แท็ก: สอบท้องถิ่น 2566

กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 สอบท้องถิ่น 66 สมัครวันไหน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการเลือกเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2566 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในเดือนตุลาคม และจัดสอบในเดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบแข่งขันประมาณ 300,000 คนทั่วประเทศ ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการเลือกเป็นผู้สอบแข่งขันและจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2566 ข่าวรายงานว่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบในเดือนตุลาคม และจัดสอบในเดือนธันวาคม โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครสอบประมาณ 300,000 คนทั่วประเทศ หลังจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับการเลือกเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2566 ภายหลังจากนั้น ในเดือนตุลาคมจะเริ่มรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดวันเวลาสถานที่จัดสอบในเดือนธันวาคม หลังจากนั้น...

ประกาศ กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 อย่างเป็นทางการ

ประกาศหลักเกณฑ์​และเงื่อนไข​การสอบท้องถิ่น 2566 อย่างเป็นทางการ สรุปการประชุม ก กลาง เมื่อวันนี้ 29 มิ.ย.2566 ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้กำหนดการรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566  สมัครสอบเดือน ก.ค.- ส ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เดือน ส.ค.2566 สอบภาค ก. ข. เดือน ก.ย. 2566 สอบสัมภาษณ์ปลายเดือน ต.ค....

เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 รวม 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา

เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ประจำปี 2566 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา  สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง การสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มีหนังสือสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดรายงานตําแหน่งว่างที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์ให้ (กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งที่ว่าง และจังหวัดได้...

อ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2566 สอบ อบจ. เทศบาล. อบต. พนักงานท้องถิ่น

อ่านหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น 2566 สอบ อบจ. เทศบาล. อบต. พนักงานท้องถิ่น หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว...
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...