การพัฒนารูปแบบ 4H3ISP Model เพื่อขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส จังหวัดอุดรธานี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบ 4H3ISP Model เพื่อขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาล ๑ หนองใส จังหวัดอุดรธานี
โกโก้ asked 1 เดือน ago