สรุปภาษาไทยสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและโรงเรียนรัฐบาล

5100
0

สรุปภาษาไทยสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและโรงเรียนรัฐบาล

สรุปหลักภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและโรงเรียนรัฐบาล

 สรุปหลักภาษาไทยเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดังและโรงเรียนรัฐบาล” เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนสามารถฝึกฝนและทบทวนเนื้อหาที่สำคัญและควรทราบ ทุกบทจะมีเนื้อหาบทเรียนที่สรุปเป็นใจความสำคัญ เพื่อให้สามารถอ่านทบทวนและทำความเข้าใจได้ง่าย และมีแบบฝึกหัดท้ายบทพร้อมเฉลยสำหรับให้นักเรียนฝึกฝนเตรียมสอบ พร้อมแบบทดสอบเพิ่มเติมและแบบทดสอบ O-NET พร้อมเฉลยให้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา https://thethai.wordpress.com/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่