แท็ก: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ต่อก่อนได้ 180 วัน

ขั้นตอนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออนไลน์ ต่อก่อนได้ 180 วัน ขั้นตอน การต่อใบประกอบวิชาชีพ ออนไลน์ (กรณีประกอบวิชาชีพและมิได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ) 1. เข้าไปที่เว็บ https://selfservice.ksp.or.th2. สมัครสมาชิกก่อนถึงจะเข้าระบบได้ ซึ่งการสมัครสมาชิกก็กรอกข้อมูลลงไป และจะต้องแนบไฟล์รูปภาพ ถ่ายภาพถือบัตรประชาชน3. เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบทำการต่อใบประกอบวิชาชีพได้4. กดตรงคำว่าใบอนุญาต แล้วเลือก1 ขอต่อใบอนุญาตครูไทย2 บันทึกข้อมูลคำขอต่ออายุใบอนุญาต – ครู 5. กรอกข้อมูลส่วนตัว อัพรูปถ่าย6. ตรงสังกัด...

ข้อบังคับใหม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท

ข้อบังคับใหม่ขอตั๋วครูเริ่ม 15 มี.ค.นี้ โดยกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มี.ค.2566 โดยกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท คือ 1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา 4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น...

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license 2566

วิธีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ทั้ง P-license และ B-license การยื่นขอผ่านเว็บไซต์ https://selfservice.ksp.or.th/ B-license เทียบเท่าใบประกอบวิชาชีพครูแบบเดิม จึงสามารถยื่นขอได้เลย หากคุณสมบัติครบนะครับ เช่น เรียนจบ ป.บัณฑิต มาแล้ว ส่วนน้องๆ ปี 4 ต้องรอ Transcript ก่อน P-license ต้องรอวันที่ 15 มี.ค....

ตรวจสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 2566 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ขั้นตอนแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา https://www.ksp.or.th/service/license_search.php. หน้าเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ขั้นตอนที่สองให้กรอกข้อมูลเข้าไปได้เลย กรอกข้อมูลตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตรวจสอบข้อมูลขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตรวจสอบสถานะการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ตรวจสอบสถานะจากเลขที่ใบอนุญาตฯ/ หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต ได้ที่เมนูด้านล่าง คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ อ้างอิงhttps://www.ksp.or.th

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3 Level PBA พ.ศ. 2565 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มี 3 Level เรียกย่อ ๆ ว่า PBA (ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565) 1. P คือ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (Provisional Licence (P-Licenc)  มีอายุ (ชั่วคราว) 2...

เชิญรับฟังแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

คุรุสภา ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และร่วมแสดงความคิดเห็น 9 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ผ่านออนไลน์ ตาม QR Code อ้างอิงhttps://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/05/37420/

ข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เน้นๆ 20 ข้อ พร้อมเฉลย

ข้อสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เน้นๆ 20 ข้อ พร้อมเฉลย ตัวเฉลยตัวเอียงนะครับ 1. วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547ง. ถูกทุกข้อ 2. อัตราค่าธรรมเนียมขอขั้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจำนวนเท่าใด?ก. 400 บาทข. 500 บาทค. 600 บาทง....

ประกาศผลสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565

คุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบรับตั๋วครูครั้งที่ 1/2565 ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 4 วิชา ผู้เข้าสอบดูผล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. ส่วนการดูผลคะแนนฯของปี 2564 - 2565 ต้องใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ Self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันนี้ ( 31 มี.ค.) รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)...

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คู่มือการใช้งานสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (KSP Self-Service) การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาขั้นตอนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การใช้สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์คู่มือการใช้งาน การพิมพ์สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 Phone: 0 2304 9899 Email: สำหรับรับ-ส่งหนังสือราชการเท่านั้น ksp@saraban.mail.go.th Web: https://www.ksp.or.th/ksp2018/ SERVICE KSP Self ServiceKSP School ServiceKSP Bundit Serviceตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตสถาบันผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรอง
1,249แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

สถานที่สอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะจัดสอบข้อเขียน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้ สถานที่สอบข้อเขียน ครู กทม.2566 สถานที่สอบ...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...