ค้นหาข้อมูลจาก Google
กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการTag: รูปแบบการบริหารจัดการ แบบ SUPAWAN (SUPAWAN Model) ที่มีประสิทธิผลต่อการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “ขนมจีนประโดก”โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก – โคกไผ่ (สถิตย์วิริยคุณ)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ประชาสัมพันธ์ งานวิจัย นวัตกรรม ผลงานได้ที่นี่ฟรี

Back to top button