แท็ก: DMC

ดาวน์โหลดข้อมูล DMC 2566 รอบที่ 1 (10 มิถุนายน 2566)

แจ้งไปยังโรงเรียนที่จะดาวน์โหลดข้อมูล DMC 2566 ขณะนี้ สพฐ. ได้ประมวลผลข้อมูลรอบที่ 1 (10 มิถุนายน 2566) เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลได้จากลิงก์นี้ https://portal.bopp-obec.info/obec66 สพฐ.ออกประกาศ ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC 2566 และ B-OBEC) ปีการศึกษา 2566 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data Management Center :DMC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคล...

มาแล้ว B-OBEC และ DMC ปีการศึกษา 2566 เข้าใช้งานที่นี่

มาแล้ว B-OBEC และ DMC ปีการศึกษา 2566 เข้าใช้งานที่นี่ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) (ปีการศึกษา 2566)เว็บไซต์ https://portal.bopp-obec.info/obec66/  หรือ https://www.bopp-obec.info/home/หรือ https://www.edudev.in.th/web/ระบบกำหนดรหัสประจำตัวผู้เรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษา สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-CODE )เว็บไซต์ http://www.gcode.moe.go.th/ระบบข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เว็บไซต์ https://bobec.bopp-obec.info/รวมเอกสารประกอบการอบรม DMC B-OBEC G-CODE > ดาาวน์โหลด <

คู่มือ DMC 2566 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

คู่มือ DMC 2566 : แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ปีการศึกษา 2566 คู่มือ DMC 2566 โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (Data Management Center : DMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว...

เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566

เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66) สพฐ.ออกประกาศ ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC 2566 และ B-OBEC) ปีการศึกษา 2566 เช็คปฏิทิน เข้าระบบ dmc66...

มาแล้ว! ลิงก์เข้าระบบ DMC 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

ลิงก์เข้าระบบ DMC 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล ประกาศ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 1) บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไข ในระบบ Data Management Center 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 25662) ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ําซ้อนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 16 พฤษภาคม...

 ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC 2566

ลิ้งก์เข้าสู่ระบบกรอกข้อมูล DMC 2566 การกรอกข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียน dmc 2566 สามารถกรอกได้เมื่อปีการศึกษา 2566 ซึ่งเมื่อกรอกในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน 1 ปีการศึกษาจะมีการจัดเก็บข้อมูล DMC 2566...

ลิงก์เข้าระบบ DMC 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล

ลิงก์เข้าระบบ DMC 2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center) การกรอกข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ข้อมูลผู้เรียน DMC 2566 สามารถกรอกได้เมื่อปีการศึกษา 2566 ซึ่งเมื่อกรอกในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) หรือ DMC คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายคนที่มีตัวตนในโรงเรียนจริง เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) DMC...

ปฏิทินจัดทำข้อมูล DMC2565 คลิกที่นี่

การย้ายเข้า/ย้ายออก ข้อมูลรายคนในขณะนี้ต้องเป็น นร.ที่มีตัวตน ศึกษาอยู่ในโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้นนักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.1 เพื่อนำเข้าข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในระบบ DMC อยู่แล้วเข้ามาในโรงเรียน (เด็กเก่าในระบบ dmc จากโรงเรียนอื่น,เลข G ที่มีข้อมูลในระบบ DMC สามารถกรอกในเมนูนี้ได้เลย)นักเรียนเข้าใหม่ เมนู 2.7.3...

ลิงก์เข้าระบบ DMC 2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center)

ลิงก์เข้าระบบ DMC 2565 ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (Data Management Center)https://portal.bopp-obec.info/obec65/auth/login ประกาศ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เปิดเมนูให้ทำข้อมูลปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)แนวทางการทำข้อมูล เข้าเมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2565...

เข้าระบบ DMC ปีการศึกษา 2565

แนวทางการทำข้อมูล เข้าเมนู 2.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อแก้ไขจำนวนห้องเรียนและชั้นเรียนที่เปิดสอนในรอบเทอม 1 ปีการศึกษา 2565 รวมถึงตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในหัวข้ออื่นและแก้ไขให้ถูกต้องเข้าเมนู 2.8 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ เพื่อตรวจสอบจำนวนนักเรียน และข้อมูลตั้งต้นในรอบ 1/2565 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนคงค้างปีการศึกษาเดิม ดังนี้ เข้าเมนู 2.4 รายชื่อนักเรียนที่ทำรอดำเนินการในปีการศึกษาที่แล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีนักเรียนคนไหนที่มาเรียนในปี 2565 ให้ดำเนินการดังนี้ข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู 2.4 นักเรียนที่มาขอลาออกไปแล้วแต่ยังค้างอยู่ปีเก่า ให้ทำข้อมูลในเมนู 2.6.1 เพื่อนำนักเรียนออกจากรายชื่อข้อมูลต่อเนื่องจากเมนู...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

แบบทดสอบธรรมศึกษา ทุกชั้นทุกวิชาออนไลน์

เว็บไซต์สำหรับทำแบบฝึกหัด ธรรมศึกษาออนไลน์ ทุกระดับชั้น (วิชา ธรรม - พุทธ - วินัย) โดยสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ทดสอบวัดภูมิความรู้ได้ที่ quiz.dhammastudy.org (ใช้ได้ทั้ง Smartphone PC Laptop) เว็บไซต์สำหรับทำแบบฝึกหัด ธรรมศึกษาออนไลน์ ที่นี่

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

เข้าระบบ SGS ผลการเรียน 2566

เข้าระบบ SGS ผลการเรียนสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง 2566 โปรแกรม SGS (Secondary Grading System) เป็นระบบการประเมินผลการเรียนรูปแบบใหม่ ของ โรงเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาทั่วประเทศของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลและประเมินผลการเรียนที่อยู่ในระบบเปิด โดยการ ประเมินผลผ่าน อินเตอร์เน็ต ทำให้ ระบบการประเมินผลมีความรวดเร็ว สะดวกรวดเร็ว เข้าระบบ SGS ที่นี่