การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาทางการเงินในชีวิตประจำวัน เรื่อง รู้รักคณิตศาสตร์ตอบโจทย์วางแผนการเงิน เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แก้ปัญหาทางการเงินในชีวิตประจำวัน เรื่อง รู้รักคณิตศาสตร์ตอบโจทย์วางแผนการเงิน เพื่ออนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]