แท็ก: ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ ผอ. และ รองผอ. 2566 ภาค ก เช็กได้ที่นี่

ประกาศผลสอบ ผอ. และ รองผอ. 2566 ภาค ก เช็กได้ที่นี่ ผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา 2566 ภาค ก รองผอ. และ ผอ.โรงเรียน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก มีสิทธิสอบ ภาค ข และ ค รองผอ....

ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2565) เช็คที่นี่

ประกาศผลสอบ nt ป.3 2566 (ปีการศึกษา 2565) ซึ่งเป็นการเข้ารับการทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และได้ทำการทดสอบสอบวันที่ 15 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขจะประกาศผลสอบวันที่ 2 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป การสอบ NT คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT: National Test) จัดโดย...

ประกาศผลสอบ A-Level วัดความรู้เชิงวิชาการ 2566

ประกาศผลสอบ A-Level วัดความรู้เชิงวิชาการ 2566 โดยมีจำนวนผู้สมัครสอบวิชา A-Level ทั้งหมด 181,722 คน จากผู้ลงทะเบียนในระบบ mytcas ทั้งหมด 284,662 คน แยกจำนวนผู้สมัครตามรายวิชาต่างๆ ได้ดังนี้ 61-คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) 139,747 คน62-คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) 96,253 คน63-วิทยาศาสตร์ประยุกต์...

ประกาศผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566

ประกาศผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศผลสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2566...

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่ สทศ. ได้ทำการจัดสอบโอเน็ต O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 ตาม ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 และทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้นโยบาย ยกเลิกการใช้ผล O-NET ในการตัดสินผลการเรียน...

ประกาศผลสอบ TEDET 2565 การรับรางวัลระดับประเทศ

ประกาศผลสอบ TEDET 2565 การรับรางวัลระดับประเทศ การรับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และรางวัลระดับจังหวัดโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 ประกาศผลสอบ TEDET ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง) และนักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัด สามารถกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันรับรางวัลได้ ที่นี่ ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565ทางโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จะจัดส่งเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรไปยังโรงเรียนต้นสังกัดภายในเดือนมกราคม 2566ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ...

ประกาศผลสอบเสริมปัญญา 2565 บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

ประกาศผลสอบเสริมปัญญา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย/สามัญ สังคมศึกษา/สามัญ เทอม1/2565 เช็คผลสอบสำหรับการสอบที่โรงเรียน/สนามกลาง คลิก https://sermpanya.com/examresult/2565/personal_exam_result เช็คผลสอบสำหรับผู้ที่สอบ online แบบบุคคล คลิก https://sermpanya.com/sponline/ เช็คผลสอบสำหรับผู้ที่สอบ online แบบโรงเรียน คลิก https://sermpanya.com/sponline/student/login ค้นหาผลสอบเสริมปัญญารายบุคคล เฉพาะนักเรียนที่สอบในสนามสอบปกติเท่านั้น สอบ Online สมัครส่วนบุคคลดูผลสอบ คลิกที่นี่ สอบ Online สมัครผ่านโรงเรียนดูผลสอบ คลิกที่นี่ วิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 26 (2565) วิชาภาษาไทย...

สํานักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบ 38 ค.(2) ภาค ก. 2565

สํานักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565 สํานักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลสอบ 38...

ประกาศผลสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศผลสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประกาศ ผลสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 ประกาศผลสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คลิกดูผลสอบที่นี่ อ้างอิงhttp://ops.jobthaigov.com/

ประกาศผลสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2565

ประกาศผลสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2565 ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงก์ ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สอบคัดเลือกได้ และคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงก์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้สอบคัดเลือกได้...

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร 65 นักเรียนเตรียมทหารกองทัพบก

ประกาศผลสอบเตรียมทหาร 65 การสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2565 การสมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2565 ประกาศผลสอบรอบสอง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก(แบบทั่วไป) https://crma.rta.mi.th/index.asp หลังจากตรวจสอบรายชื่อการประกาศผลสอบรอบสุท้ายแล้ว ผู้ที่ผ่านการสอบรอบสุดท้าย ทั้งตัวจริง และบุคคลสำรอง ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ การรายงานตัว Online คลิ๊กที่นี่ https://crma.rta.mi.th/Mreporting/index.asp อ้างอิงhttps://crma.rta.mi.th/Anounce2.asphttps://www.facebook.com/AdmissionCRMA

เช็คที่นี่ ประกาศผลสอบ gat pat 65

ด่วน ผลสอบคะแนน #GATPAT และ #วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 ประกาศแล้ววว !! ดูคะแนนได้ที่ : http://student.mytcas.com 1. "Dek65" เช็กปฏิทินประกาศผลสอบ GAT/PAT 18 เม.ย. 65 : ประกาศผลสอบ GAT/PAT20 เม.ย. 65 : ประกาศผลสอบ วิชาสามัญ21-28 เม.ย....

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64 อย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ). ได้ "ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64" อย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยสามารถเช็คประกาศผลได้ที่เวบไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dlaapplicant2564.com ทั้งนี้ สามารถค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเวบไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dlaapplicant2564.com2. ที่เมนูบาร์ด้านซ้าย เลือก ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน3. กรอกข้อมูล พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่านเลขประจำตัวสอบ (10 หลัก)กรอกตัวอักษรที่ท่านเห็น 4. กด ค้นหาที่นี่ http://www.dlaapplicant2564.com/DLARegisterWeb คลิกเข้าสู่ระบบ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา สอศ 2564 ครูผู้ช่วยอาชีวะ

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา สอศ 2564 สอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวะ2564 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย สังกัด อาชีวะ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดและกำหนดวันรายงานตัว ดังต่อไปนี้ ครูอาชีวะศึกษา สอนความรู้และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ เช่น งานซ่อมบำรุง งานบัญชีและธุรการ วางแผนการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม...

ประกาศผลสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565

คุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบรับตั๋วครูครั้งที่ 1/2565 ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 4 วิชา ผู้เข้าสอบดูผล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. ส่วนการดูผลคะแนนฯของปี 2564 - 2565 ต้องใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ Self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันนี้ ( 31 มี.ค.) รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)...

รวมลิงก์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ค 2564 ทั่วประเทศ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว5592 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค...

ประกาศผลสอบครูอาชีวะ 2565 ใหม่ล่าสุด

รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค คในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวะ 2565 ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา 2564 ผลสอบครูอาชีวะ 2565 รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภาค คในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1. ประกาศ...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...