ค้นหาข้อมูลจาก Google

รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BestPractice )ปีการศึกษา2566เรื่อง การสอนแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพด้วยวิธีสอน BEST Model ร่วมกับ Vonder Go For Fun ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทับปุดวิทยา ชื่อผู้พัฒนานางสาวมนัญชยา บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง E-mail [email protected]

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(BestPractice )ปีการศึกษา2566เรื่อง การสอนแต่งคำประพันธ์โคลงสี่สุภาพด้วยวิธีสอน BEST Model ร่วมกับ Vonder Go For Fun ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทับปุดวิทยา ชื่อผู้พัฒนานางสาวมนัญชยา บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง E-mail [email protected]
Back to top button