Test Blueprint RT NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565

1160
0
Test Blueprint RT NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565
Test Blueprint RT NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565
Test Blueprint RT NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint RT NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint RT , NT โครงสร้างของข้อสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และโครงสร้างของข้อสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint NT 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

Test Blueprint RT NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
https://drive.google.com

ขอบคุณที่มา : กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา สทศ.สพฐ.

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แบบฟอร์ม 100 คะแนน ว17 ใช้สำหรับคำขอวิทยฐานะชำนาญการ
บทความถัดไปตัวอย่างคลิปการสอน แผนการสอน (โรงเรียนนำร่อง PA)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่