แท็ก: สพฐ.

สพฐ. บรรจุ นศ.ทุนผลิตครูท้องถิ่น 4,574 อัตรา กลับไปเป็นครูบ้านเกิด

สพฐ. บรรจุ นศ.ทุนผลิตครูท้องถิ่น 4,574 อัตรา กลับไปเป็นครูบ้านเกิด วันนี้ (22 ส.ค.65) นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เผยว่า ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเรื่อง การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2565 จำนวน 4,574 อัตรา จำแนกเป็นรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และสาขาวิชาเอกที่มีอัตราว่าง เพื่อให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครซึ่งมีรูปถ่ายหน้าตรงและเลขบัตรประจำตัวสอบ เพื่อใช้แสดงตนในการเข้าสอบได้ที่ https://otepc.thaijobjob.com/ ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดการสอบผอเขต    ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

ประกาศผลสอบ สพฐ. 2565 สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

ประกาศ สพฐ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร อ้างอิงhttps://obec.thaijobjob.com/

รวมลิงก์แผนการสอน ป.1 – ป.6 จาก สพฐ. สสวท. และศึกษาภัณฑ์

รวมลิงก์แผนการสอนฟรีที่นี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จาก สพฐ. สสวท. และศึกษาภัณฑ์ออนไลน์ รวมลิงก์แผนการสอนฟรีที่นี่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 วิชาภาษาไทยhttps://bit.ly/2LCdO26————————————วิชาคณิตศาสตร์ *ต้องเข้าสู่ระบบhttps://bit.ly/3fSkeYG————————————วิชาวิทยาศาสตร์ *ต้องเข้าสู่ระบบhttps://bit.ly/3fSkeYG————————————วิชาภาษาอังกฤษhttps://bit.ly/2WEmGdW————————————วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาhttps://bit.ly/366H6ix————————————วิชาประวัติศาสตร์https://bit.ly/2TdRbFb————————————วิชาพุทธศาสนาhttps://bit.ly/2TdNkrQ————————————วิชาหน้าที่พลเมืองhttps://bit.ly/2Zh39C1————————————วิชาศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีhttps://bit.ly/3fVDrZx————————————อ้างอิงจากเว็บไซต์ศึกษาภัณฑ์ออนไลน์สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565 รอบทั่วไป

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2565 รอบทั่วไป สังกัด สพฐ. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย โดยเปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2564 และดำเนินการสอบ ภาค ก และภาค ข ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565...

‘สพฐ.’ เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 มิ.ย. ให้ ร.ร. จัดการสอนตามบริบทพื้นที่

‘สพฐ.’ เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 มิ.ย. ให้ ร.ร. จัดการสอนตามบริบทพื้นที่ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมร่วมกันประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดย สพฐ. ได้แบ่งพื้นที่โรงเรียนตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดสีของแต่ละพื้นที่ไว้พร้อมกับสำรวจความพร้อมของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ว่าถ้าจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน มีโรงเรียนกี่แห่งสามารถเปิดเรียนปกติได้ และถ้าไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้ แต่ละโรงเรียนจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนกี่วิธี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะต้องยึดฐานความพร้อมของนักเรียนเป็นที่ตั้งด้วย จากที่ สพฐ.ได้กำหนดรูปแบบการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. On Site  2. On Air  3. Online 4. On Demand และ 5. On Hand และให้โรงเรียนไปรวบรวมข้อมูลว่ามีนักเรียนจำนวนเท่าใดที่จะพร้อมเรียนในแต่ละรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ทั้งหมดแล้ว นายอัมพร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้ถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคที่พบในปีที่ผ่านมา ว่าสพฐ.ควรจะสนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนและนักเรียนได้อย่างไร ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤษภาคม สพฐ.จะปรับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโรงเรียน และครูในการสอนออนไลน์โดย สพฐ.จะปรับคลังสื่อทั้งหมดเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำสื่อของสพฐ.ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกับร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มาพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ขณะเดียวกัน น.ส.ตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาพัฒนาครูสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการสอนออนแอร์จะประสาน DLTV เพื่อจัดตารางให้เชื่อมกับตารางเรียนของนักเรียน พร้อมกับหาอุปกรณ์ช่วยนักเรียนสำหรับการเรียนออนแอร์ด้วย “ผมเน้นย้ำการเรียนการสอนไปว่า ถ้าสามารถเรียนในห้องเรียนปกติได้ ก็ให้ใช้โรงเรียนเป็นฐาน แต่ถ้าไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยนำรูปแบบการสอน 5 รูปแบบของสพฐ.มาปรับใช้  เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าบุตรหลานของตนได้เรียนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ สพฐ.จะร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) ให้ครูและนักเรียนชมรายการโทรทัศน์และรับฟังวิทยุของ กศน. ที่มีเนื้อหาตรงกับที่นักเรียนต้องเรียนด้วย ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. หว่งใยนักเรียน เนื่องจากศธ.เลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน เวลาที่ว่างอยู่ สพฐ.ควรจะหากิจกรรมให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเวลาว่าง ซึ่งสพฐ.ได้เตรียมกิจกรรมทางเลือกเสริมทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้ทำตามความสมัครใจด้วย ทั้งนี้โรงเรียนสามารถใช้เวลาก่อนเปิดเทอม เตรียมตัวและซักซ้อมการเรียนการสอนกับนักเรียนได้ เพื่อการเรียนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น“นายอัมพรกล่าว นายอัมพร กล่าวต่อว่า ส่วนความพร้อมในการสอนคะดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 และม.4 ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำมาตรการในการเข้าสอบ เช่น จำกัดจำนวนนักเรียน การเดินทางไปกลับ การจัดมาตราเข้าห้องสอบออกห้องสอบ เป็นต้น ให้ศบค.ชุดเล็กพิจารณา ทั้งนี้ สพฐ.พยายามปรับให้โรงเรียนเข้าใจเรื่องการปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบันปรับตามความเหมาะสม และต้อปรับความชี้วัดโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และปรับตามข้อจำกัดที่มีอยู่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2707416

สพฐ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทร.สพฐ.) พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต โดยตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำ...

สพฐ.ปิด โรงเรียนแล้ว กว่า 1.7 พันโรง

สพฐ.ปิด โรงเรียนแล้ว กว่า 1.7 พันโรง
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...