ค้นหาข้อมูลจาก Google

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch เบื้องต้น โดยใช้เทคนิคการสอน 5E

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch เบื้องต้น โดยใช้เทคนิคการสอน 5E
สุธน พึ่งกิจ asked 11 เดือน ago

https://shorturl.at/tL056

Back to top button