แท็ก: ก.ค.ศ.

ผลการประชุม ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วย 2566 ว14 รอบทั่วไป

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ครั้งที่ 5/2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้          1. เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ  ...

สำนักงาน ก.ค.ศ. เผยแพร่ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. เผยแพร่ประกาศตั้ง อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ดาวน์โหลดประกาศhttps://otepc.go.th/th/content_page/item/4315-3-2566.html ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดาวน์โหลดประกาศhttps://otepc.go.th/…/item/4316-2023-02-03-15-24-20.html

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2565 

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 11/2565 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการกำหนดจำนวน องค์ประกอบการได้มา คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของ...

รับชมย้อนหลัง ก.ค.ศ. Forum การใช้งานระบบ DPA (6 ตุลาคม 2565)

รับชมย้อนหลัง ก.ค.ศ. Forum : การใช้งานระบบ DPA (6 ตุลาคม 2565) https://youtu.be/lL5uX5zuwn8 03:25 ระยะเวลาที่จะขออนุมัติ ในสาขาที่ไม่มีในตัวเลือก 07:10 การขออนุมัติสาขาของ ก.ศ.น. 08:34 การขออนุมัติสาขาของการศึกษาพิเศษ 09:50 ผล PA กับการประเมินเงินเดือน 11:51 ระบบแจ้งว่าคุณสมบัติไม่ครบ 13:46 การนับรอบเงินเดือน...

คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. ด้วย ก.ค.ศ. ได้ กำหนดหลักกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal...

ตรวจสอบคุณวุฒิ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 2565

สำหรับท่านที่ต้องการจะสอบหรือจะเรียนต่อปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทุกวุฒิ หากจะเอามาใช้กับงานราชการ ไม่ว่าจะเป็นสายครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือสายอื่นๆ จะต้องเช็คให้ดีก่อน ว่าวุฒิของท่านได้รับ มีการรับรองหรือไม่ วันนี้การศึกษาไทยเลยนำข้อมูลในการตรวจสอบวุฒิ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดมาฝากครับ ตรวจสอบคุณวุฒิ ตามที่ ก.ค.ศ. *** กรุณากรอก ***ชื่อผู้ใช้ : guest   รหัสผ่าน : guest http://qualification60.otepc.go.th ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ....

คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก

ไปเจอลิงค์ GG Drive ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ PA ที่มีคนโพสต์สาธารณะไว้ เลยเอามาแขวนให้ดู เพื่อจะได้ลองไปดาวโหลด รวมทั้งมีโฟลเดอร์ของผมในนั้นด้วย มันสุดยอดของคนรวมรวบ 555 และแถมไปด้วย แนวทางการแต่งตั้งกรรมการ ให้ท่านได้อ่านพิจารณา ในฉบับที่ 6/65 ท่ามกลางวันฝนตกแต่เช้าครับ คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PA อ้างอิงkrukeaw

แจกไฟล์งานทำ ว9 PA ครบที่สุด ตาม ว9/2564

ผู้ขอรับการประเมิน ทำ PA 1 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2564 เท่านั้น ทำเอกสาร ตามมาตรฐานตำแหน่ง 15 ตัวชี้วัด ดูภาระงานของตนเอง ตามคำสั่ง รร  + ตารางสอน / 800 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ทำ แผน + คลิปการสอน 1 ชั่วโมง +...

การประเมิน PA คืออะไร และนำมาใช้อย่างไรกับการประเมินข้าราชการครู

การประเมิน PA หลักจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูใหม่ ซึ่งมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ทำให้รูปแบบการประเมินที่เคยเป็นมานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ข้าราชการครูทั้งระบบจะต้องตื่นตัวและทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน     การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA )  คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุพันธกิจและความสำเร็จขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกิจกรรมตัวชี้วัดต่าง ๆ...

การพัฒนางานตามข้อตกลงPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

การพัฒนางานตามข้อตกลงPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(1)  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5...

สรุปเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ วPA ตำแหน่งครู ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

ก.ค.ศ. ได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู หรือ ว9/2564 ออกมาแล้ว  องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานให้ข้าราชการครูทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด...

หลักเกณฑ์วPA เบื้องต้น การประเมินวิทยฐานะครู

หลักเกณฑ์ เบื้องต้น วPA การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูข้าราชการทุกคนเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางานจีพีเอกับผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นประจำทุกปีงบประมาณรอบการประเมิน PA คือ รอบปีงบประมาณซึ่งหมายถึงวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไปโดยผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินให้นำไปใช้ดังนี้ 1. ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 2.ใช้ในการประเมินคงวิทยาฐานะตามมาตรา 55 3.ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะซึ่งจากแผนภาพด้านล่างคุณครูจะเห็นไทม์ไลน์ของการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ยก ตัวอย่างดังนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564...

ระบบรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน วPA

ระบบรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมิน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการ) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำชี้แจง: องค์ประกอบของข้อมูลการสมัครฯA: หน้าที่การงานในปัจจุบันของผู้สมัครฯB: ชื่อตำแหน่งและชื่อวิทยฐานะ/ชื่อตำแหน่งทางวิชาการของผู้สมัครฯC: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครฯD: ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร / ช่องทางการประสานงานของผู้สมัครฯE: ประวัติการศึกษาของผู้สมัครฯF: ประสงค์จะประเมินสาขา/สาขาวิชาG: สาขาวิชาที่ผ่านการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน***PDF/Image: เอกสารหลักฐานเบื้องต้นที่ต้องนำส่งผ่าน Google Form  โปรดอ่านก่อนเลือกลิงก์สมัคร หากท่านเลือกสมัครผิดลิงก์ ระบบจะไม่ประมวลผลข้อมูล ข้าราชการประเภทอื่น...

สมัครกรรมการประเมิน PA ตั้งเป้าคัดคน คุณภาพร่วมพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย

หลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 1หมื่นคน Link สมัคร https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpasite/home 3พ.ย.2564- นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าของขั้นตอนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ หรือเกณฑ์ PA ว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance...

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร เข้าใจระบบวิทยฐานะใหม่ PA แบบไม่หลงทาง

PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร ตามที่ทาง ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน เริ่มตุลาคม 2564 - สายงานการสอน (ว 9/2564) - สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) -...

ตัวอย่างไฟล์เวิร์ด ผลงานการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ

แจกไฟล์งานฟรี กราบขอบพระคุณครูชาญชัย ก้อใจ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ผลงานการเขียนข้อตกลงการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ วิชาการทำอาหาร การทำเบอการี่เพื่อการค้า ขอคำขอบคุณให้คุณครูเจ้าของผลงานด้วยครับ กดดาวน์โหลดไปดูเป็นแนวทางได้เลยครับ กดดาวน์โหลดไปดูเป็นแนวทางได้เลยครับ

วิทยฐานะแบบ PA ไม่ควรรายงานซ้ำซ้อน

วิทยฐานะแบบ PA ไม่ควรรายงานซ้ำซ้อน อยากรู้ไปดูเอา สมรรถนะอยู่ที่ตัวนักเรียน ไม่ใช่รายงานกระดาษ เมื่อใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะแล้ว โรงเรียนต้องเป็น SBM และประเมินสมรรถนะที่ตัวนักเรียน กระบวนการขอเลื่อนวิทยฐานะแบบ Performance Agreement (PA) จึงจบสิ้นลงแล้วที่โรงเรียน ดังนั้น ครูผู้ทำวิทยฐานะแบบ PA จึงไม่จำเป็นต้องส่งรายงานขึ้นไปยังหน่วยเหนือของโรงเรียนอีก มีรายงานของสถานศึกษาฉบับเดียว ก็จะลดภาระของครู ไปเพิ่มเวลาให้กับนักเรียนได้มากทีเดียว ผู้ประเมินมีหน้าที่ตรวจสอบสมรรถนะที่ตัวนักเรียน ตามวัตถุประสงค์,มาตรฐาน,จุดเน้น และตัวชี้วัด ที่กำหนดไว้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะแบบ PA ตามรายงานของสถานศึกษา ขอย้ำเรื่องวัตถุประสงค์ทั่วไปในการประเมินผลทางการศึกษาให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้ ขั้นตอนแรกในกระบวนการประเมินผลแบบฐานสมรรถนะ คือ การกำหนดสิ่งที่ต้องประเมิน กล่าวคือ...

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement : PA ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ครูต้องรู้ เข้าใจ ปฏิบัติหรือพัฒนางานให้ตรงกับบทบาท หน้าที่ ความคาดหวังต่อตำแหน่งและวิทยาฐานะของครู (สายงานการสอน) ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance...

การประเมิน Performance Appraisal (PA)

ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง การประเมิน Performance Appraisal (PA) ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง 1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 2) ผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน คณะกรรมการประเมินผล การพัฒนางานตามข้อตกลง แผนภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ศึกษาเพิ่มเติม...

แจกไฟล์นำเสนอ วPA ประกอบการบรรยาย สรุปภาพรวมของระบบ PA

Live "ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PAภาคเช้า ชวนติดตามการบรรยายสรุปภาพรวมของระบบ PA และตอบข้อข้องใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ PA.ภาคบ่าย กิจกรรมวงเสวนา จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติจริงรับชม Live ผ่านแฟนเพจสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา LINK ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย ภาคเช้า...

สรุป วPA ล่าสุด จาก Live หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA” ในภาคเช้า 2564

สรุปรวมข้อมูลสำคัญ ว.PA จาก Live หัวข้อ “ร่วมเรียนรู้ พร้อมเข้าสู่ระบบ PA” ในภาคเช้า 2564 สรุป ว PA ที่มา Starfishlabz

คู่มือ วPA ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ฯ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือ วPA ว9/2564 วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือ วPA ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ฯ วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาว์นโหลดไฟล์ PDF ว22/2564 1.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 2.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 3.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564 4.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สพฐ.) 5.คู่มือการดำเนินการฯ ตาม...

รับชมและรับฟังเรื่องเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ระบบ PA 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 นี้ ห้ามพลาด เตรียมรับชมและรับฟังเรื่องเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ (ระบบ PA) แบบสด ๆ ได้ทาง FB Live : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ YouTube Channel : สำนักงาน ก.ค.ศ.

สรุป การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว9/2564 PA

สรุป การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว9/2564 PA สรุป การประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ว9/2564 PA ผลการประเมิน - ผอ. เป็นผู้รับผิดชอบระบบ DPA และนำข้อมูลการประเมินในแต่ละรอบ ของครูแต่ละเข้าสู่ระบบเป็นประจำทุกรอบการประเมิน - มีผลการประเมินของคณะกรรมการแต่ละคนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 นำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานบุคคลใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินพิจารณา เลื่อนเงินเดือน เรื่องราว ข่าวสาร วงการศึกษา สรุป การประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว9/2564 (PA) สรุปมาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมตัวจัดทำผลงานเพื่อขอ/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้...

คู่มือการยื่น PA วิทยฐานะ ว.9/2564 PA

คู่มือการยื่น วิทยฐานะ ว.9/2564 PA วpa หรือ ว.9/2564 ขอบคุณ ภาพจากเพจ คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ ภาระงาน​ วPA​ ชื่อเดียวกันเลย ว21​/2564​ คล้ายๆ​ ว21/2560​ !! ประกาศภาระงานตาม วPA ก.ค.ศ. ประกาศภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์...

ก.ค.ศ. อนุมัติหลักการ นำผลการประเมินการพัฒนางาน เป็นองค์ประกอบ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน

29ก.ค.64-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ. ) ที่การประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติหลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้นำผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงไปใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดังนั้นจึงต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะดังกล่าว โดยเห็นควรกำหนดหลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อลดความซ้ำซ้อนจากการประเมิน ลดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดภาระด้านงบประมาณภาครัฐ รวมทั้งเกิดการเชื่อมโยงบูรณาการกันระหว่างการประเมินแต่ละระบบ ดังนั้น จึงกำหนดรูปแบบการประเมินที่ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินมาใช้ นางสาวตรีนุช...

ดาวน์โหลด คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA ได้ที่นี่ (ตำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารการศึกษา)

ดาวน์โหลด คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA ได้ที่นี่ (ตำแหน่ง ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้บริหารการศึกษา) ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นี้ ทาง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) จะทำการเผยแพร่ คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว9 ว10 ว11 และ ว12 มีรายละเอียดดังนี้ ดาวน์โหลดคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน คู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ว9 (ตำแหน่ง ครู) คลิกที่นี่ (จะประกาศในวันที่...

มารู้จักการทำ PA กันดีกว่า

มารู้จักการทำ PA กันดีกว่า               ช่วงนี้ใครหลายคนคงปวดหัวกับการทำ PA หรือที่เรียกเต็มๆว่า Performance Agreement  ภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน(ไม่แน่ใจว่าจะง่ายหรือจะงง ^^) หลายคนอาจไม่เข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการทำ เลยขอเอาข้อสรุปเล็กๆน้อยมาให้อ่านเล่นๆเผื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และขอหยิบยกบางตอนมาจาก อาจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการทำ PA ต่อไปเผื่อการทำ PA จะเป็นเรื่องกล้วยๆ ที่ถึงเวลาก็ทำได้แบบไม่ต้องกลุ้มนั่งคิ้วขมวดอีกต่อไปและสามารถทำได้ด้วยความเข้าใจใน Concept ของ PA...

คุณภาพครูกับระบบวิทยฐานะใหม่ กุญแจความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา

คุณภาพครูกับระบบวิทยฐานะใหม่ กุญแจความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษา

แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง PA ใช้ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มบันทึกข้อตกลง PA ใช้ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...