แท็ก: สอบ ก.พ.

สอบ ก.พ.ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร

คุณสมบัติและอายุของผู้เข้าสอบ ก.พ. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ไม่กำหนดอายุสูงสุด) มีสัญชาติไทย ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม (ตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551) สอบ ก.พ. ใช้วุฒิอะไรในการสมัคร การสอบ ก.พ. จะแบ่งระดับวุฒิการศึกษาออกเป็น 4 ระดับ ระดับ 1 คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ...

ตารางการสอบ ก.พ. วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2565

ตารางการสอบ ก.พ. วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2565เวลา 09.00 น. - 12.00 น. - สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป- วิชาความสามารถในการวิเคราะห์- วิชาภาษาอังกฤษ- วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ดาวน์โหลดเอกสารตารางการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ขั้นตอนการค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 1....

ห้ามลืม 4 ข้อนี้ ในการสอบ ก.พ. ภาค ก แบบ Paper and Pencil...

ข้อปฏิบัติ 4 ข้อ สำคัญ ในการสอบ ก.พ. ภาค ก แบบ Paper and Pencil ประจำปี 2565 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 พร้อมแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 20 พฤศจิกายน...

แนะนำวิธีอัพโหลดรูป สอบ ก.พ.65

วิธี! อัพโหลดรูป สอบ ก.พ.65 วิธีการอัพโหลดรูป สอบ ก.พ.65 (paper&pencil) ทำได้ตามขั้นตอนได้ถูกต้อง โดยสำนักงาน ก.พ. จะปิดระบบอัปโหลดรูป ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 16 พฤศจิกายน 2565  เช็กไทม์ไลน์สอบ ก.พ. (paper&pencil) กันอีกรอบ! ชำระเงินค่าสมัครสอบ (ภายในเวลา 22.00 น.) วันที่...

เช็คสถานที่สอบ ก.พ. วันที่ 29 พ.ค.65 ได้ที่นี่

สำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ** โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ของแต่ละศูนย์สอบ ดังนี้ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03....

สอบ ก.พ. e-Exam คืออะไร?

การสอบ ก.พ. e-Exam จะสอบเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการสอบ ก.พ. ได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบจากเดิมสอบปีละ 1 ครั้ง (วันเดียวทั้งประเทศ) เป็นการสอบที่มี 2 รูปแบบคือ e-Exam และ Paper & pencil โดยผู้เข้าสอบสามารถเลือกได้เพียงรูปแบบเดียวสำหรับการสอบในปีนั้นๆ การสอบในรูปแบบ Paper & Pencil นั้นก็คือการสอบรูปแบบเดิมแค่เปลี่ยนมาใช้ชื่อการสอบ ก.พ. แบบ Paper & Pencil...

สอบ ก.พ. 65 ตรวจโควิดที่ไหน สถานที่แนะนำในการตรวจโควิด-19

สอบ ก.พ. 65 ตรวจโควิดที่ไหน สถานที่แนะนำในการตรวจโควิด-19 ผู้สมัครสอบ ก.พ. 65 สามารถค้นหาสถานที่ตรวจโควิด-19 รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สถานที่แนะนำในการตรวจโควิด-19 ผู้สมัครสอบ ก.พ. 65 สามารถค้นหาสถานที่ตรวจโควิด-19 รายชื่อห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายชื่อหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ หมอพร้อม Station คลิกที่นี่เพื่ออ่าน อ้างอิงhttps://ocsc10.thaijobjob.com

อัพเดทการแต่งกายไปสอบ ก.พ. 2565 ตามระเบียบการสอบ ก.พ.

ก.พ.64 ออกระเบียบ การสอบ แจ้งประกาศบนเว็บไซต์ https://ocsc10.thaijobjob.com/ ชัดเจนแล้วกับ  วันสอบ ก.พ64 ภาค ก พร้อมเวลา และสถานที่สอบเพราะ สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2564 ระบุว่า แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ผู้หญิงสวมเสื้อ และกระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้นผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ต นำเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นห้าม!! สวมกางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ หรือรองเท้าไม่มีสายรัดส้น เข้าห้องสอบ ‘ตามที่สำนักงาน...

เตรียมตัวให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบ ก.พ. ภาค ก 64

เตรียมตัวสอบ ก.พ. ให้พร้อม 4 สิ่งควรรู้ ก่อนสอบภาค ก 64 (สอบ ปี 2565) อย่าลืม!! สำหรับผู้ที่จะสอบในวันที่ 8 พ.ค. 65 นี้ สามารถอัปโหลดรูปถ่ายได้ถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้น!!! (วันที่ 4 พ.ค. 65 เป็นวันสุดท้าย) หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้  ทั้งนี้...

เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2565

สำนักงาน ก.พ. เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก ประจำปี 2565 โดยกำหนดเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ e - Exam ในเดือนพฤษภาคม 2565 และเปิดรับสมัครสอบ ก.พ. แบบ Paper&Pencil ในเดือนมิถุนายน 2565 ในปี 2565 สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ก.พ. ได้กรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการสมัครสอบจริง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสอบไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมากในวันสมัครสอบจริง โดยผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ...

สอบ ก.พ. คือ อะไร

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นั่นเอง สำหรับผู้สนใจที่จะเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนด การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ และต้องสามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแล้วจึงจะต้องทำข้อสอบให้ผ่านก่อน โดยต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนด สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ดังนี้… 1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)3....
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...