การพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

358
1

การพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

การพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(1)
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(2)
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(3)
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(4)
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญ
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB

ก.ค.ศ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามเกณฑ์ PA ส่งท้ายปี 2564

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้มอบหมายให้ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อน การดำเนินงานเกี่ยวกับเกณฑ์ PA ส่งท้ายปี พ.ศ. 2564 เพื่อรับทราบความบคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับการนำหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือเกณฑ์ PA ไปใช้ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนขนอมพิทยา ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ซึ่งจากผลการลงพื้นที่พบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าว สามารถดำเนินการในเรื่องของเกณฑ์ PA ได้อย่างเข็มแข็งและจริงจังมาก ไม่มีปัญหาในการดำเนินการ ครูสามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และทำคลิปการสอนได้ทุกคน เนื่องจากได้มีการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการจากคู่มือและสื่อต่าง ๆ ที่ ก.ค.ศ. จัดทำและเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและที่สำคัญคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนได้ช่วยกันถ่ายทอดและเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งเสนอแนะวิธีการหรือรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า PLC (Professional Learning Community) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมทำ และร่วมเรียนรู้ของครูและผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิพลของผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์หนึ่ง ของหลักเกณฑ์ PA และนอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้เข้ามามีส่วนในการขับเคลื่อนในการดำเนินงานอย่างจริงจังจนเกิดผล ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีที่จะสามารถเป็นต้นแบบของการเรียนรู้ด้วย 
      สำหรับในปีใหม่ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.ค.ศ. ก็ได้วางแผนที่จะขับเคลื่อนตามนโยบาย 5 คานงัดในการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้เพื่อเกิดประโยชน์กับเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการจัดการศึกษาของชาติที่มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นตามสโลแกนของสำนักงาน ก.ค.ศ. “ร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครู สู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่ากับ ก.ค.ศ.” ต่อไป

ที่มา https://otepc.go.th/th/content_page/item/3652-pa-2564.html

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้วิธียื่นภาษีเงินได้บุคคล ผ่านเวปไซต์กรมสรรพากร
บทความถัดไปแบ่งปันตารางการเก็บงาน วPA ในรูปแบบ google sheet

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่