แท็ก: TCAS65

ความแตกต่างระหว่าง TCAS65 กับ TCAS66

เก็บข้อมูลมาฝากนักเรียนเพื่อเตรีมเป็นนักศึกษา มาดูกันว่า ความแตกต่างระหว่าง TCAS65 กับ TCAS66 เป็นยังไงสามารถดูได้จากภาพด้านล่าง ขอขอบพระคุณ เรียนไปทำไม by ครูพี่โต้ง ครับ เครดิตที่มา เรียนไปทำไม by ครูพี่โต้ง

ประกาศผลการประมวลผลครั้งที่ 2 TCAS65 รอบ Admission

ประกาศผลการประมวลผลครั้งที่ 2 TCAS65 รอบ Admission วันที่ 24 พ.ค.65 ทปอ.เผยจะประกาศผลการประมวลผลครั้งที่ 2 #TCAS65 รอบ Admission วันที่ 24 พ.ค.65 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป #dek65 เช็คผลที่นี่ https://www.mytcas.com/

ยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission 2565 ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission ได้จากที่นี่คลิก(pointing right) https://bit.ly/3yIIFDN เอกสารประกอบการสาธิตวิธีการยืนยันสิทธิ์ TCAS65 รอบ 3 Admission ดาวน์โหลดคู่มือ

dek65 ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค TCAS65

TCAS65: ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค - สามารถขอแก้ไขได้ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. โดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสมัครรอบ 3 (รับสมัครวันที่ 2 – 12 พฤษภาคม 2565) - ถ้ายังไม่มีผลการเรียน 6 ภาค จะไม่สามารถสมัครสาขาวิชาที่กำหนดเกณฑ์ GPAX...

TCAS65: การเทียบคะแนนสอบ TU-GET ระหว่าง PBT และ CBT

TCAS65: การเทียบคะแนนสอบ TU-GET ระหว่าง PBT และ CBT ประกาศ #13 ณ -วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 TCAS65: การเทียบคะแนนสอบ TU-GET ระหว่าง PBT และ CBT การประมวลผลคัดเลือกรอบ 3 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในสาขาวิชาที่ใช้คะแนน TU-GET เป็นองค์ประกอบการคัดเลือก...

สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66

วันนี้การศึกษาไทย มีข่าว สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 มาฝากน้องๆทุกคนครับ สรุปการเปลี่ยนแปลง TCAS66 ลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาสอบเน้นการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาจะออกไม่เกินหลักสูตรGAT/PAT/วิชาสามัญ ไม่มีการสอบแล้ว แต่ปรับเปลี่ยนข้อสอบเป็น TGAT/TPAT/A-Level แทนคะแนนเต็ม 100 คะแนน เท่ากันทุกวิชา ดังนั้น น้องๆ Dek66 ทุกคน จะต้องอ่านหนังสือและทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เพราะถ้าเราไม่รู้และไม่เข้าใจเนื้อหาการเรียนอย่างแท้จริง น้องๆจะไม่สามารถทำข้อสอบแบบประยุกต์ได้ TCAS65 มีทั้งหมด 4 รอบ รอบที่ 1 Portfolio  : รอบแฟ้มสะสมผลงาน สำหรับน้องๆ DEK65...

ตรวจสอบผลการเรียน TCAS65 6 ภาค

TCAS65 ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค TCAS65: ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค - ระบบเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน GPAX 6 ภาค ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสมัครรอบ...

การเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม) จาก TCAS65

ประกาศ TCAS65เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม) ประกาศ TCAS65เรื่องการเฉลยข้อสอบวิชา PAT3 (เพิ่มเติม) ตามที่ได้มีการเสนอแนะทักท้วง ข้อสอบวิชา PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ข้อที่ 60 เรื่อง SET คณะกรรมการพัฒนาข้อสอบได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดพลาดในการ พิสูจน์แก้และปรับข้อสอบ ทำให้ข้อสอบข้อดังกล่าวมีความผิดพลาดไม่สามารถหาคำตอบได้ จึงมีมติให้ยกคะแนนสอบข้อดังกล่าวนี้ ให้กับผู้สอบทุกคนทั้ง ผู้ที่สอบแบบทดสอบชุดที่ 1 และ 2 ประกาศ...

อัพเดทปฏิทินตารางสอบ กสพท. 65

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประกาศภาพรวมเกี่ยวกับการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการแล้ว รวมไปถึงยังได้แจ้งข่าวการเข้าร่วมคัดเลือกใน TCAS65 รอบ 3 เกณฑ์คัดเลือกรูปแบบ Admission พร้อมทั้งประกาศเกณฑ์และกฏในการคัดเลือกในปีนี้ จะมีประเด็นไหนที่ #DEK65 #เด็กซิ่ว ควรทราบกันบ้าง … ติดตามได้ที่นี่เลยครับ สรุปภาพรวมการคัดเลือก กสพท 65 กสพท 65 เข้าร่วม TCAS65...
1,211แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564

ตัวอย่างการบันทึกหลังสอนตาม 8 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ ว 9/2564 จากการถอดบทเรียน โดยครูโทนี่ ตะวัน แสงทอง ตัวชี้วัดที่ 1 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน (สำหรับระดับวิทยฐานะชำนาญการ) *** บันทึกหลังสอนให้ตอบโจทย์ระดับวิทยฐานะที่จะขอ ซึ่งจุดเริ่มต้นคือการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระดับวิทยฐานะที่จะขอ ที่มา Kru Tony English - English and...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...