ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย

ใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชน ซึ่งรับรองโดยแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และระบุว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 ฉบับจริง 1 ฉบับ เพราะฉะนั้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบ อ่านประกาศแต่ละจังหวัดดี ๆ นะครับ สมัครจังหวัดไหน ให้ยึดจังหวัดนั้น

“ตัวอย่างใบรับรองแพทย์”
ต้องเป็นไปตามประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร โดยเฉพาะ ๔.๑๑ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร ฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ ซึ่งระบุว่าไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเฉพาะระบุ ๕ โรค ดังนี้  
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๒) วัณโรคในระยะติดต่อ 
(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
(๔) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง

ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ใบรับรองแพทย์สอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button