การจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยกระบวนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกบัญชีคำพื้นฐานระดับปฐมวัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะทางภาษาด้วยกระบวนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้แบบฝึกบัญชีคำพื้นฐานระดับปฐมวัย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center
ครูเอ็ม asked 7 เดือน ago
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button