ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ขอความอนุเคราะห์แอดมินช่วยเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (นวัตกรรม) ค่ะ
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชุดที่ 1 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
จัดทำโดย : นางสาวศิรินทร์วรรณ  พันธ์วงค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม สพม.พะเยา
อีเมล์ : kruwisirin@dkt.ac.t้
โทร : 081 4693035
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่