แท็ก: สอบ

การแต่งกายสอบกระทรวงศึกษาธิการ 2565

การแต่งกายสอบกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 อ้างอิงจากประกาศhttp://www.bga.moe.go.th/2018/18280/ ๗.๒ ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้(๑) การแต่งกาย สวมเสื้อยืดคอกลมหรือคอวีสีขาว หรือสีดำ แขนสั้น ไม่มีลวดลายไม่มีปกและกระเป้า ไม่มีกระดุม โบว์ และ/หรือเครื่องประดับตกแต่งบนเสื้อ ไม่มีเย็บระบายเป็นชั้น ๆ และสวมกางเกงวอร์มขายาวสีสุภาพ...

ประกาศผลสอบ สพฐ. 2565 สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

ประกาศ สพฐ. เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร อ้างอิงhttps://obec.thaijobjob.com/

สอบ ก.พ. คือ อะไร

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นั่นเอง สำหรับผู้สนใจที่จะเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนด การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ และต้องสามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นแล้วจึงจะต้องทำข้อสอบให้ผ่านก่อน โดยต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนด สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ดังนี้… 1. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)2. ระดับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)3....

คุณสมบัติ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

คุณสมบัติ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาบตำแหน่งใหม่ ตาม ว 3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ .๔๐๐๔/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย2564

หลักสูตรสอบบรรจุ ครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป ปี 2564 เกณฑ์ใหม่ มีตราครุฑ ประทับรับรอง สำหรับใครที่ต้องการสอบบรรจุครูผู้ช่ว เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย2564 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.6/ว14 เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดดังนี้ https://otepc.go.th/th/

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2564

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กระบี่คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กรุงเทพมหานครคลิกที่นี่เพื่ออ่าน กาญจนบุรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน กาฬสินธุ์คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ขอนแก่นคลิกที่นี่เพื่ออ่าน จันทบุรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ฉะเชิงเทราคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ชลบุรีคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ชัยนาทคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ชัยภูมิคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ชุมพรคลิกที่นี่เพื่ออ่าน เชียงใหม่คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เชียงรายคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ภูเก็ตคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตรังคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตราดคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตากคลิกที่นี่เพื่ออ่าน นครนายกคลิกที่นี่เพื่ออ่าน นครปฐมคลิกที่นี่เพื่ออ่าน นครพนมคลิกที่นี่เพื่ออ่าน...

หนังสือสอบครูผู้ช่วย2564 กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งชะลอการดำเนินการ...

ซักซ้อมความเข้าใจ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 ๑๒๐๖.๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ทราบและถือปฏิบัติ...

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบท้องถิ่น ปี 2564 และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน คลิกที่ปุ่ม "สมัครสอบแข่งขัน อปท." เพื่อสมัครสอบอ่านรายละเอียด คู่มือแนะนำการสมัครสอบ และ ขั้นตอนการกรอกใบสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน รวมถึง ข้อควรระวัง ให้ครบถ้วน จากนั้นคลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”ดำเนินการเลือกภาค/เขต ที่เปิดรับสมัคร โดยสามารถดำเนินการได้โดยการคลิก ข้อความ “คลิกที่นี่เพื่อสมัคร” ในบรรทัดของภาค/เขต ที่เปิดรับสมัครเลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยทำการเลือกประเภทก่อน จากนั้นจึงเลือกตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร โดยการคลิก ข้อความ “คลิกที่นี่เพื่อสมัคร” ในบรรทัดของตำแหน่งที่ต้องการสมัครกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนด้วย...

ศธ.ประกาศนโยบายการสอบ V-NET ให้เป็นการสอบโดยสมัครใจ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) โดยให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในการทดสอบ V-NET ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 และให้การดำเนินการทดสอบ V-NET ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ....
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...