แท็ก: เงินเดือน

กรมบัญชีกลาง กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ ปี 2566 เช็กเลยเงินเข้าบัญชีวันไหน

กรมบัญชีกลาง กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และบำนาญรายเดือน ของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ.2566 เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ทราบว่าเงินเดือนจะมีการโอนเข้าบัญชีวันไหน สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2566 เดือน มกราคม เงินเข้าบัญชี: 26 ม.ค. 2566 เดือน กุมภาพันธ์ เงินเข้าบัญชี: 23 ก.พ. 2566 มีนาคม...

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ว23/2564 ไฟล์ *.doc สามารถแก้ไขได้ ขอขอบคุณครูสดใส ใจตรง​ ต้นฉบับเอกสาร และครูสายบัวนำมาพัฒนาปรับปรุงเผยแพร่ให้คุณครูได้นำไปใช้ร่วมกันได้ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไร สอบครูผู้ช่วย 2566 สอบอะไรบ้าง

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไร "ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร และได้ขึ้นเงินเดือนตามขั้นของข้าราชการ" อ้างอิงเงินเดือนครูตามประกาศปีล่าสุด มีลำดับดังนี้- หลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท- หลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4...

กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2566

กำหนดวันจ่ายเงินเดือน กรมบัญชีกลาง ข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2566 กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้าง ปี 2566 เงินเดือนข้าราชการ มาจาการจ่ายค่าตอบแทนการทำงานข้าราชการในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐ การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการจะมีปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และในปีนี้ การศึกษาไทยก็มีปฏิทินการจ่ายเงินเดือนในปี 2566 มาฝากให้ทุกท่าได้ติดตามกัน ปฏิทินการจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2566 - มกราคม 2566 เงินเข้าบัญชี: 26 มกราคม 2566 - กุมภาพันธ์...

ดาวน์โหลด โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน แบบ Excel

โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน ดาวน์โหลด โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน แบบ Excel กรอกข้อมูลเสร็จพร้อมพิมพ์ได้เลย เพจคุณครูครับ ซึ่งได้เผยแพร่โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน แบบสำเร็จรูป ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งอำนวยความสะดวกสบาย งานเอกสารด้านเลื่อนเงินเดือน เป็นอย่างมาก การศึกษาไทยจึงนำมาฝากคุณครู และผู้บริหารสถานศึกษา ได้นำไปเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารด้านการเลื่อนเงินเดือน ตัวอย่าง โปรแกรมเลื่อนเงินเดือน แบบ Excel ขอบคุณโปรแกรมดีๆ จากเพจ คุณครูครับ ของท่าน ผอ.นภาดล...

ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ว23/2564 ใช้ปีงบประมาณ 2566

ดาวน์โหลดแบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ว23/2564 ใช้ปีงบประมาณ 2566 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไป ประเมินเลื่อนเงินเดือน โดยโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู...

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ปี พ.ศ. 2566

กรมบัญชีกลาง เปิดรายละเอียดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการจ่ายเงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี พ.ศ. 2566 ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2566 มีรายละเอียด ดังนี้ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างปี พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม 2566  เงินเดือนออกวันที่ 26 มกราคม 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566  เงินเดือนออกวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เดือนมีนาคม 2566  เงินเดือนออกวันที่ 28 มีนาคม...

โปรแกรมคำนวณเงินเดือนครู คำนวณเงินเดือน วันเกษียณอายุราชการ

โปรแกรมคำนวณ เงินเดือนครู คำนวณเงินเดือน วันเกษียณอายุราชการ โปรแกรมคำนวณ เงินเดือนครู คำนวณเงินเดือน วันเกษียณอายุราชการ ของครู วันนี้เว็บไซต์การศึกษาไทย มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ทางเพจการศึกษาไทย ได้รับข้อความจาก ท่านผอ.นภาดล วิภาวัล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญ เพื่อเผยแพร่โปรแกรมคำนวณ เงินเดือนครู คำนวณเงินเดือน วันเกษียณอายุราชการ ของครู ซึ่งเป็นไฟล์ Excel ใช้งานง่าย เพียงกรอกข้อมูลไม่กี่ช่องเท่านั้น ก็จะได้คำตอบของเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ตามการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละของคุณครูนะครับ ขอขอบพระคุณท่านผอ.นภาดล...

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างปี พ.ศ. 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างปี พ.ศ. 2565 สำหรับกำหนดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างในปีนี้ กรมบัญชีกลางก็ได้จัดทำขึ้นและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ท่านสามารถอ่านรายละเอียดปฏิทินการจ่ายเงินเดือนและข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้จากข้อมูลด้านล่างครับ กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มกราคม 2565 >>  วันที่ 26 มกราคม 2565 กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 >>  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กำหนดการเงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง เดือน มีนาคม 2565 >>...

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือน

ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละอันดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ปฏิทินจ่ายเงินเดือนครู 2565

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ประกาศปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2565 ดังนี้  1. ปฏิทินการจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ” และ “ค่าจ้างลูกจ้างประจำ” ปี 2565 มกราคม 2565  เงินเข้าบัญชี วันพุธที่ 26 มกราคม 2565กุมภาพันธ์...

แจกโปรแกรมฐานคํานวณเงินเดือนข้าราชการครู 2565 ออนไลน์

แจกโปรแกรมฐานคํานวณเงินเดือนข้าราชการครู 2565 ออนไลน์ ใช้งานง่ายมาก สามารถทำออนไลน์ก็ได้หรือจะดาวน์โหลดมาทำแบบออฟไลน์ก็ได้โดย การศึกษาไทยได้ข้อมูลมาจากเว็บไซต์สถานีครูดอทคอม ต้องขอขอบพระคุณมาในที่นี้ด้วย หลังจากได้ทดลองใช้งานโปรแกรมแล้วถือว่าโอเคเลยครับ สามารถเข้าไปใช้งานได้ตามลิ้งก์ด้านล่างที่แอดมินการศึกษาไทยได้แปะไว้ให้ได้เลยครับผม คลิกใช้งานโปรแกรมฐานคํานวณเงินเดือนข้าราชการครู

เงินเดือนครู วิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยฐานะค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เงินเดือนขั้นต่ำ/ขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปัจจุบัน ดังนี้ ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำ 15,050 บาท ขั้นสูง 24,750 บาท , ครูคศ.1  ขั้นต่ำ 15,440 บาท ขั้นสูง 34,310 บาท, ครูคศ.2  ขั้นต่ำ 16,190 บาท ขั้นสูง 41,620 บาท, ครูคศ.3 ...

อยากรู้ว่า เงินเดือนครู ได้เท่าไหร่ ? ส่องอัตราเงินเดือนครูมาดูกันเลย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น (สพฐ.) ได้ประกาศให้ชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป สพฐ. ประจำปี 2564 ไปก่อนจนกว่า สถานการแพระระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จะคลี่คลาย หลายคนยังไม่ทราบว่าอัตราเงินเดือนของครูผู้ช่วย และบุคคากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ละเดือนจะได้เท่าไหร่กันบ้าง วันนี้ การศึกษาไทย จะนำข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ทราบกัน ไปติดตามเลย เงินเดือนข้าราชการครู ไม่ใช่แค่ "หมื่นห้า" แล้วได้เท่าไหร่?.จากที่มีหลายๆ คนบอกว่าเป็นครูเงินเดือนน้อย "แค่หมื่นห้า"แต่ถ้ามาดูความเป็นจริงตาม พรบ....

สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน “ต.ค.-ธ.ค.63”

สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน "ต.ค.-ธ.ค.63"
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...