แท็ก: PA

ก.ค.ศ. เดินหน้า ใช้เกณฑ์ PA ประเมินครู เริ่ม ปี 2567

ก.ค.ศ. เดินหน้าใช้เกณฑ์ PA ปรับระบบ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายตามความถนัด เพิ่มห้องเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) เพิ่มทางเลือกในการยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะ (สื่อ นวัตกรรม) เพิ่มตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน) เพิ่มช่องทางแนบเอกสารการได้รับรางวัล (ตามความสมัครใจ) พัฒนา DPA Version 3 เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งาน สร้างระบบย่อยในการกำกับติดตาม พัฒนาระบบให้คล่องตัวมากขึ้น เพิ่ม Application สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงาน ก.ค.ศ. กับกรรมการประเมินในระบบ ก.ค.ศ.’ เดินหน้า ใช้เกณฑ์ PA ‘ประเมินครู’...

ดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2567

ดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA 2567 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 6691 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ ศธ...

การบันทึกผล PA ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อประเมิน PA ปีงบประมาณ 2566 เสร็จเรียบร้อย ผู้รับผิดชอบระบบ DPA ของโรงเรียนเตรียมข้อมูล PA3 จัดทำในรูปแบบไฟล์ *.pdf ของครู ไม่มีวิทยฐานะขึ้น (คศ.1 เป็นต้นไป) นำข้อมูลอัพไฟล์ PA3 และบันทึกผลคะแนนลงในระบบ DPA ต่อไป การบันทึกผล PA ในระบบ DPA ประจำปีงบประมาณ...

แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA

แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA 1. แบบฟอร์ม PA3 (PDF.) https://drive.google.com/drive 2. บันทึกข้อความนำเข้าระบบ D P A https://docs.google.com 3. แบบคำขอมี/ขอเลื่นวิทยฐานะ https://docs.google.com 4. แบบสรุปผลการประเมิน (ว17 และ ว21) https://drive.google.com/drive 5. แผนการสอน (PDF.) ยึดตามเกณฑ์ PA4 https://drive.google.com/drive แบบฟอร์ม PA4 https://drive.google.com/drive/folders หลักเกณฑ์ PA4 https://drive.google.com/file แบบประเมิน/ตรวจสอบตนเอง ตาม PA4 https://drive.google.com/drive/folders 6. คลิปการสอน...

รวมคำถามการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดช่องทางออนไลน์ตอบคำถามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สอบถามเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ และการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์เดิมในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑใหม่(PA) สรุปข้อคำถามคำตอบถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 รวม 32 คำถามคำตอบ ดังนี้ 1.ถาม ; กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูนำผลการประเมินตาม ว 21/2560 มาใช้ในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านกรณีข้าราชการครู ประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่...

โปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติ วPA ช่วยให้คุณไม่พลาดการเลื่อนวิทยฐานะ

โปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติ วPA ไม่ต้องกังวลเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะอีกต่อไป! ด้วยโปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติ วPA ของเรา, คุณจะไม่พลาดทุกขั้นตอนในการประเมิน และมั่นใจได้ว่าคุณมีคุณสมบัติที่ต้องการ โปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติ วPA ช่วยให้คุณไม่พลาดการเลื่อนวิทยฐานะ คลิกเข้าใช้งานโปรแกรมที่นี่

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ตามเกณฑ์การประเมิน ว23 PA

แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ตามเกณฑ์การประเมิน ว23 PA แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน ตามเกณฑ์ประเมิน ว23/2564 ไฟล์ * DOC เลื่อนเงินเดือน ปีงบประมาณ 2566 ว9(PA) แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน 2566 ตามเกณฑ์การประเมิน ว23 PA ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

การยื่นช่วงเปลี่ยน ว17+ว9 หรือ ว21+ว9

การยื่นช่วงเปลี่ยน ว17+ว9 หรือ ว21+ว9 คณะกรรมการประเมิน ว17 ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 เป็นคณะกรรมการประเมิน PA ประเมินค่ะ คำถามทีพบบ่อย 1. ขอสอบถามได้ตำแหน่งครู คศ.1 วันที่ 1 ตุลาคม 63 อยู่ในพื้นที่พิเศษ สามารถลดระยะเวลาได้ 1 ตุลาคม 66...

ดาวน์โหลดตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และ PA เลื่อนเงินเดือน

รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) โดย ครูสายบัว พิมพ์มหา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์​ ว23/2564 และ PA แบ่งปันเพื่อนครูนำไปใช้ตามบริบท ความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนได้เลย รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แจกไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้แบบ วPA ไฟล์ Word ที่ส่ง DPA ประเมินผ่านแล้ว

แผนการจัดการเรียนรู้ Word ที่ส่ง DPA ตัวอย่างแผนการสอนแบบ วPA 1.เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามประเด็นท้าทาย 2.ใช้กระบวนการเรียนรู้โดยความท้าทายเป็นฐาน 3.ผ่านกระบวนการ PLC พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ ห้องเรียนร่วมกันกับโรงเรียนและเพื่อนครู 4.ทำ PLC หลายวงรอบ จนได้วิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เมื่อสิ้นปีงบฯ แจกไฟล์แผนการจัดการเรียนรู้แบบ วPA ไฟล์ Word ที่ส่ง DPA ประเมินผ่านแล้ว เป็นแผนการสอนที่สะท้อนถึงระดับปฏิบัติการที่คาดหวัง...

CEFR ตัวช่วยในการลดระยะประเมิน PA ของคุณครู

ข้อมูลการสอบ CEFR การศึกษาไทยเห็นว่าช่วงนี้คุณครูหลายท่านกำลังตามหาข้อมูลการสอบ CEFR กันอย่างมาก วันนี้การศึกษาไทย เลยอยากนำข้อมูลการสอบ CEFR มาฝากทุกท่าน ซึ่งการสอบ CEFR นั้นมีความยากหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับระดับภาษาของผู้ทดสอบว่ามีพื้นฐานมากน้อยเพียงใด มีการเตรียมตัวมาสอบมากน้อยอย่างไร การสอบ CEFR จะต้องทดสอบทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะคือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยการทดสอบจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมง และมีระดับทั้งหมด 6 ระดับ...

ตัวอย่างการเขียน PA มากกว่า 100 ตัวอย่าง ไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่างการเขียน PA ตำแหน่ง มากกว่า 100 ตัวอย่าง ไฟล์เวิร์ด เว็บไซต์การศึกษาไทยดอทคอม ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟล์ตัวอย่างการเขียน PA ตำแหน่ง คศ.1- คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณครูทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ ตัวอย่างการเขียน PA วPA...

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA - คลิปความรู้ PA - หลักเกณฑ์ เอกสาร แนวปฏิบัติ คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9 ว10 ว11 ว12 - Infographic Q&A - บทความ เข้าสู่เว็บไซต์ https://otepc.go.th/th/inform-services/pa-2.html

ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ระดับการศึกษาปฐมวัย

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) โรงเรียนการศึกษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ระดับการศึกษาปฐมวัย เขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ระดับการศึกษาปฐมวัย (Word,PDF) กดติดตาม...

การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ ๑. เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา...

ประกาศเพิ่มเติม การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน 20 ต.ค. 65

ประกาศเพิ่มเติม การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน 20 ต.ค. 65 ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเสียงสะท้อนจากข้าราชการครู ที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ว่าได้รายงานเฉพาะผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเห็นว่าการรายงานผลการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ที่ปรากฏในแบบประเมินด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ ตาม ว 17/2552 ทำให้ต้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติม และไม่สามารถให้คณะกรรมการ PA ชุดเดิมประเมินรายงานการสังเคราะห์เพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความชัดเจนและลดภาระ งานของข้าราชการครู โดยยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน...

ตัวอย่างคลิปการสอน แผนการสอน (โรงเรียนนำร่อง PA)

ตัวอย่างคลิปการสอน แผนการสอน (โรงเรียนนำร่อง PA) ของคุณครูชาญชัย ก้อใจ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ตัวอย่างคลิปการสอน แผนการสอน (โรงเรียนนำร่อง PA) คลิปการสอน https://youtu.be/GZM7NypPLgs https://youtu.be/GZM7NypPLgs คลิปการสอน ตามเกณฑ์ ว9/2564(PA) ครูชาญชัย มุมกล้องเสนอแนะในการถ่ายทำวีดีทัศน์บันทึกการสอน ควรเป็นภาพถ่ายจากมุมขวาหรือซ้ายด้านหน้าห้อง สาดมุมกล้องไปด้านหลัง เน้นภาพมองแบบตานก (จากคู่มือ ว.9 หน้า 33 )...

แบบฟอร์ม 100 คะแนน ว17 ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ

แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ ว17 DPA ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่เพจ วันนี้ครูเชียงราย เลยอยากหยิบประเด็นนี้มานำเสนอ เผื่อท่านที่ต้องการ ใช้แบบฟอร์มใหม่ ตามรายละเอียดด้านล่าง แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการแบบฟอร์ม 60 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป กรณีนี้ให้ส่งแบบฟอร์มใหม่ให้ทาง สพท. เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบนอกระบบได้ส่วนของ สอศ. ก็ให้ส่งหลักฐานเข้ามาที่ส่วนกลางด้วยเช่นกันดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA กรณียื่นคำขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน...

แนะนำลิงก์เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA

https://youtu.be/MwhxODL_MW8 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Single Sign-On แนะนำลิงก์เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะ ว PA จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ลิงก์หลักระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal https://dpa-sso.otepc.go.th/login

แนวทางการทำวีดิทัศน์การนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

วีดีโอตัวอย่าง แนวทางการทำวีดิทัศน์การนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน PA https://youtu.be/m6XZ7G0HBrk อ้างอิงครูตุ๋มติ๋ม ห้องสื่อสนุกคิด ตัวอย่างจาก canva https://www.canva.com/design หลักการทำวีดิทัศน์การนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ก.ค.ศ. กําหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการประเมินคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ไว้ดังนี้ 1. ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนกําหนดให้มีรูปแบบการจัดทําและคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้1.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ข้าราชการครูได้จัดทําขึ้นหลังจากที่ได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึ่งแล้ว โดยข้าราชการครูสามารถเลือกได้ว่าจะนําไฟล์วีดิทัศน์คาบการสอน ในห้องเรียนใด คาบใด มานําเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ ตามระดับการปฏิบัติ ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นําเสนอต้องสามารถสะท้อน สมรรถนะของข้าราชการครู...

แนวทางการอัดคลิปสภาพปัญหาฯ ตามเกณฑ์ วPA

แนวทางการอัดคลิปสภาพปัญหาฯ ไม่เกิน 10 นาที ส่วนที่ 1 แนะนำตนเอง ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน รายวิชาที่นำเสนอเพื่อขอรับการประเมิน เป็นต้นส่วนที่ 2 นำเสนอสภาพปัญหาที่มาเรื่องที่ทำการสอน หรือแรงบันดาลใจที่สอนส่วนที่ 3 นำเสนอวิธีการ, กลยุทธ์, นวัตกรรม, เทคนิค หรือ Best Practice...

ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ต้องทำทุกปีงบประมาณ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ต้องทำทุกปีงบประมาณ คลิปการสอน ใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ PA หรือ ข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องทำทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นการ "คงวิทยฐานะ" 4 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA สิ่งที่เข้าใจ ผิด ต้องทำคลิปทุกปี เปลี่ยนประเด็นท้าทาย ระหว่างเทอมไม่ได้1 ตัวชี้วัด = 1 ชิ้นงาน ถ้าไม่อยากเลื่อนวิทยฐานะ ก็ไม่ต้องทำ PA สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องทำคลิป เมื่อต้องการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ....

ไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง 3 ไฟล์ แก้ไขได้

รวมไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA ไฟล์พาวเวอร์พ้อย แก้ไขได้ วันนี้การศึกษาไทย ขอแนะนำเนื้อหา รวมไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA ไฟล์พาวเวอร์พ้อย แก้ไขได้ เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์  การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตำแหน่งและวิทยฐานะ ตัวอย่าง นำ เสนอ PA การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ...

กรอกคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ว17+PA อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ว17

กรอกคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ว17+PA อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ว17 เกณฑ์การตัดสิน แนะนำ วิทยฐานะครูชำนาญการด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ...

ดาวน์โหลด Power Point รายงานการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์นำเสนอ Power Point รายงานการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ขอแนะนำ ไฟล์ Power Point รายงานการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่แบ่งปันโดย คุณครูมณีรัตน์ กวดขุนทด สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ คุณครูที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงค์ในบทความนะคะ PA 1/ส สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)...

การเขียนรายงาน ผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA สุขศึกษาและพลศึกษา

การเขียนรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมไฟล์รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA การเขียนรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ ว.PA การเขียนรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA วPA คืออะไร PA หรือที่เรียกเต็มๆว่า Performance Agreement คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน...

เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA

ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA เพื่อเข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564 ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบ DPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์...

ตัวอย่างคลิป PA วิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวอย่างคลิป PA วิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์ 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ 6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษาตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์ 9.ปฐมวัยตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล...

ยืนยัน ต.ค. นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

ยืนยัน ต.ค. นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ดิฉันมีประเด็นที่อยากสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนครูทั้งประเทศในเรื่องใกล้ตัวครู ซึ่งเป็นเรื่องที่ ณ ตอนนี้เพื่อนครูหลายท่านร้อนใจหรือเป็นกังวล คือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือ เกณฑ์ PA ซึ่งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สับสนเรื่องเกณฑ์ PA นั้นถือเป็นเรื่องปกติของช่วงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทั้งระบบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเราจะดำเนินการต่อไปตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดไว้ ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม...

ลงทะเบียนเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA วPA 2565

ลงทะเบียนเข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA วPA 2565 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) https://dpa-sso.otepc.go.th/login ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาสถานศึกษาลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ สพท., สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบของสนง ศธจ. หรือส่วนราชการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบสํานักงาน ก.ค.ศ.สํานักงาน ก.ค.ศ.ลงทะเบียน กรรมการประเมินวิทยฐานะคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะลงทะเบียน Helpdesk ของระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ติดต่อสอบถาม http://eval.sbs-app.com/helpdesk/
1,313แฟนคลับชอบ
13ผู้ติดตามติดตาม

ระบบย้ายครู 2567 ยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 12/2566 วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบหลักการและกรอบแนวคิดในการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สืบเนื่องจากที่สำนักงาน...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...