แท็ก: ย้าย

ปฏิทินการย้ายครู ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

กำหนดหลักเกณฑ์การย้าย เกณฑ์ใหม่ ว18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศ ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 – 31 ม.ค. 2566 ซึ่งหลายเขตพื้นที่ก็ได้ประกาศตำแหน่งว่างที่จะรับย้าย ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2566 ตามปฏิทินข้างล่างนี้ ปฏิทินการย้ายครู ครั้งที่...

ว18/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ว18/2566 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ลิงก์สำรอง  ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ. 

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 – 31 ม.ค. 2566 ประกาศตำแหน่งว่าง รับย้ายครู นี้ สพฐ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การย้าย เกณฑ์ใหม่ ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศ  ปฏิทินการย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 –...

สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566

สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566 รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566 ตัวชี้วัดที่ 11.1 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)1.2 ผู้ขอย้าย (โครงการที่ทำ)1.3 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)1.4...

สพฐ.แจ้งเลื่อนวันส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู 11 – 31 ม.ค. 2566

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเลื่อนวันส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 – 31 ม.ค. 2566 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว...

แจกตัวอย่างไฟล์ เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 เพื่อดูเป็นตัวอย่าง

แจกตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย ดอทคอม มีตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบการย้ายมาฝากครูทุกท่านที่ต้องการย้าย สำหรับครูการเขียนย้าย ถือเป็นกระบวนการที่ท้าทายและต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบมีเทคนิคมากมายที่สามารถใช้เพื่อทำให้การย้ายครั้งนี้ราบรื่น โดยการทำรายงาน หรือเอกสารประกอบการย้ายถือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องทำอย่างรอบคอบ และชัดเจนให้ตรงตามตัวชี้วัด เพื่อเป้าหมายสู่โรงเรียนใหม่ที่เราต้องการ คุณครูสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับ แจกตัวอย่างไฟล์เอกสารประกอบการย้ายครู 2566 เพื่อดูเป็นตัวอย่าง ไฟล์จากคุณครู Paloyh Angsana ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์จากคุณครู B Benz Boom Boom ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์จากคุณครู Supattra Eye Boontisa ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์จากคุณครู Kru...

ประกาศแล้วเกณฑ์ย้ายครูใหม่ล่าสุด 2565 ของจริง ของแต้ๆ มาดูกันเลย

ประกาศแล้วเกณฑ์ย้ายครูใหม่ล่าสุด 2565 👉 ว 18/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 👉ที่มา เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.https://otepc.go.th/th/content_page/item/4049-2022-08-18-10-25-05.html ประกาศแล้วเกณฑ์ย้ายครูใหม่ล่าสุด อ่านรายละเอียด ที่มา เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ.https://otepc.go.th/th/content_page/item/4049-2022-08-18-10-25-05.html

ดาวน์โหลดไฟล์แบบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ ปี 2565 แบบใหม่

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลอื่นๆ (วินัย ความยากลำบาก)ประวัติรับราชการขอย้ายไปดำรงตำแหน่งเหตุผลการขอย้ายขอย้ายสับเปลี่ยนกับ(กรณีสับเปลี่ยนกับ…)หลักฐานประกอบการพิจารณา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ)...

ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี 2565 (ผลย้ายครู 2565)

ประกาศผลย้ายครู 2565 ล่าสุด ออนไลน์ คลิกที่รายชื่อ กศจ.ด้านล่างได้เลย อย่าลืมตรวจสอบที่เว็บเขตอีกรอบนะครับ จังหวัดไหน กศจ.ใด มีการประกาศผลย้ายครู 2565 ล่าสุด ออนไลน์ แล้ว ระบบประกาศผลการย้ายครู บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัด สพฐ. ก็จะแสดงบนเว็บไซต์ กศจ หรือ เว็บไซต์เขต แล้ว ประกาศผลย้ายครู 2565...

ประกาศย้ายครู 2565 ครั้งที่ 1

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 และรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่...

ประกาศผลย้ายครู 2565 ล่าสุด ออนไลน์

ประกาศผลย้ายครู 2565 ล่าสุด ออนไลน์ คลิกที่รายชื่อ กศจ.ด้านล่างได้เลย อย่าลืมตรวจสอบที่เว็บเขตอีกรอบนะครับ จังหวัดไหน กศจ.ใด มีการประกาศผลย้ายครู 2565 ล่าสุด ออนไลน์ แล้ว ระบบประกาศผลการย้ายครู บัญชีรายละเอียดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 สังกัด สพฐ. ก็จะแสดงบนเว็บไซต์...

ประกาศผลย้ายครู สังกัด สพฐ. 2565 ล่าสุด

ประกาศผลย้ายครู 2565 การย้ายครู สังกัด สพฐ. (ย้ายกรณีปกติ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดปฏิทินการดำเนินการย้ายในแต่ละปี รวมทั้งรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด...

ปฏิทินการย้ายครู65 (รอบที่ 1) สังกัด สพฐ. ปี 2565

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนังสือ เรื่อง (ย้ายครู65) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การย้ายกรณีปกติ ประจำปี 2565 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยมีสิ่งที่ส่งมาด้วย คือ ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การย้ายกรณีปกติประจำปี 2565 รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการย้ายกรณีปกติ ประจำปี 2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...