การศึกษาไทย

1221 โพสต์ 16 ความคิดเห็น
เว็บข่าวการศึกษาอันดับ 1 ของไทย

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

ลิงก์เข้าระบบ DMC 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

ลิงก์เข้าระบบ DMC 2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center) การกรอกข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียน DMC 2566 สามารถกรอกได้เมื่อปีการศึกษา 2566 ซึ่งเมื่อกรอกในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) DMC...

อัพเดทการสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2566 แบบ e-Exam และ Paper Pencil

อัพเดทการสอบ ก.พ. ภาค ก ปี 2566 แบบ e-Exam และ Paper Pencil การสอบภาค ก ปี 2566 เลือกสมัครสอบได้ เพียง 1 แบบ สอบแบบ e-Exam ป.ตรี และ ป.โท (186,158 ที่นั่งสอบ) การสอบภาค...

“ตรีนุช” ยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่มีเสียงเรียกร้องให้มีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 มาอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการลงโทษเรื่องทรงผมได้ส่งผลถึงร่างกายและจิตใจของนักเรียน

ดาวน์โหลดคำสั่ง สพฐ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 (ภาคเหนือ) จังหวัดน่าน

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาคเหนือ) จังหวัดน่าน ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566

การนับอายุเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 1-3 และ ป.1 ปีการศึกษา 2566 วางแผนเข้าเรียนปีหน้า อนุบาล 1 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์เกิดระหว่าง 17 พฤษภาคม 2562 – 16 พฤษภาคม 2563อนุบาล 2 รับเด็กที่มีอายุไม่น้อยกว่า 4 ปีบริบูรณ์เกิดระหว่าง 17...

30 ม.ค. 66 รับสมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566

เตรียมตัวกันให้พร้อม 30 ม.ค. 66 รับสมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566 (Paper & Pencil และ e-Exam) ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper & Pencil) และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง...

แบ่งปันปกรายงานกิจกรรมลูกเสือ เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม 2566

วันนี้การศึกษาไทย มีโอกาสได้ใช้บริการปกรายงานกิจกรรม เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ของเพจครูบาส ก็เลยอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ลองดาวน์โหลดนำไปใช้กัน ซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรทำการเดินทางไกล เข้าค่ายกิจกรรม ลูกเสือเนตรนารี ปกรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้กันได้ครับ ขอบคุณ ห้องสื่อการสอนครูบาส มา ณ ที่นี้ครับ แบ่งปันปกรายงานกิจกรรมลูกเสือ เดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ประจำปี 2565

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ประจำปี 2565 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ท่านสามารถดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้ที่เว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th/ หัวข้อ: การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper & Pencil) หัวข้อย่อย: ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทั้งนี้...

การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา สอบ V-NET 2566

การทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา สอบ V-NET 2566 การลงทะเบียนเข้าใช้ E-Portfolio สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565  Powerpoint ประชุมสนามสอบ V-NET วันที่ 13 และ 19 ธ.ค. 65  คู่มือการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล สำหรับสนามสอบ แบบสำรวจสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามสอบด้วยระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล สทศ. เปิดระบบเพื่อให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565...

กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู ปี2566

กำหนดวันจ่ายเงินเดือน ปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการครู ปี2566 เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ได้เผยแพร่ ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ และค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ. 2566 โดยระบุ วันเงินเดือนออก ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคน ไม่ว่าจะทำงานราชการ ในหน่วยงานใด ๆ ก็ตาม ต้องจดจำไว้ ไปดูกันครับ กำหนดวันเงินเดือนออก ปี 2566 ในแต่ละเดือน เงินเข้าบัญชีวันไหน กำหนดวันจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เงินเดือนเข้าบัญชีข้าราชการและลูกจ้าง...

วิธีเก็บเชือกลูกเสือ ง่ายๆ ทำตามกันได้เลย

วิธีเก็บเชือกลูกเสือ ง่ายๆ ทำตามกันได้เลย ประโยชน์ของการเก็บเชือก ช่วยให้พกพาเชือกไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก ช่วยให้หยิบ และแก้เชือกมาใช้ได้ง่ายไม่พันกัน ช่วยเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย อันเป็นลักษณะนิสัยที่ดีของลูกเสือทุกคน วิธีที่ 1 การม้วนเก็บเหมือนสายยางรดน้ำต้นไม้ 1. นำปลายเชือกข้างหนึ่งวางตรงช่องระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ ส่วนนิ้วที่เหลือจับปลายเชือกไว้2. นำปลายเชือกด้านล่างพันทบไปมากับข้อศอกและช่องนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้3. พันเชือกจนเหลือปลายเชือก 2 ฟุต สอดมือรวบกึ่งกลางแล้วดึงเชือกออกจากศอก4. นำปลายเชือกที่เหลือ 2 ฟุตมัดตรงกลางม้วนเชือก วิธีที่ 2 การพันทบเก็บร้อยกับเข็มขัด 1. แบ่งเชือกออกเป็น...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตำรวจ“สุขเถิดปวงประชา ตำรวจกล้าคุ้มภัย” โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม –...

การตรวจในพิธีปิด ในการประชุมกองของลูกเสือ

การตรวจในพิธีปิดขั้นตอนดังนี้ 1. นายหมู่ตรวจ ผู้กำกับสั่งนายหมู่ตรวจเครื่องแต่งกาย 2. นายหมู่ทำวันทยาวุธ เคารพผู้กำกับ 3. ก้าวออกมาข้างหน้า 3 ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่ทาวันทยาวุธ 1 ครั้งเช่นกัน เสร็จแล้ววิ่งอ้อมหลังมาแทนที่นายหมู่ 4. รองนายหมู่ ทาเหมือนตอนเปิดทุกขั้นตอน 5. นายหมู่ตรวจ ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ตรวจรองนายหมู่ทางด้านหน้า ตั้งแต่ ศีรษะจรดเท้า แล้วสั่งรองนายหมู่กลับหลังหัน เพื่อตรวจด้านหลัง...

ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือ การตรวจ นายหมู่ตรวจ

ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือ การตรวจ นายหมู่ตรวจ การตรวจ (นายหมู่ตรวจ) แบ่งเป็นการตรวจตอนเปิดกองจะตรวจเครื่องแต่งกายหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่พิธีกรสั่ง เช่น เชือก หนังสือ สมุด เล็บ การตรวจตอนปิดกองจะตรวจเฉพาะเครื่องแต่งกายเท่านั้น และต้องเดินอ้อมหลังขั้นตอนการตรวจ 1. นายหมู่ทำวันทยาวุธ เคารพผู้กำกับ 2. ก้าวออกมาข้างหน้า 3 ก้าว กลับหลังหัน 3. รองนายหมู่ทำวันทยาวุธ เคารพผู้กากับ วิ่งอ้อมหลังไปแทนที่นายหมู่เพื่อทำหน้าที่นายหมู่แทน 4. รองนายหมู่สั่ง...

ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่

ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นตอนพิธีเปิดประชุมกองของลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ แบบทุกคนมีอาวุธการชักธงชาติปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ 1. พิธีกรประจำวันเรียกแถวครึ่งวงกลม(สัญญาณมือ) 2. สั่งจัดแถว-นิ่ง-ตามระเบียบพัก 3. นัดหมายหมู่บริการชักธงชาติ 2 คน ,สวดมนต์ 1 คน, ร้องเพลงชาติ 1 คน 4. พิธีกรสั่ง “กอง…ตรง” แล้วเชิญหมู่บริการออกมาชักธงชาติ 2 คน 5. ผู้มีหน้าที่ชักธงชาติฝากอาวุธไว้กับเพื่อน วิ่งออกมายืนห่างจากเสาธง 3 ก้าว ทำวันทยาหัตถ์ 6. คนทางขวามือก้าวเท้าออกมาข้างหน้า...

สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566

สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566 รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 สรุปการรับรองสำเนาเอกสารย้าย ตามตัวชี้วัดย้ายปกติ ปี 2566 ตัวชี้วัดที่ 11.1 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)1.2 ผู้ขอย้าย (โครงการที่ทำ)1.3 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนเขต (ก.ค.ศ.16)1.4...

กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น

กล้วยไม้กว่าจะเจริญเติบโตเป็นดอกที่สวยงามต้องใช้เวลาและต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่เมื่อดอกกล้วยไม้เติบโตมันจะกลายเป็นดอกไม้ที่สวยงาม การศึกษาก็เช่นกันหากคนเป็นครูคอยดูแล สั่งสอน ลูกศิษย์ก็จะประสบความสำเร็จเฉกเช่นเดียวกับดอกกล้วยไม้.. การศึกษาไทย.com ขอระลึกถึงพระคุณครู และเชิดชูกตัญญูตราบนิรันดร์ กล้วยไม้มีดอกช้า       ฉันใด การศึกษาเป็นไป      ...

เตรียมเปิดสอบ ก.พ. 2566 แบบ Paper & Pencil และ e-Exam

สำนักงาน ก.พ. เตรียมเปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. แบบ Paper & Pencil และ e-Exam ปี 2566 รับสมัคร 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ สอบภาค ก. ปี 2566 กำลังจะมาแล้วว...

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องจาก วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็นวันครู ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ได้สอนสั่งอบรมวิชาให้เรา ซึ่งวันครูส่วนใหญ่หลายโรงเรียนปิด แต่คุณครูก็ไปทำกิจกรรมวันครูสถานที่สำคัญต่างๆ ที่ใกล้โรงเรียนหรือหน่วยงาน เช่น อำเภอ คำว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต “คุรุ” และภาษาบาลี “ครุ, คุรุ” คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำอบรมสั่งและสอน...

สพฐ.แจ้งเลื่อนวันส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู 11 – 31 ม.ค. 2566

ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งเลื่อนวันส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2566 ใหม่ ให้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่าง 11 – 31 ม.ค. 2566 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การย้ายกรณีปกติ ประจำปี พ.ศ. 2566 หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว...

แจกคำถามกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำไปประกอบกิจกรรมได้เลย

แจกคำถามกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำไปประกอบกิจกรรมได้เลย การศึกษาไทยขอนำเสนอคำถามกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำไปประกอบกิจกรรมได้เลย โดยถือว่าเด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เพื่อให้เด็กได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจัดให้มีวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี คำถามงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ คำขวัญวันเด็กในปีนี้มีคำว่า ? ตอบ ตามคำขวัญปี พ.ศ....

50 แคปชั่นวันเด็ก 2566 กวนๆ ทรงอย่างแบด

แคปชั่นวันเด็ก 2566 กวนๆ ทรงอย่างแบด วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เป็นวันเด็กแห่งชาติ 2566 วันนี้เรามีก็อยากจะสร้างสีสันบนโลกออนไลน์ โพสต์รูปถ่ายวันเด็ก พร้อมแคปชั่นกวน ๆ ฮา ๆ เรียกรอยยิ้ม เรียกยอดไลค์จากเพื่อน ๆ 50 แคปชั่นวันเด็ก 2566 กวนๆ ทรงอย่างแบด 1.เราไม่เด็ก แต่เราเด็ดนะ 2.ไม่อยากเป็นแล้วเด็กดี อยากเป็นเด็กพี่มากกว่า! 3.เด็กคืออนาคตของชาติ...

รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

รับชมการถ่ายทอดสด งานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีบูชาบูรพาจารย์และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีคารวะครูอาวุโสของนายกรัฐมนตรี พิธีมอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2566 และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 “ระดับดีเด่น” การปาฐกถาพิเศษ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ครั้งที่ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มา...

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2566

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2566 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมูลนิธิรางวัลคุรุสภาที่ให้รางวัลแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาตนเอง และมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป รางวัลคุรุสภา แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ “ระดับดีเด่น” จำนวน 9 คน รางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณ เข็มทองคำ...

แคปชั่นวันครู โดนๆ กวนๆ ฮาๆ 2566

แคปชั่นวันครู โดนๆ กวนๆ ฮาๆ 2566 สวัสดีครับ วันนี้การศึกษาไทยมี แคปชั่นวันครู โดนๆ มาฝาก แน่นอนว่าวันครูทั้งที สำหรับครูก็ต้องมีแคปชั่น โดนๆ โพสต์ให้โดนใจเรียกไลค์ ในโซเชียล วันนี้เรามีแคปชั่นวันครูโดนๆ กวนๆ ฮาๆ มาฝากครับ แคปชั่นวันครู  ถ้าเห็นครูเป็นอากาศก็ปล่อยไป ถ้าเห็นครูเป็นลมหายใจก็รักษาไว้ให้ดี ความไม่สมหวังก็เปรียบเหมือนครู ที่สอนให้เราพยายามต่อไป ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุด อ่านหนังสือก็ได้แค่ความรู้ มีแฟนเป็นครู ได้ทั้งความรู้และความรัก ผมไหว้ครูแล้ว ไปไหว้แม่ครูต่อเลยได้ไหมครับ วันครูนี่ต้องกลับไปไหว้แฟนเก่าไหม ให้บทเรียนเยอะเหลือเกิน ถ้าอยากได้ความรู้ให้ไปหาอาจารย์...

ข้อสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย

สทศ. ได้เผยแพร่ข้อมูลในการสอบโอเน็ต O-NET ปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อสอบโอเน็ต 2565 ป.6 ม.3 ม.6 ปี 65 หรือ O-NET 2565 ปีการศึกษา 2564 สอบเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2565 ซึ่งคุณครู นักเรียน...

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 “Children’s Day เด็กดี วิถีไทย”

ศธ.เตรียมเปิดกระทรวงจัดงานส่งความสุข “วันเด็กแห่งชาติปี 2566 เด็กดี วิถีไทย” วันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ตั้งแต่ 7.00 น. จัดเต็มกิจกรรม On Site พร้อมแจกรางวัลกว่าแสนชิ้น ภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นตลอดงาน (6 มกราคม 2566) ที่ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ / นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันเสาร์ที่ 14...

ดูที่นี่ได้เลย อัตราว่างเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บัญชีจัดสรรคืนอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 16,956 อัตรา ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ราย สพท.)

ดาวน์โหลดใบงานภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 ไฟล์ PDF และ jpg

ดาวน์โหลดใบงานภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 สวัสดีครับวันนี้การศึกษาไทย ต้องขอขอบคุณ คลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์ ที่ได้แจกภาพระบายสีวันเด็กแห่งชาติ 2566 สวย ๆ ไฟล์ JPEG ภาพขาวดำ ใช้สำหรับระบายสี ไฟล์ PDF เพื่อให้น้องๆได้นำไปฝึกระบายสี ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ 2566 หรือ ปี 2023 นี้ ซึ่งสื่อชุดนี้จัดทำโดยคลังสื่อการเรียนรู้...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...