แท็ก: PA

ตัวอย่างการเขียน PA มากกว่า 100 ตัวอย่าง ไฟล์เวิร์ด

ตัวอย่างการเขียน PA ตำแหน่ง มากกว่า 100 ตัวอย่าง ไฟล์เวิร์ด เว็บไซต์การศึกษาไทยดอทคอม ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไฟล์ตัวอย่างการเขียน PA ตำแหน่ง คศ.1- คศ.4 มากกว่า 100 ตัวอย่าง จะเป็นประโยชน์ ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณครูทุกท่าน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ ตัวอย่างการเขียน PA วPA...

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA

เว็บไซต์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA - คลิปความรู้ PA - หลักเกณฑ์ เอกสาร แนวปฏิบัติ คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9 ว10 ว11 ว12 - Infographic Q&A - บทความ เข้าสู่เว็บไซต์ https://otepc.go.th/th/inform-services/pa-2.html

ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ระดับการศึกษาปฐมวัย

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) โรงเรียนการศึกษาไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2565 ตัวอย่างข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ระดับการศึกษาปฐมวัย เขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ระดับการศึกษาปฐมวัย (Word,PDF) กดติดตาม...

การลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA

ก.ค.ศ. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ เกณฑ์ PA สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานิเทศการศึกษา ว27/2565 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษาและสายงานนิเทศการศึกษา ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา จึงมีมติให้ซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ ๑. เงื่อนไขการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอนสายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา...

ประกาศเพิ่มเติม การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน 20 ต.ค. 65

ประกาศเพิ่มเติม การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่าน 20 ต.ค. 65 ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน ด้วยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้รับเสียงสะท้อนจากข้าราชการครู ที่ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ว่าได้รายงานเฉพาะผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเห็นว่าการรายงานผลการสังเคราะห์ผลการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ที่ปรากฏในแบบประเมินด้านที่ 3 สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ ตาม ว 17/2552 ทำให้ต้องจัดทำเอกสารเพิ่มเติม และไม่สามารถให้คณะกรรมการ PA ชุดเดิมประเมินรายงานการสังเคราะห์เพิ่มเติมได้ ดังนั้น เพื่อให้การประเมินวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่านมีความชัดเจนและลดภาระ งานของข้าราชการครู โดยยังคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน...

ตัวอย่างคลิปการสอน แผนการสอน (โรงเรียนนำร่อง PA)

ตัวอย่างคลิปการสอน แผนการสอน (โรงเรียนนำร่อง PA) ของคุณครูชาญชัย ก้อใจ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 ตัวอย่างคลิปการสอน แผนการสอน (โรงเรียนนำร่อง PA) คลิปการสอน https://youtu.be/GZM7NypPLgs https://youtu.be/GZM7NypPLgs คลิปการสอน ตามเกณฑ์ ว9/2564(PA) ครูชาญชัย มุมกล้องเสนอแนะในการถ่ายทำวีดีทัศน์บันทึกการสอน ควรเป็นภาพถ่ายจากมุมขวาหรือซ้ายด้านหน้าห้อง สาดมุมกล้องไปด้านหลัง เน้นภาพมองแบบตานก (จากคู่มือ ว.9 หน้า 33 )...

แบบฟอร์ม 100 คะแนน ว17 ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ

แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ ว17 DPA ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่เพจ วันนี้ครูเชียงราย เลยอยากหยิบประเด็นนี้มานำเสนอ เผื่อท่านที่ต้องการ ใช้แบบฟอร์มใหม่ ตามรายละเอียดด้านล่าง แบบฟอร์ม 100 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการแบบฟอร์ม 60 คะแนน ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ขึ้นไป กรณีนี้ให้ส่งแบบฟอร์มใหม่ให้ทาง สพท. เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบนอกระบบได้ส่วนของ สอศ. ก็ให้ส่งหลักฐานเข้ามาที่ส่วนกลางด้วยเช่นกันดาวน์โหลดเอกสารแนบคำขอในระบบ DPA กรณียื่นคำขอในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน...

แนะนำลิงก์เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA

https://youtu.be/MwhxODL_MW8 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Single Sign-On แนะนำลิงก์เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal หรือ ระบบประเมินวิทยฐานะ ว PA จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ลิงก์หลักระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) Digital Performance Appraisal https://dpa-sso.otepc.go.th/login

แนวทางการทำวีดิทัศน์การนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

วีดีโอตัวอย่าง แนวทางการทำวีดิทัศน์การนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน PA https://youtu.be/m6XZ7G0HBrk อ้างอิงครูตุ๋มติ๋ม ห้องสื่อสนุกคิด ตัวอย่างจาก canva https://www.canva.com/design หลักการทำวีดิทัศน์การนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ก.ค.ศ. กําหนดรูปแบบไฟล์วีดิทัศน์ เพื่อใช้ในการประเมินคําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู ไว้ดังนี้ 1. ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนกําหนดให้มีรูปแบบการจัดทําและคุณลักษณะที่สําคัญ ดังนี้1.1 เป็นไฟล์วีดิทัศน์ที่ข้าราชการครูได้จัดทําขึ้นหลังจากที่ได้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ใดหน่วยการเรียนรู้หนึ่งแล้ว โดยข้าราชการครูสามารถเลือกได้ว่าจะนําไฟล์วีดิทัศน์คาบการสอน ในห้องเรียนใด คาบใด มานําเสนอการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ ตามระดับการปฏิบัติ ที่คาดหวังตามมาตรฐานวิทยฐานะที่ขอรับการประเมินได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ วีดิทัศน์ที่นําเสนอต้องสามารถสะท้อน สมรรถนะของข้าราชการครู...

แนวทางการอัดคลิปสภาพปัญหาฯ ตามเกณฑ์ วPA

แนวทางการอัดคลิปสภาพปัญหาฯ ไม่เกิน 10 นาที ส่วนที่ 1 แนะนำตนเอง ได้แก่ ชื่อ ตำแหน่ง วิทยฐานะ โรงเรียน รายวิชาที่นำเสนอเพื่อขอรับการประเมิน เป็นต้นส่วนที่ 2 นำเสนอสภาพปัญหาที่มาเรื่องที่ทำการสอน หรือแรงบันดาลใจที่สอนส่วนที่ 3 นำเสนอวิธีการ, กลยุทธ์, นวัตกรรม, เทคนิค หรือ Best Practice...

ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ต้องทำทุกปีงบประมาณ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ต้องทำทุกปีงบประมาณ คลิปการสอน ใช้ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ PA หรือ ข้อตกลงในการพัฒนางาน ต้องทำทุกปีงบประมาณ เพื่อเป็นการ "คงวิทยฐานะ" 4 เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับ วPA สิ่งที่เข้าใจ ผิด ต้องทำคลิปทุกปี เปลี่ยนประเด็นท้าทาย ระหว่างเทอมไม่ได้1 ตัวชี้วัด = 1 ชิ้นงาน ถ้าไม่อยากเลื่อนวิทยฐานะ ก็ไม่ต้องทำ PA สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้องทำคลิป เมื่อต้องการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ....

ไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง 3 ไฟล์ แก้ไขได้

รวมไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA ไฟล์พาวเวอร์พ้อย แก้ไขได้ วันนี้การศึกษาไทย ขอแนะนำเนื้อหา รวมไฟล์นำเสนอ PA รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง ว.PA ไฟล์พาวเวอร์พ้อย แก้ไขได้ เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์  การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ที่สำคัญตามหลักสูตรให้สูงขึ้น โดยสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตำแหน่งและวิทยฐานะ ตัวอย่าง นำ เสนอ PA การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ...

กรอกคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ว17+PA อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ว17

กรอกคะแนนให้ผ่านเกณฑ์ ว17+PA อ้างอิงจากคู่มือการประเมิน ว17 เกณฑ์การตัดสิน แนะนำ วิทยฐานะครูชำนาญการด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65คะแนนรวมเฉลี่ยส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ...

ดาวน์โหลด Power Point รายงานการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์นำเสนอ Power Point รายงานการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ขอแนะนำ ไฟล์ Power Point รายงานการปฎิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่แบ่งปันโดย คุณครูมณีรัตน์ กวดขุนทด สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ คุณครูที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงค์ในบทความนะคะ PA 1/ส สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ไม่มีวิทยฐานะ)...

การเขียนรายงาน ผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA สุขศึกษาและพลศึกษา

การเขียนรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมไฟล์รายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA การเขียนรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และการนำความรู้ความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ ว.PA การเขียนรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อตกลง PA วPA คืออะไร PA หรือที่เรียกเต็มๆว่า Performance Agreement คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน...

เข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ตามหลักเกณฑ์ วPA

ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA เพื่อเข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal ตามหลักเกณฑ์ ว pa หรือ ว9/2564 ลิงก์ลงทะเบียนระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล ระบบ DPA คืออะไร ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal เรียกโดยย่อว่า ระบบ DPA หมายความว่า ระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบออนไลน์...

ตัวอย่างคลิป PA วิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ตัวอย่างคลิป PA วิดีโอการสอน วPA ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  1.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาไทย 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาภาษาอังกฤษ 3.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคหกรรม 4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาวิทยาศาสตร์ 5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาศิลปะ 6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสังคมศึกษา 7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษาตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาสุขศึกษา 8. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตัวอย่างคลิปสอน วPA วิชาคณิตศาสตร์ 9.ปฐมวัยตัวอย่างคลิปสอน วPA อนุบาล...

ยืนยัน ต.ค. นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA

ยืนยัน ต.ค. นี้ เปิดให้ยื่นขอมีวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ PA ดิฉันมีประเด็นที่อยากสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับเพื่อนครูทั้งประเทศในเรื่องใกล้ตัวครู ซึ่งเป็นเรื่องที่ ณ ตอนนี้เพื่อนครูหลายท่านร้อนใจหรือเป็นกังวล คือ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือ เกณฑ์ PA ซึ่งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สับสนเรื่องเกณฑ์ PA นั้นถือเป็นเรื่องปกติของช่วงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนทั้งระบบ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเราจะดำเนินการต่อไปตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กำหนดไว้ ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคม...

ลงทะเบียนเข้าระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA วPA 2565

ลงทะเบียนเข้าระบบ DPA ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA วPA 2565 ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) https://dpa-sso.otepc.go.th/login ผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาสถานศึกษาลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบ สพท., สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม.สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบของสนง ศธจ. หรือส่วนราชการสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการลงทะเบียน ผู้ดูแลระบบสํานักงาน ก.ค.ศ.สํานักงาน ก.ค.ศ.ลงทะเบียน กรรมการประเมินวิทยฐานะคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะลงทะเบียน Helpdesk ของระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA) ติดต่อสอบถาม http://eval.sbs-app.com/helpdesk/

การเขียน วPA วิทยฐานะแบบใหม่ และ PA กับ DPA ต่างกันอย่างไร

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ลงนามในหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4  สายงาน ได้แก่ สายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564)...

สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูในการประเมิน วPA

สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูในการประเมิน วPA สิ่งที่ต้องเตรียมให้กรรมการดูไม่ต้องทำแฟ้ม แต่การประเมิน วPA ก็ควรมีหลักฐาน ไว้อ้างอิงตามที่เขียนไว้ใน PA1 หลักฐานที่ควรมี (ไม่ใช่ภาระเพิ่มจากไหน) เช่น 1. หลักสูตรสาระวิชาที่สอน2. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ QR CODE3. วิเคราะห์ผู้เรียน4. การออกแบบแผนการจัดการเรียน5. แผนการจัดการเรียนรู้ (อาวุธคู่กาย) *อย่าลืมบันทึกหลังแผนด้วยนะ6. วิจัยในชั้นเรียน QR CODE7. ผลการเรียนของนักเรียน...

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนตาม วPA 2565 ล่าสุด

รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตัวอย่างแนวทางการเตรียมรายงานผล PA 2565 เพื่อนำไปจัดทำการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โดยแนวทางของ โรงเรียนบางละมุง จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตาม PA หรือความก้าวหน้าของ PA ก่อนในครั้งแรก ในรูปแบบ PDF และจึงเข้ามาประเมินผล PA ในช่วงกันยายน-ตุลาคม 2565 เพื่อลงคะแนนในแบบ PA 2/ส...

แจกแนวทางฟรี PA 15 ตัวชี้วัด ประเด็นท้าทาย จากครูกิ๊ก

แนวทางฟรี PA 15 ตัวชี้วัด ประเด็นท้าทาย ตัวอย่างสรุปรายงาน 10 หน้า โรงเรียนครูกิ๊ก ส่งประเมิน PA และประเมินเลื่อนเงินเดือน พร้อมกันเลยค่ะ เล่มเดียวจบ ลดภาระงาน ลดเอก แนวทางฟรี PA 15 ตัวชี้วัด+ประเด็นท้าทาย ตัวอย่างสรุปรายงาน 10 หน้าโรงเรียนครูกิ๊ก ส่งประเมิน PA และประเมินเลื่อนเงินเดือน พร้อมกันเลยค่ะ...

4 เรื่องที่หลายคนเข้าใจ วPA ผิด มีอะไรบ้างมาดูกัน

สร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงพัฒนางาน (วPA) มายาคติของการทำวิทยฐานะ ข้อดีของระบบ วPA ใหม่ และ 4 ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนาการศึกษา เรียนรู้วิธีทำ วPA ร่วมกับผู้บังคับบัญชา โดยมีตัวอย่างการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA ให้ใช้เป็นแนวทางเพื่อทำการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่ 4 เรื่องที่หลายคนเข้าใจ วPA ผิด การขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะใหม่ เครดิต : การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ให้กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่...

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 จะทำอย่างไร?

ข้าราชการครูที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564 จะทำอย่างไร? คุณสมบัติ​ 4​ ปี​ ใช้​ PA​ 3​ รอบ คุณสมบัติ​ 3​ ปี​ ใช้​ PA​ 2​ รอบ เมื่อคุณสมบัติครบเป็นไปตามหลักเกณฑ์​ ว9​ คศ.2​ คศ.3​ ​ ยื่น​ด้านที่​ 1​ ด้านที่​ 2​ เข้าสู่ระบบ​...

แจกไฟล์รายงานผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง PA ในรูปแบบเอกสาร

แบ่งปัน ตัวอย่าง แนวทางการรายงานผล การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ในรูปแบบเอกสาร ขอแนะนำแบ่งปันตัวอย่าง แนวทางการรายงานผล การพัฒนางานตามข้อตกลง PA ในรูปแบบเอกสาร โดย คุณครูศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ โรงเรียนบ้านซำหวาย ข้อเน้นย้ำจากผู้จัดทำ ไฟล์รายงานดังกล่าว ไม่ใช่รูปแบบที่ กคศ. กำหนด ผอ.โจ จัดทำขึ้นตามคำเรียกร้องของครูเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ครูเป็นไอเดีย ในการรายงาน PA ดังกล่าว ครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามบริบทของตัวเองการนำเสนอรายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลง PA ไม่มีรูปแบบกำหนดตายตัว ขึ้นอยู่กับความสะดวก และความถนัดของครูแต่ละท่าน...

คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก

ไปเจอลิงค์ GG Drive ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ PA ที่มีคนโพสต์สาธารณะไว้ เลยเอามาแขวนให้ดู เพื่อจะได้ลองไปดาวโหลด รวมทั้งมีโฟลเดอร์ของผมในนั้นด้วย มันสุดยอดของคนรวมรวบ 555 และแถมไปด้วย แนวทางการแต่งตั้งกรรมการ ให้ท่านได้อ่านพิจารณา ในฉบับที่ 6/65 ท่ามกลางวันฝนตกแต่เช้าครับ คลังแสง Google Drive ข้อมูลเกี่ยวกับ PA อัพเดทใหม่ล่าสุด เยอะมาก ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PA อ้างอิงkrukeaw

แจกไฟล์งานทำ ว9 PA ครบที่สุด ตาม ว9/2564

ผู้ขอรับการประเมิน ทำ PA 1 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2564 เท่านั้น ทำเอกสาร ตามมาตรฐานตำแหน่ง 15 ตัวชี้วัด ดูภาระงานของตนเอง ตามคำสั่ง รร  + ตารางสอน / 800 ชั่วโมง/ปีการศึกษา ทำ แผน + คลิปการสอน 1 ชั่วโมง +...

แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA

แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA แบ่งปันเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA เอกสารและแนวทางการจัดทำจากครูศุภวิชญ์ ไชยมงคล ท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามเข้าร่วมกลุ่มการทำ ว.pa ของครูศุภวิชญ์ ที่มา https://www.facebook.com เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ว.PA 15 ตัวชี้วัดรายงานผลการปฏิบัติงานคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวฐ.2 ศุภวิชญ์ ไชยมงคล 2563ตัวชี้วัด การประเมินผลงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดวฐ.2 ศุภวิชญ์ ไชยมงคล 2562บันทีกรายงานผล...

ตัวอย่างแนวทางการเตรียมรายงานผล PA 2565

ขอแนะนำตัวอย่าง แนวทางการเตรียมรายงานผลตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)เพื่อนำไปจัดทำการนำเสนอผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (PA) โดยแนวทางของ โรงเรียนบางละมุง จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาผลการดำเนินงานตาม PA หรือความก้าวหน้าของ PA ก่อนในครั้งแรก ในรูปแบบ pdf และจึงเข้ามาประเมินผล PA ในช่วงกันยายน-ตุลาคม 2565 เพื่อลงคะแนนในแบบ PA 2/ส และ PA 3 สำหรับใช้ในการเลื่อนเงินเดือน...
1,249แฟนคลับชอบ
12ผู้ติดตามติดตาม

สถานที่สอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

สถานที่สอบครู กทม.2566 สถานที่สอบ 7 สนาม สอบครูผู้ช่วย กทม. มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ที่จะจัดสอบข้อเขียน ในวันที่ 1-2 เมษายน 2566 รายละเอียดดังนี้ สถานที่สอบข้อเขียน ครู กทม.2566 สถานที่สอบ...

EDITOR PICKS

เรื่องเด่น

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์

ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม จากเว็บไซต์ ผู้แต่ง./(ปีพิมพ์).//ชื่อบทความ./สืบค้น หรือ Retrieved/วัน เดือน ปี,//จาก หรือ from/http://www.xxxxxxxxxx สรญา แสงเย็นพันธ์. (2561).  มาทำความเข้าใจระบบสี CMYK กับ RGB ภายใน 3 นาที. สืบค้น 18 กันยายน//////// 2562,  จาก http://www.nupress.grad.nu.ac.th/cmyk-and-rgb/ สำนักพิมพ์มหาวิทยาบัยนเรศวร. (2564). 16 โรคในเด็ก กับการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ. สืบค้น...