แท็ก: Paper

30 ม.ค. 66 รับสมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566

เตรียมตัวกันให้พร้อม 30 ม.ค. 66 รับสมัครสอบภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2566 (Paper & Pencil และ e-Exam) ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 (Paper & Pencil) และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง...

ก.พ. แจ้งสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) 2565

ในครั้งนี้ผู้สมัครสอบสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ศูนย์สอบ เท่านั้นเมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้และต้องชําระเงินภายในวัน เวลา ที่กําหนดในแบบฟอร์มชําระเงินหากเกินเวลาที่กําหนดระบบจะยกเลิกการจองศูนย์สอบโดยอัตโนมัต ก.พ. แจ้งสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 ผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565ที่ไม่ได้ชำระเงินภายในวัน เวลาที่กำหนดหากประสงค์จะสมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลสมัครสอบและชำระเงินใหม่ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 11 ก.ค. 65 อ้างอิงhttps://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/home
1,249แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

สถานที่สอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะจัดสอบข้อเขียน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้ สถานที่สอบข้อเขียน ครู กทม.2566 สถานที่สอบ...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...