แท็ก: ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 เดือนสิงหาคม ปลายปี 65

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2565 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีแผนการเปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ตามประกาศ หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม การประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2565 กำหนดการการประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สามารถติดตามประกาศผลสอบ ได้ตามวัน เวลา ที่กำหนด ได้จากเว็บไซต์ กศจ. ตามจังหวัดที่ท่านสมัครสอบ หรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.การศึกษาไทย.com

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา สอศ 2564 ครูผู้ช่วยอาชีวะ

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา สอศ 2564 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวะ2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด อาชีวะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดและกำหนดวันรายงานตัว ดังต่อไปนี้ ครูอาชีวะศึกษา สอนความรู้และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น งานซ่อมบำรุง งานบัญชีและธุรการ วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม...

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ค 2564 ทั่วประเทศ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค...

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 รอบทั่วไป สอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2564 รอบทั่วไป สอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ข ประกาศภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2...

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ค 2565 รอบทั่วไป

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ค 2565 รอบทั่วไป สอบวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ข ประกาศภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ค 2565 รอบทั่วไป ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565 รอบทั่วไป

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2565 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2564 และดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565...

รวมลิงค์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2565

รวมลิงค์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป ปี พ.ศ.2565 ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ทั่วประเทศล่าสุด เมื่อเราได้ทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ภายในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ การประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ขอให้ทุกท่านโชคดี เลือกดูประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย...

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคตะวันออก ครบทุกจังหวัดแล้ว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคใต้ โดยการประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เมื่อเราได้เห็นรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแล้ว ให้เราทำการเตรียมประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน การสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก็จะประกาศผลการสอบแข่งขันในเดือนมีนาคม 2565 ต่อไป สามารถคลิกดูประกาศผลสอบครูผู้ช่วย แต่ละจังหวัดได้จากรายชื่อด้านล่างนี้ได้เลย จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด  ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคเหนือ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย...

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคใต้ ครบทุกจังหวัดแล้ว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคใต้ โดยการประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และสิ่งที่หลายท่านรอคอยต่อไป ก็คือ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเราได้เห็นรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแล้ว ให้เราทำการเตรียมประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน...

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคอีสาน ครบทุกจังหวัดแล้ว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคอีสาน โดยการประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และสิ่งที่หลายท่านรอคอยต่อไป ก็คือ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเราได้เห็นรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแล้ว ให้เราทำการเตรียมประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน...

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคกลาง ครบทุกจังหวัดแล้ว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคกลาง โดยการประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และสิ่งที่หลายท่านรอคอยต่อไป ก็คือ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อเราได้เห็นรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแล้ว ให้เราทำการเตรียมประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน...

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคเหนือ ครบทุกจังหวัดแล้ว

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ภาคเหนือ โดยการประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และสิ่งที่หลายท่านรอคอยต่อไป ก็คือ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์...

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ทุก กศจ. ทั่วประเทศ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ทุก กศจ. ทั่วประเทศ โดยการประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา และสิ่งที่หลายท่านรอคอยต่อไป ก็คือ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน...

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 สพฐ. ทั่วประเทศล่าสุด

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2565 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ทั่วประเทศล่าสุด ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ทั่วประเทศล่าสุด เมื่อเราได้ทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ภาค ค ภายในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ การประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงานและการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน...

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2565

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งทางสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...