แท็ก: ว9

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 จะทำอย่างไร?

ข้าราชการครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 จะทำอย่างไร? คุณสมบัติ​ 4​ ปี​ ใช้​ PA​ 3​ รอบ คุณสมบัติ​ 3​ ปี​ ใช้​ PA​ 2​ รอบ เมื่อคุณสมบัติครบเป็นไปตามหลักเกณฑ์​ ว9​ คศ.2​ คศ.3​ ​ ยื่น​ด้านที่​ 1​ ด้านที่​ 2​ เข้าสู่ระบบ​...

แจกไฟล์งานทำ ว9 PA ครบที่สุด ตาม ว9/2564

ผู้ขอรับการประเมิน ทำ PA 1 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2564 เท่านั้น ทำเอกสาร ตามมาตรฐานตำแหน่ง 15 ตัวชี้วัด ดูภาระงานของตนเอง ตามคำสั่ง รร  + ตารางสอน / 800 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ทำ แผน + คลิปการสอน 1 ชั่วโมง +...

รวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว9/2564 (PA) ทุกอย่าง

เอกสารที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ว9/2564 PA รวบรวมโดย ครูสดใส ใจตรง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ คุณครูสามารถเจ้าไปศึกษาแนวทาง และโหลดมาใช้ในดารประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว9/2564 ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

ประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ พาคุณครูกลับสู้ห้องเรียน วPA

ประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ พาคุณครูกลับสู้ห้องเรียน วPA ปัญหาระบบการประเมินแบบเดิม ใช้วิธีประเมินย้อนหลัง เพิ่มภาระในการสะสมผลงานเกิดการล่าเกียรติบัตร การทำแฟ้มผลงานจำนวนมากดึงครูออกจากห้องเรียนเกิดค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องประเมินการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา ว PA ปรับระบบการประเมินใหม่ ลด การใช้เอกสารระยะเวลาการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเลิกล่าเกียรติบัตรทำแฟ้มเอกสารกองโตนับชั่วโมงอบรม / PLCวัดคะแนนจาก O-netเริ่มปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอนเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร วิถีปฏิบัติที่คุ้นชินเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของครู ผอ.โรงเรียนใช้กระบวนการ PLC พัฒนาผู้สอนและผู้เรียนอย่างแท้จริง PA : Performance Agreement (ข้อตกลงในการพัฒนางาน) เขียน...

รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์ วPA ว9 /2564

รูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯตามคู่มือ ว9 ก.ค.ศ. กําหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการประเมินคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ไว้ดังนี้ 1. ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนกําหนดให้มีรูปแบบการจัดทําและคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้1.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ข้าราชการครูได้จัดทําขึ้นหลังจากที่ได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึ่งแล้ว โดยข้าราชการครูสามารถเลือกได้ว่าจะนําไฟล์วีดิทัศน์คาบการสอน ในห้องเรียนใด คาบใด มานําเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ ตามระดับการปฏิบัติ ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นําเสนอต้องสามารถสะท้อน สมรรถนะของข้าราชการครู ในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในวิชาชีพครู ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามประเด็น ที่ท้าทายในการจัดการเรียนรู้...

คู่มือวิทยฐานะ PA ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564

คู่มือวิทยฐานะPA คู่มือวิทยฐานะ PA ประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ว22/2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วPA ว9 หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ว22-2564) การกำหนดตัวชี้วัดรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์รายเล่ม คู่มือวิทยฐานะPA ว22/2564 (หนังสือนำ ก.ค.ศ.)คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 (ครู)คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 (ผู้บริหารสถานศึกษา)คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/2564 (ศึกษานิเทศก์)คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (ผู้บริหารการศึกษา...

(ฉบับร่าง)คัมภีร์ ว.PA ขั้นตอนดำเนินการ ว.9 (PA) โดย ศน.วี กับทฤษฎีสอน แท้แท้

(ฉบับร่าง)คัมภีร์ ว.PA ขั้นตอนดำเนินการ ว.9 (PA) โดย ศน.วี กับทฤษฎีสอน แท้แท้ ให้เราเริ่มต้นความเชือก่อนว่า เรามีฐานการคิดมาจากหลักเกณฑ์ วิธีการตาม ว.9 ไม่ได้คิดนั่งเทียนเอาเอง และอยู่บนพื้นฐานข้อตกลงของ ว.9 หรือ PA ว่า ครูทุกท่านต้องทำหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ไม่ประสงค์จะขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นก็ตาม เพราะมันพ่วงมาด้วย การเลื่อนเงินเดือน และการคงวิทยฐานะ นั่นเอง การทำ...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...