การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ PAP Model ของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการ PAP Model ของโรงเรียนเทศบาลลำน้ำพอง

https://drive.google.com/file/d/1AynKhJhcIzmYaQsF-EdeHNr3Tgdb8N5Z/view?usp=drive_link

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
Back to top button