แท็ก: กพ.

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 66 (Paper & Pencil)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 66 (Paper & Pencil)  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่วยกับการสอบ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566และ จะดำเนินการสอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2566   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566อ่านประกาศ  ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง...

สรุปอัปเดทตารางสอบ ก.พ. 2566 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil

สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย มีข้อมูลสรุปการสอบ ก.พ. 2566 จากสำนักงาน ก.พ. โดยขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ * ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper&Pencil ประจำปี 2566...

ตรวจเช็คการสอบ ก.พ. 2566 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil

สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย มีข้อมูลสรุปการสอบ ก.พ. 2566 มาฝากทุกท่านครับ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ สรุปตารางสอบ ก.พ. 2566 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil วันสอบ  รอบสอบที่ 1-7 แบบ e-Exam ป.ตรี ป.โทวันที่ 31 มี.ค....

ตรวจสอบ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2566 ตรวจสอบ ประกาศรายชื่อสอบ ก.พ. ภาค ก 2566 ตามปฏิทินการสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงาน ก.พ. ได้มีการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบภายหลังจาก สำนักงานก.พ. ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ...

ดูคะแนนผลสอบ ก.พ. 2565 ภาค ก รอบ Paper and Pencil

ดูคะแนนผลสอบ ก.พ. 2565 ภาค ก รอบ Paper and Pencil วันนี้การศึกษาไทย ได้นำลิงก์ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. การวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่เว็บไซต์ ocsc มาฝากทุกๆท่าน โดยเข้าไปดูผลคะแนนสอบได้ที่ ลิงก์ด้านล่างเลยครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ https://job3.ocsc.go.th https://job.ocsc.go.th ประกาศดูคะแนนผลสอบ ก.พ. 2565 ภาค ก รอบ...

แจ้งผู้เข้าสอบ ก.พ. รอบ Paper and Pencil ประจำปี 2565

สอบ ก.พ. รอบ Paper and Pencil ประจำปี 2565 แจ้งผู้เข้าสอบ ก.พ. รอบ Paper and Pencil ประจำปี 2565 เตรียมตัวเข้าสอบจริงรอบเปเปอร์ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 สอบ ก.พ. ประจำปี 2565 ทุกคนจะต้องอัปโหลดรูปถ่ายตนเองภายในวันนี้ 16...

เช็คศูนย์สอบ สถานที่สอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565

เช็คศูนย์สอบ สถานที่สอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 2565 ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะใช้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7 หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2565 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เช็คคะแนนสอบ ก.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำปี 2564 แล้ว มาดูผลสอบ ดูคะแนนกันได้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 แล้ว สามารถตรวจดูผลการสอบ และตรวจดูคะแนนได้แล้ว เช็คคะแนนสอบ ก.พ. 2564 https://ocsc6.job.thai.com เช็คคะแนนสอบ ก.พ. 2564 https://ocsc6.job.thai.com/booking/scores อ้างอิงที่มาhttps://job.ocsc.go.th/OCSCpr.aspx

เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก. ปี 65 มาดูกัน

เกณฑ์คะแนนสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก. ปี 65 การสอบ ก.พ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.พ. (OCSC) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นองค์การที่ดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน มีหน้าที่ในการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี รวมถึงร่วมพัฒนาระบบการบริหารกำลังคนในราชการให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การสอบ ก.พ. จึงเป็นการสอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกบุคคลในระดับวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาชีพที่แตกต่างกัน ที่มีความสนใจอาชีพราชการให้เข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ การสอบ ก.พ. จึงเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่าง "ผู้ที่ต้องการทำงานราชการ" กับ "หน่วยงานราชการที่อาจขาดแคลนกำลังคน"...

แนวข้อสอบ กพ 65 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ กพ 65 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลย ดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วที่นี่ แนวข้อสอบ กพ 65 วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียดหมดทุกข้อ คุณสามารถดาวน์โหลด เอกสารแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ เอาไว้ศึกาษาเตรียมตัวก่อนสอบได้แล้ว ด้านลิ้งดานล่างนี้ได้ สามารถดาวน์โหลด เป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF แนวข้อสอบ กพ 65 วิชาภาษาอังกฤษ โหลดได้จากลิงก์ด้านล่าง ดาวน์โหลดเอกสารข้อสอบ อ้างอิง https://www.เปิดสอบราชการ.com

Update!!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำปี 2565

Update!!! ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ประจำปี 2565 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบและจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ข้างต้นที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน...

กําหนดการสอบ ก.พ. 65

สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 การสอบภาค ก แบบ e-Exam เปิดรับสมัครสอบในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จำนวน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ...

ลิงก์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ลิงก์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. - 1 มิ.ย.2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ....

เช็คสถานที่สอบ ก.พ. วันที่ 29 พ.ค.65 ได้ที่นี่

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ** โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของแต่ละศูนย์สอบ ดังนี้ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03....

สอบ ก.พ. e-Exam คืออะไร?

การสอบ ก.พ. e-Exam จะสอบเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการสอบ ก.พ. ได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบจากเดิมสอบปีละ 1 ครั้ง (วันเดียวทั้งประเทศ) เป็นการสอบที่มี 2 รูปแบบคือ e-Exam และ Paper & pencil โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกได้เพียงรูปแบบเดียวสำหรับการสอบในปีนั้นๆ การสอบในรูปแบบ Paper & Pencil นั้นก็คือการสอบรูปแบบเดิมแค่เปลี่ยนมาใช้ชื่อการสอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil...

ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย เพื่อการเตรียมสอบ ก.พ. 65 พร้อมเฉลย ข้อสอบ ก.พ. พร้อมเฉลย จากสำนักงาน ก.พ. มีครบทุกระดับ สามารถดาวน์โหลด PDF ได้เลย พื้นฐาน แนวข้อสอบ กพ 65 พร้อมเฉลย test & pdf...

เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2565

สำนักงาน ก.พ. เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2565 โดยกำหนดเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e - Exam ในเดือนพฤษภาคม 2565 และเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ Paper&Pencil ในเดือนมิถุนายน 2565 ในปี 2565 สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ก.พ. ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการสมัครสอบจริง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบจริง โดยผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ...

มาแล้ว สมัครสอบ ก.พ.65 สนใจคลิกสมัครที่นี่

การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65 เตรียมตัวกันให้พร้อม !! สมัครสอบ ก.พ.65 "กรอกข้อมูลล่วงหน้า" ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 65ผ่านทางเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th*โดยจะเปิดระบบให้เข้าใช้งานตั้งแต่วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งรายละเอียดการรับสมัครสอบภาค ก ปี...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...