ข้อสอบปรนัย คือ กา หรือ เขียน แตกต่าง กับ อัตนัย อย่างไร?

33172
0
ข้อสอบปรนัย คือ กา หรือ เขียน แตกต่าง กับ อัตนัย อย่างไร?

ข้อสอบปรนัย

ปรนัย แปลว่า วัตถุวิสัย คือการกำหนดคำตอบมาให้ผู้ทดสอบได้เลือกตอบ ซึ่งบางครั้งอาจเรียกทับศัพท์ว่า ข้อสอบช้อย(choices) หรือตัวเลือก โดยเมื่อผู้สอบเลือกคำตอบที่ต้องการได้แล้วก็จะ กากบาท หรือ ฝนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

ตัวอย่างข้อสอบปรนัย

  1. เว็บไซต์การศึกษาไทย มีโดเมนชื่อว่าอะไร ?
    ก. www.kansuksathai.com
    ข. www.การศึกษาไทย.com
    ค. www.kansathai.net
    ง. www.การศึกษาไทย.net

ข้อสอบอัตนัย

ส่วน อัตนัย แปลว่า จิตวิสัย คือการทดสอบโดยให้ผู้ทดสอบสร้างคำตอบเองทั้งหมดจากความคิดของผู้ทดสอบเอง คือมีแต่คำถามมาให้ผู้สอบเขียนตอบเอง

พูดง่ายๆคือ ปรนัย คือ ข้อสอบแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ส่วนอัตนัย คือการเขียนบรรยายคำตอบ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 4 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ประกาศสอบ ก.พ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
บทความถัดไปมาแล้ว ! กำหนดการสอบ ก.พ. 66 ประจำปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่