ค้นหาข้อมูลจาก Google

“การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ“การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

“การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน Creativity-based Learning (CBL)” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button