณฑ์ PA ว่าได้กำหนด กระบวนการและวิธีการอย่างไรบ้าง เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมความพร้อมไปด้วยกันนะคะ

ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน

ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน วิทยฐานะใหม่  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4  สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว...

การประเมิน ว.21 ไปสู่ ว.9 PA

การประเมิน ว.21 ไปสู่ ว.9 (PA) ตามนี้นะครับ ร่วมแลกเปลี่ยนช่วงรอคู่มือ จาก ก.ค.ศ. ครับผมใช้เวลา 4ปี ว.21-ประเมินปีการศึกษา ว.9-ประเมินปีงบประมาณ ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า การจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ทั้ง 4 สายงานนี้ สืบเนื่องจากที่ ก.ค.ศ. ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

หลักเกณฑ์ เบื้องต้น วPA

การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

วPA คืออะไร

วPAคืออะไร คำว่า “PA” คืออะไร

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.PA

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.PA

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.21

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.21

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.17

ข้อมูลเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ สายงานการสอน ว.17

Latest news

- Advertisement -spot_img