แท็ก: PA

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมรายงานผล PA 2565

ขอแนะนำตัวอย่าง แนวทางการเตรียมรายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)เพื่อนำไปจัดทำการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โดยแนวทางของ โรงเรียนบางละมุง จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตาม PA หรือความก้าวหน้าของ PA ก่อนในครั้งแรก ในรูปแบบ pdf และจึงเข้ามาประเมินผล PA ในช่วงกันยายน-ตุลาคม 2565 เพื่อลงคะแนนในแบบ PA 2/ส และ PA 3 สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน...

การทำข้อตกลงพัฒนางาน วPA ฉบับคุณครู ร่วมกับ Starfish Labz

คอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน วPA ฉบับคุณครู โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ Starfish Labz คอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน วPA ฉบับคุณครู ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง และข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทาย พร้อมรับเกียรติบัตรหลังจบคอร์สเรียน ลิงก์เข้าคอร์สเรียนฟรี สำหรับครู การทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู...

หน้าปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA แก้ไขด้วย power point

ปกบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) ปีงบประมาณ 2565 ไฟล์ Power Point แก้ไขได้ มีให้คุณครูเลือก 5 สี สามารถดาวน์โหลดได้ โดยไม่ต้องขอสิทธิ์แก้ไขต้นฉบับนะคะ คลิกดาวน์โหลดที่หน้า google ไดร์ฟ หน้าปกแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA แก้ไขด้วย power point ดาวน์โหลดที่นี่

หัวใจสำคัญของ PA อยู่ที่ผลลัพธ์เกิดกับผู้เรียน

"หัวใจสำคัญของ PA อยู่ที่ผลลัพธ์เกิดกับผู้เรียน" รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เน้นย้ำ 'ลด เลิก เริ่ม' เพื่อ Open Up ปรับ เปลี่ยน เปิด ให้ครูไทยเกิดศักยภาพ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน...

ว PA การประเมินวิทยฐานะที่ไม่เน้นเอกสาร

สิ่งที่ ก.ค.ศ.พูดจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ แต่ไม่รู้ว่า วิทยฐานะ และความจริงแล้วจะเป็นอย่างไร ติดตามต่อไปครับ "การประเมินที่ไม่เน้นเอกสาร" อยู่ที่ห้องเรียนประเมิน ว 17 เน้นเอกสารงานวิจัย เยิ่นเย้อหลายขั้นตอน สิ้นเปลืองมาก เช่นเดียวกับ ว21 เน้นสอน PLC เอกสารมากแต่ละวิทยฐานะกว่าจะมีสิทธิ์ขอก็นาน 5 ปี แม้แต่ ว13 ครูก็มุ่งไล่ล่ารางวัล สนใจแต่เด็กเก่ง เป็นเหตุผลสำคัญให้...

รวมไฟล์เอกสาร​ประเมิน​ ว9/2564

ไฟล์เอกสาร ​ประเมิน​ ว17/2552​และว9/25654 ขอขอบคุณไฟล์จาก ครูฉลาด ไชยสุระ มาจากเพจ Wisitpong Boss ไฟล์คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้อตกลงพัฒนงานไฟล์เอกสารตัวอย่างประกาศการนับชั่วโมงไฟล์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูไฟล์แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะฯไฟล์ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA1 )ไฟล์แบบประเมินผลข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA2 )ไฟล์แบบสรุปการประเมิน (PA3)ไฟล์แบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ด้าน 1 และ 2 (PA4 )ไฟล์แบบประเมิน ด้านที่ 3 (PA5 )ไฟล์คู่มือ ว.19/2564 (PDF) ดาวน์โหลดไฟล์ ว9 ที่นี่

สรุปสั้น การอัดคลิปการสอน ตามเกณฑ์ ว9(PA)

สรุป การจัดทำคลิปสอน ตามเกณฑ์ วPA 1.ส่งคลิปวิดีโอการสอน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 1 หน่วย ความยาวไม่เกิน 60 นาที (ส่งไฟล์ในรูปแบบ นามสกุล .mp4) *คลิปวิดีโอ ต้องไม่ผ่านการตัดต่อ แต่งเติม ใด ๆ ทั้งสิ้น 2.ส่ง คลิปเกี่ยวกับแรงบันดาลใจของคุณครูในการจัดการเรียนรู้ตามคลิปที่ได้นำเสนอตามแผนการเรียนรู้ที่ส่ง ในข้อที่ 1...

ตัวอย่างคลิปบันทึกสอน PA

ตัวอย่างคลิปบันทึกสอน PA เรื่อง At the shop รร.สุรพินท์พิทยา https://www.youtube.com/watch?v=DG1fl6AFIv4 สรุป แนวทางการอัดคลิปการสอน ตามเกณฑ์ ว9(PA) หากเป็นการบันทึกการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ก็แนะนำเป็นแอพพลิเคชัน Zoom ที่มีฟังก์ชันในการบันทึกการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่สามารถเห็นหน้าครูผู้สอน และนักเรียน ในสภาพบรรยากาศจริง ซึ่งคุณครูท่านไหนจะอัดคลิปเต็ม 60 นาที อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการขอซื้อเพื่อการบันทึกการสอนที่เกินกว่า 40 นาที ดังนั้น หากเป็นการบันทึกการจัดการเรียนการสอนความยาว...

ข้อตกลงในการพัฒนางาน pa ตัวอย่างการเขียน PA 200 ตัวอย่าง

ข้อตกลงในการพัฒนางาน pa รวม ตัวอย่างการเขียน PA 200 ตัวอย่าง ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หรือที่เราคุ้นเคยเริ่มทำความรู้จัก และ เรียกกันว่า หลักเกณฑ์ PA  นั่นเอง ในขณะนี้คุณครูทุกท่านกำลังคิดพัฒนางาน หรือ กำหนดข้อตกลงในการพัฒนางาน pa รวมตัวอย่างการเขียน แบบบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA 200 ตัวอย่าง...

การประเมิน PA ครู คืออะไร

การประเมิน PA ครู คืออะไร สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่นำมาใช้ในการประเมินวิทยฐานะใหม่ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนด ซึ่งเรียกว่า วPA นั้น จะนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในพิจารณาเกี่ยวกับเงินเดือนและการขอวิทยฐานะ คือ ใช้ในการขอเลื่อนวิทยฐานะ การขอเลื่อนขั้นเงินเดือน และการคงไว้ซึ่งวิทยฐานะ โดยมีองค์ประกอบในการพัฒนางาน 2 ส่วน ประกอบด้วย  ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ซึ่งแบ่งเป็น       1. ชั่วโมงการปฏิบัติงาน...

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน...

วิธีทำข้อตกลง PA ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะครู

วิธีทำข้อตกลง PA ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะครู วิธีทำข้อตกลง PA ให้ตรงกับตำแหน่งและวิทยฐานะครู ครูต้องรู้ เข้าใจ ปฏิบัติหรือพัฒนางานให้ตรงกับบทบาท หน้าที่ ความคาดหวังต่อตำแหน่งและวิทยาฐานะของครู (สายงานการสอน) อ้างอิงที่มา https://borworn.blog/2021/07/08/1739/ ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.๐๒๐๖.๓/ ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement...

แบ่งปันตารางการเก็บงาน วPA ในรูปแบบ google sheet

ตารางการเก็บงาน ว.PA (Performance Agreement: PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) คุณครู ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเชียงราย แบ่งปัน ตารางการเก็บงาน ว PA ในรูปแบบ google sheet แบ่งปัน ตารางการเก็บงาน ว PA ในรูปแบบ google...

การพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

การพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ การพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(1)  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB  แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(2)  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB  แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(3)  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(4)  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5...

การประเมิน PA คืออะไร

การประเมิน PA คืออะไร และนำมาใช้อย่างไรกับการประเมินข้าราชการครู หลักจากที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูใหม่ ซึ่งมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ทำให้รูปแบบการประเมินที่เคยเป็นมานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ข้าราชการครูทั้งระบบจะต้องตื่นตัวและทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน     การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA )  คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย...

ตัวอย่าง pa ผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวอย่าง pa ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาได้ ตัวอย่าง แบบบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ไฟล์ตัวอย่าง ข้อตกลง PA สวัสดีผู้บริหารสถานศึกษา ทุกท่าน ที่ทุกท่านจะต้องทำ ข้อตกลงการพัฒนางาน ตามเกณฑ์การประเมินแบบใหม่ หรือที่เราคุ้นเคยเริ่มทำความรู้จัก และ เรียกกันว่า หลักเกณฑ์ PA  นั่นเอง ซึ่งการเผยแพร่ตัวอย่างแบบบันทึกข้อตกลงพัฒนางาน PA ได้รับการอนุเคราะห์เผยแพร่จาก ท่านผู้อำนวยการจักรรินทร์...

แจกปก แฟ้มใส่เอกสาร วPA แก้ไขได้โหลดฟรีไม่ขายนะจ๊ะ

ปกข้อตกลงการพัฒนางาน PA เเก้ไข้ด้วยโปรเเกรม : Photoshop PowerPoint เเก้ไขข้อความเเละรูปภาพได้ทุกจุด เครดิตที่มา ห้องสื่อคุณครู การเขียนรายงาน คือ การเขียนเสนอผลงานอันได้มาจากการศึกษาค้นคว้าพิเศษนอกเหนือจากเรื่องที่ได้ศึกษาในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การทำรายงานที่มีระบบ โดยทั่วไปมีขั้นตอน ดังนี้ การกำหนดหัวข้อเรื่อง หัวข้อรายงานมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของการเขียนรายงาน จึงควรเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ และมีความรู้ความสามารถในการหาแหล่งข้อมูลขอบเขตของเรื่อง การเขียนรายงานต้องทำการกำหนดชอบเขตให้ครอบคลุมทุกข้อ ของรายงานแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ ผู้เขียนต้องสำรวจแหล่งความรู้ที่จะใช้ศึกษาค้นคว้า เช่น จากหนังสือ การสัมภาษณ์ผู้มีความรู้ การทำแบบสอบถาม ดาวน์โหลดปกแฟ้มใส่เอกสาร ชุดที่...

การประเมิน PA คืออะไร และนำมาใช้อย่างไรกับการประเมินข้าราชการครู

การประเมิน PA หลักจากที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูใหม่ ซึ่งมีการนำการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA ) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ทำให้รูปแบบการประเมินที่เคยเป็นมานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ข้าราชการครูทั้งระบบจะต้องตื่นตัวและทำความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน     การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA )  คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้บรรลุพันธกิจและความสำเร็จขององค์กร โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกิจกรรมตัวชี้วัดต่าง ๆ...

ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ

ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ครูชำนาญการพิเศษ ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางละมุง ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางละมุง เผยแพร่ไฟล์ word ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูวัลยา เลื่อนกฐิน...

การพัฒนางานตามข้อตกลงPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

การพัฒนางานตามข้อตกลงPA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ องค์ประกอบในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง1. การปฏิบัตงานตามมาตราฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด2. ผลการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(1)  ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5...
641แฟนคลับชอบ
10ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

EDITOR PICKS

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า