กำหนดการ และตารางสอบ TGAT/TPAT ของ dek66

1534
0

ตารางสอบ TGAT/TPAT

วันเวลารหัสวิชาวิชา
วันเสาร์
10 ธันวาคม 2565
9.00 – 12.00 น.90TGAT ความถนัดทั่วไป
13.00 – 16.00 น.30TPAT 3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
วันอาทิตย์
11 ธันวาคม 2565
09.00 – 12.00 น.50TPAT 5 ความถนัดครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
13.00 – 16.00 น.20TPAT 2 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
วันจันทร์
12 ธันวาคม 2565
09.00 – 12.00 น.40TPAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วันเสาร์
17 ธันวาคม 2565
08.30 – 12.30 น.10TPAT 1 กสพท

กำหนดการ และตารางสอบ TGAT/TPAT เป็นน้องๆ อีกหนึ่งรุ่นที่ต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องระบบรับเข้ามหาวิทยาลัย โดยในระบบ TCAS66

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

  • ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบ
  • เน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตร
  • เปลี่ยนจากการสอบ GAT/PAT/วิชาสามัญ เป็น TGAT/TPAT/A-Level แทน
  • มีให้เลือกสอบผ่านคอมพิวเตอร์ หรือกระดาษ อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • คะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา

อ้างอิง
https://schoolhug.com/news/78/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่