ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7830
0
ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย

ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งรับรองโดยแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ฉบับจริง 1 ฉบับ เพราะฉะนั้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ อ่านประกาศแต่ละจังหวัดดี ๆ นะครับ สมัครจังหวัดไหน ให้ยึดจังหวัดนั้น

“ตัวอย่างใบรับรองแพทย์”
ต้องเป็นไปตามประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร โดยเฉพาะ ๔.๑๑ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ซึ่งระบุว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเฉพาะระบุ ๕ โรค ดังนี้  
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ 
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง

ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้เข้าระบบ เช็คคุณวุฒิ ที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่นี่
บทความถัดไปสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ปี 66 สาขาวิชาที่สมัครได้โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่