แท็ก: วันครู

รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566 และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น” การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มา...

แคปชั่นวันครู โดนๆ กวนๆ ฮาๆ 2566

แคปชั่นวันครู โดนๆ กวนๆ ฮาๆ 2566 สวัสดีครับ วันนี้การศึกษาไทยมี แคปชั่นวันครู โดนๆ มาฝาก แน่นอนว่าวันครูทั้งที สำหรับครูก็ต้องมีแคปชั่น โดนๆ โพสต์ให้โดนใจเรียกไลค์ ในโซเชียล วันนี้เรามีแคปชั่นวันครูโดนๆ กวนๆ ฮาๆ มาฝากครับ แคปชั่นวันครู  ถ้าเห็นครูเป็นอากาศก็ปล่อยไป ถ้าเห็นครูเป็นลมหายใจก็รักษาไว้ให้ดี ความไม่สมหวังก็เปรียบเหมือนครู ที่สอนให้เราพยายามต่อไป ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุด อ่านหนังสือก็ได้แค่ความรู้ มีแฟนเป็นครู ได้ทั้งความรู้และความรัก ผมไหว้ครูแล้ว ไปไหว้แม่ครูต่อเลยได้ไหมครับ วันครูนี่ต้องกลับไปไหว้แฟนเก่าไหม ให้บทเรียนเยอะเหลือเกิน ถ้าอยากได้ความรู้ให้ไปหาอาจารย์...

วันครูวันที่เท่าไหร่ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี ?

16 มกราคม ของทุกปี ตรงกับวันครู เพราะคุณครูเป็นผู้มีบุญคุณต่อศิษย์ทั้งหลาย เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิต การที่มีเหล่าบรรดาลูกศิษย์ ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณเช่นคุณครู จึงถือเป็นธรรมเนียมและประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน การที่ครูได้ทำให้ศิษย์หลายต่อหลายรุ่นก้าวไปถึงฝั่ง เพียงเพราะเปรียบครูเป็นเรือจ้าง แต่เรือจ้างนั้นก็พร้อมที่จะส่งศิษย์ทุกคนแม้เรือนั้นจะค่อยๆผุกร่อนไปตามกาลเวลา เพียงแค่ศิษย์กลับมาหาบ้างเรือนั้นก็จะอยู่ส่งศิษย์คนอื่นๆต่อไป ความหมายของวันครู ครู หมายถึง ผู้สั่งสอน ผู้ให้วิชาและถ่ายทอดความรู้ การอ่านเขียน เป็นผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา แก่ลูกศิษย์ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ รวมไปถึงการให้ความรู้และแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานสำหรับวันครูนั้น ถือว่าวันพฤหัสบดี คือ วันครู...

กลอนแปดวันครู มอบให้กับครูที่เราเคารพรัก

เรือจ้างน้อยลอยลำ..พายจ้ำจ้วงแต่ละช่วงจังหวะ..น้ำชะเชี่ยวเห็นเธอวาด..พายค้ำ..เรือลำเรียวอยู่กลางสายชลเปลี่ยว..อย่างเดียวดาย เช่น..ดวงวันลอยดวง..ขึ้นช่วงแสงทาบหล้าแหล่งให้พิสุทธิ์..เห็นจุดหมายเมื่อหัวใจมุ่งอยู่..ไม่รู้วายจักจ้วงพายพาคน..ข้ามพ้นน้ำ งามยิ่งงาม..ก็ระยับอยู่กับโลกปรุงปรนหอมบ่ายโบกโลมโลกต่ำเมื่อปรารมภ์พร่างพร้อย..ทุกรอยกรรม-ย่อมจักย้ำยุดงามอยู่ท่ามตา มือเรียววาดพาย-วนกลางชลเปลี่ยวพร้อมทุกเสี้ยวส่วนใจ..รู้-ใฝ่หาคลื่นสวนลำโหมหนัก..ในมรรคาเห็นเพียงใจแกร่งกล้าไม่ล้าโรย ร่างน้อยน้อยนั่งมองตาจ้อง-เพ่งท่ามสูรย์เปล่งปลาบแนว..ลมแผ่วโผยแรงคลื่นสายธารโลก..คอยโบกโบยพาพ้นโดยมือเรียว..ที่เคี่ยวกรำ ปีแล้ว..และปีเล่า..ที่เจ้าเป็นผ่านร้อยเข็ญ..พันโศกแห่งโลกต่ำด้วยจิตที่สำนึก..งามลึกล้ำค่อยค่อยจ้ำเรือน้อย..ล่องลอยไป ละเที่ยวพาย..ละเที่ยวผ่าน..ฝ่าธารเชี่ยวค่อยค่อยเคี่ยวกรำสอน..อาทรให้-ลูกศิษย์น้อยคล้อยหลัง..สู่ฝั่งไกลผ่านน้ำไหล..ชะเชี่ยว..ด้วยเรี่ยวแรง คือเรือน้อยลอยผ่านสายธารไหลด้วยจิตใจครูสาวผู้กร้าวแกร่งที่จะคอยคัดท้าย-วาดพาย..ทะแยงพาหัวเรือทิ่มแทง..สู้แรงน้ำ ทอดทิ้งตัวตนอยู่..เพื่อผู้อื่นท่ามกระแสลมตื่น..เสียงคลื่นคร่ำ-ครวญระดมห่มห้อม..อยู่ล้อมลำ-เรือน้อยคอยพลิกคว่ำ..จมลำเรือ ภาพเด็กน้อยจำพราก..พ้นฟากฝั่งมือเรียววาดพายยัง..อีกฝั่งเพื่อ –รับส่งอีกทุกรุ่น..ช่วยจุนเจือ-ภาพงดงามให้หลงเหลือ…ในแผ่นดิน..! =================== กลอนวันครู ใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน ครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียรให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน ครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการณ์มีดวงมานเพื่อมวลชนใช่ตนเอง ครูจึงเป็นนักสร้างผู้ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเก่งสร้างคนให้ได้เป็นตัวของตัวเอง ======================== คำว่า ” ครู “เปรียบไว้ได้หลายอย่างเปรียบ”เรือจ้าง”รับส่งผู้โดยสารให้พ้นห้วงมหาชลาธารได้ข้ามผ่านถึงฝั่งสมตั้งใจ เปรียบ”แม่พิมพ์”กล่อมเกลาเฝ้าหล่อหลอมทั้งโอบอ้อมการุณย์หนุนนำให้ปลูกฝังซึ่งคุณธรรมผ่องอำไพให้ก้าวไปตามครรลองของชีวา เปรียบ”แสงเทียน”ส่องสว่างทางมืดมิดเพื่อให้ศิษย์แจ่มกระจ่างทางศึกษาจากไม่รู้ทั้งเขลาเบาปัญญากลับเก่งกล้าเลิศล้ำเพราะพร่ำเรียน คือ”ปูชนียบุคคล”เปี่ยมล้นค่าควรบูชาเคารพนบนอบเศียรทั้งกายใจจิตวิญญาณท่านเฝ้าเพียรเพื่อนักเรียนเติบใหญ่นั้นได้ดี ขอทดแทนบุญคุณที่หนุนเนื่องชาติรุ่งเรืองเพราะคุณครูกู้ศักดิ์ศรีพร้อมอุทิศใจกายหมายมอบพลีเป็นคนดีที่น่ายลชนชื่นชม ร่วมเชิดชูครูไทยด้วยใจมั่นที่สร้างสรรค์บ่มเพาะความเหมาะสมในวันครูที่สิบหกมกราคมขอกราบก้มไหว้ครูดีศรีแผ่นดิน ========================= ครูทำงานสอนคนให้เปรื่องปราชญ์หนึ่งสอนศาสตร์คุณธรรมศาสนาด้วยสองสิ่งช่วยสร้างคนสร้างปัญญาสร้างคุณค่าสอนศีลธรรมประจำใจ ………..เป็นผู้ให้ความรู้วิชาการ………………………..สั่งสอนให้รับผิดชอบในการงาน…….………..ตลอดการประจักษ์ในพระคุณครู……………..หน้าที่ของครูนั้นดั่งเรือจ้าง………….………..คอยนำทางเยาวชนให้ความรู้……….………..ทั้งสั่งสอนห่วงใยและเฝ้าดู………….………..ให้ไปสู่ถึงฝั่งอย่างมั่นคง……………. อันคุณครูคำนี้มีความหมายอันหลากหลายคำพูดจะกล่าวถึงคือผู้ให้ทรัพย์วิชาน่าคำนึงคือผู้ซึ้งอบรมให้ทำดีอีกครูนี้เหมือนพ่อแม่คนที่สองครูจึงต้องอดทนต่อหน้าที่เพียรสั่งสอนเป็นแม่พิมพ์ศิษย์มากมีเรือจ้างนี้น้ำใจงามนามว่าครู พลังแห่งแม่พิมพ์ผู้สร้างชาติก่อให้เกิดนักปราชญ์ชาญศึกษาเป็นกำลังให้ชาติพัฒนาซึ่งนำพาความรุ่งเรืองสู่ผองไทย มาถึงวันสำคัญอาจารย์ศิษย์ควรนึกคิดถึงพระคุณที่ท่านให้ท่านอุตส่าห์เสียสละมาเท่าใดควรจำไว้และตอบแทนพระคุณเอย ……แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่…………เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน……….……ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน……..……มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา………….……แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น………….……หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา…………..……เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา…………..……ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู…………… “มะลิ” แทนวจีถ้อยร้อยมาลัย“ดอกกล้วยไม้” ใช้แทนครูผู้สร้างสรรค์“กุหลาบ” หรูชมพูขาวมารวมกันแทน “กตัญญุตาครู บูชาจารย์” ถึงวันครูให้รำลึกอยู่ในจิตผู้ฝึกคิดฝึกอ่านและสั่งสอนจริยธรรมคุณธรรมเป็นอาภรณ์ครูพร่ำสอนฝึกเด็กให้ดีพลันครั้งละบาทนับไม่ควรค่าเรือจ้างที่ทั้งสร้างคนสร้างงานสร้างความฝันสรัางทุกสิ่งเป็นทุกอย่างมารวมกันให้เด็กนั้นเป็นคนดีศรีชาติเอย ====================== บรรจงจีบกล้วยไม้ใส่พานพุ่มหญ้าแพรกคลุมประดับกับดอกเข็มดอกรักเป็นพู่ห้อยเรียงร้อยเต็มมะเขือเข้มสีม่วงขาวข้าวตอกแซม ปักธูปเทียนตรงกลางอย่างปราณีตพร้อมเขียนขีดอักษรามาแต่งแต้มแด่แม่พิมพ์ ทอแสงเรือง เหลืองวับแวมเรือจ้างแจ่ม โดยสารส่ง ลงนาวา พฤหัสบดี ดิถีผ่องเริ่มที่สอง ของเดือน เยือนมาหาขอก้มกราบซาบซึ้งใจในครูบามิถุนา อย่าลืมกัน วันไหว้ครู ==================== บรรจงจัดดอกไม้ด้วยใจน้อมหญ้าแพรกพร้อมเข็มแซมแต่งแต้มหรูดอกมะเขือเอื้อหนุนคุณพร่างพรูดอกรักชูบูชา ครูอาจารย์ พร้อมเทียนธูปวันทาคารวะศิษย์มานะเล่าเรียนได้เขียนอ่านเฝ้าสั่งสมวิชาพาเชี่ยวชาญจึงเบ่งบานปัญญาอย่างค่าควร ในวันครูเวียนมาอีกคราหนึ่งศิษย์ซาบซึ้งความดีมีครบถ้วนด้วยอบรมสอนสั่งหวังชี้ชวนทั้งหมดมวลด้วยใจไร้เล่ห์กล พฤหัสบดี ดิถีผ่องดั่งเก็จก่อง ประกายเกิดกำเนิดผลกล้วยไม้แทนคุณค่าเป็นสากลมิถุนายน เวียนอีกครา บูชาครู ======================== ประดุจดั่งแม่พ่อก่อกำเนิดน้ำใจเลิศเมตตามหาศาลผู้สอนสั่งทั้งจริยาวิชาการสร้างสืบสานคนมีธรรมนำสังคม หวังเพียงให้เด็กน้อยค่อยเติบใหญ่มีน้ำใจใฝ่สรรค์สร้างอย่างสั่งสมถ้วนทุกวันหมั่นขัดเกลาเฝ้าอบรมเพียรเพาะบ่มสุดกำลังด้วยตั้งใจ ฝึกค้นคิดพิจารณาหาคำตอบฝึกทดสอบวิเคราะห์ความรู้ถามไถ่ฝึกเทคโนโลยีที่ก้าวไกลฝึกประยุกต์ใช้ตามวิถีที่เพียงพอ ฝึกให้เป็นผู้ให้ไม่หวังผลฝึกอดทนสร้างสายใจไว้เกี่ยวก่อฝึกวิธีทำใจในคำรอฝึกไม่ท้อแท้ใจในชะตา เป็นแสงเทียนแห่งธรรมนำสว่างเป็นแก่นกลางกลไกชาติปราชญ์ศึกษาเป็นผู้จุดเทียนทองของปัญญาเป็นผู้กล้าแกร่งหัวใจไฟอุดมการณ์ จะเหนื่อยยากอย่างไรก็ไม่บ่นพร้อมผจญขจัดปัดทุกข์ผ่านเสียสละเพื่อส่วนรวมร่วมกอปรการรักในงานที่ศรัทธาอาชีพครู ขอนบนิ้วบูชามากราบไหว้คุณครูไทยทั้งหลายได้รับรู้น้อมนำใจใส่ทูนเทิดและเชิดชูจากหนูหนูนักเรียนเขียนอวยพร ขอคุณพระศักดิ์สิทธิ์ฤทธิผลโปรดดาลดลทุกข์สลายคลายเดือดร้อนส่งความสุขสู่กายใจไร้นิวรณ์ผ่านกานท์กลอนนี้มาบูชาครู.. ======================== เรียงหญ้าแพรกข้าวตอกพร้อมดอกไม้พิธีไหว้กราบครูผู้สั่งสอนคุกเข่าคลานน้อมก้มพนมกรศิษย์สังวรได้ดีเพราะมีครู ประหนึ่งท่านนั้นคือผู้ถือท้ายเป็นหางเสือเรือพายออกจากอู่คอยรับส่งหญิง-ชายหวังได้ดูนําความรู้สร้างตนเป็นคนดี คือแสงทองส่องหล้าอุษาสางคอยชี้ทางมอบรักเป็นสักขีพระคุณครูคู่ฟ้าคู่ปฐพีจักหาใดฤๅมีมาเทียมทัน หากมาตรแม้นผู้ใดใจลบหลู่สิ้นสํานึกคําครูคงผกผันจักรุ่งเรืองดีได้อย่างไรกันจงสํานึกทุกวันทดแทนคุณ =================== กรองมาบูชาครู ครู...

กลอนสุภาพวันครู

กลอนสุภาพวันครู ก้มกราบเท้าระลึกคุณพ่อแม่เลี้ยงดูแลอบรมบ่มนิสัยเปรียบคุณครูคนแรกซึ้งหทัยมโนมัยใช้เลี้ยงลูกปลูกกมล ขอก้มกราบระลึกคุณอาจารย์ท่านสืบสานสอนวิชาพาฝึกฝนศิษย์ได้เรียนเพียรขยันหมั่นคิดค้นครูสร้างคนฉลาดล้ำนำปัญญา สิบหกมกรามาบรรจบสิบนิ้วนบกราบคุณครูทุกทิศายกพานพุ่มดอกไม้น้อมบูชาเทิดครูบาระลึกคุณเหล่าอาจารย์ ถึงอยู่ห่างแคว้นใดไกลสุดแสนทั้งชายแดนเหนือใต้ใคร่ส่งสารมอบแรงใจให้คุณครูถิ่นกันดารพระคุณท่านจักตราไว้ให้อนุชน พายเรือจ้างกลางชนให้คนนั่งหมั่นฝนทั่งกลายเป็นเข็มสัมฤทธิ์ผลเป็นแม่พิมพ์ของชาติเปี่ยมค่าล้นน้อมกมล แด่คุณครู..ด้วยดวงใจ กลอนสุภาพวันครู     แม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น                                สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝันสู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวิ่วัน        ...

ขอเชิญดาวน์โหลด สติ๊กเกอร์ไลน์วันครู 2565

ขอเชิญดาวน์โหลด sticker Line Creator "วันครู 2565" หรือ “Teachers' Day 2022” จัดทำขึ้นมาเนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 รายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์จะนำไปสมทบทุนมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ Line Sticker Shop ❤️❤️ เข้ามาช่วยกันดาวน์โหลดเยอะ ๆ นะ 🙏🙏 อ้างอิงhttps://xn--42c5b5an4cvc.com/index-1.php

อบรมและรับเกียรติบัตรหลักสูตรวันครู 2565

อบรมและรับเกียรติบัตรหลักสูตรวันครู 2565 อบรมและรับเกียรติบัตรหลักสูตรวันครู 2565 ระยะเวลาการพัฒนา:  ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2565 กลุ่มเป้าหมาย:  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกประเภท (ไม่จำกัดจำนวน) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 2. เพื่อสร้างขวัญ...

การรับเกียรติบัตร เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565

เกณฑ์การรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ www.วันครู.com หากไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกจะไม่ สามารถรับเกียรติบัตรได้2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อ เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 ดังนี้2.1 เข้าร่วมกิจกรรมวันครู/รับชม โดยการโหวตให้คะแนนและแสดงความคิดเห็น การปาฐกถาหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 5 และเสวนาวิชาการ...

กลอนวันครู 16 มกราคม สำหรับมอบให้ครูทุกๆท่าน

กลอนวันครู 16 มกราคม คำว่าครู คือพลัง ที่สร้างชาติ ครูคือปราชญ์ ของแผ่นดิน ทุกถิ่นที่ ครูคือคน สร้างคน เป็นคนดี คำกลอนนี้ฝากมาบูชาครู หน้าที่ครู นั้นหนักหนา แสนสาหัส คือขจัด ความโง่เขลา ไม่เอาไหน เหมือนแสงเทียน สาดส่อง ผ่องอำไพ แต่รายได้ ไม่สมดุล บุญคุณครู กลอนวันครู...

ศธ.ปรับรูปแบบจัดงานวันครู ปี 64 ในยุคโควิด-19 ใช้ระบบออนไลน์ส่วนภูมิภาคให้ดูตามความเหมาะสม

ศธ.ปรับรูปแบบจัดงานวันครู ปี 64ในยุคโควิด-19ใช้ระบบออนไลน์ส่วนภูมิภาคให้ดูตามความเหมาะสม
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...