แท็ก: ท้องถิ่น

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น

แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น แบบทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ท้องถิ่น แนวข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่นเล่มที่ 1 แนวข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่นเล่มที่ 2 แนวข้อสอบภาค ก. ท้องถิ่นเล่มที่ 3

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64 สอบปี 2565 ภาค ค.

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64 สอบปี 2565 ภาค ค. การ "สอบท้องถิ่น 2564" คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)...

สมัครสอบท้องถิ่น 2565

สอบท้องถิ่น 2565 ประกาศผลสอบท้องถิ่น ตรวจสอบผลคะแนนสอบ เช็คเลย (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน) ประกาศผลสอบท้องถิ่น ดูผลสอบคะแนนท้องถิ่น ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านท้องถิ่น ดูผลคะแนนสอบท้องถิ่น สอบท้องถิ่น 2565 ประกาศผลสอบท้องถิ่น ตรวจสอบผลคะแนนสอบ เช็คเลย ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ก ภาค ข และสถานที่สอบ https://www.dlaapplicant2565.com

เช็คผลสอบท้องถิ่น 64 ล่าสุด

วิธีดูผลคะแนนสอบภายหลังจากที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dlaapplicant2564.com "ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64" สำหรับผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ เช็คที่นี่ http://www.dlaapplicant2564.com/DLARegisterWeb

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64 ภาค ค. (สอบปี 2565)

"ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64" ภาค ค. (สอบปี 2565) ตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dlaapplicant2564.com การ "สอบท้องถิ่น 2564" คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง...

สรุปรวมที่นี่! สอบท้องถิ่น 64 วันไหน

สนามสอบท้องถิ่นที่ไหนบ้าง? รายละเอียดสอบภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมมาให้ทุกภาค นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงนามประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (สอบท้องถิ่น 64) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค...

ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64 อย่างเป็นทางการ

คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ). ได้ "ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64" อย่างเป็นทางการในวันนี้ โดยสามารถเช็คประกาศผลได้ที่เวบไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dlaapplicant2564.com ทั้งนี้ สามารถค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเวบไซต์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dlaapplicant2564.com2. ที่เมนูบาร์ด้านซ้าย เลือก ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน3. กรอกข้อมูล พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่านเลขประจำตัวสอบ (10 หลัก)กรอกตัวอักษรที่ท่านเห็น 4. กด ค้นหาที่นี่ http://www.dlaapplicant2564.com/DLARegisterWeb คลิกเข้าสู่ระบบ
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...